Podmínky a pravidla

Poskytovatelé služby („my“, „nás“, „náš“) poskytovanou touto stránkou („služba“) nejsou zodpovědní za účty uživatelů a obsah, který uživatelé vytvoří („obsah“). Vložený obsah vyjadřuje pouze názory autora.

Tato služba je k dispozici pouze uživatelům, kteří mají alespoň {věk} let. Pokud jsi mladší, nezaregistruj se do této služby. Pokud se zaregistruješ pro tuto službu, prohlašuješ, že jsi tento věk dosáhl(a) nebo jsi starší.

Všechen obsah, který vložíš nebo nahraješ, může být přezkoumán členy herní podpory. Všechen obsah, který vložíš nebo nahraješ, může být též odeslán třetí straně k ověření (to zahrnuje mj. služby na ochranu proti spamu). Nevkláde obsah, který považuješ za soukromý nebo důvěrný.

Souhlasíš, že tuto službu nebudeš používat k vkládání nebo odkazování na obsah, který je urážlivý, nenávistný, výhružný, představuje spam, obsahuje obsah pro dospělé, nežádoucí obsah, osobní informace o druhých osobách, představuje riziko porušení autorského zákonu, podporuje protiprávní činnost nebo jinak porušuje platné zákony. Neseš plnou odpovědnost za obsah a jakékoli škody, které z toho vyplývají, nebo za své chování.

Vyhrazujeme si právo odstranit nebo upravit jakýkoliv vložený obsah, a to z jakéhokoliv důvodu bez udání vysvětlení. Požadavky k odstranění nebo úpravě budou prováděny pouze na základě našeho uvážení. Můžeme ukončit tvůj přístup ke všem nebo jakýmkoli částem Služby kdykoli, s důvodem nebo bez důvodu, s oznámením nebo bez něj.

Uděluješ nám povolení k trvalému, neodvolatelnému a neomezenému použití a publikování tvého obsahu ve spojení s touto službou. Neztrácíte však autorská práva na obsah.

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez jakéhokoliv upozornění.

Jestli s těmito podmínkami nesouhlasíš, neregistruj se prosím nebo nepoužívej tuto službu. Pokud si přeješ uzavřít účet, kontaktujt nás prosím.