Corelone

„My vědci můžeme ve svých laboratořích přísahat na rozum, ale víme, že pokaždé, když jsme zvětšili své poznání, poznali jsme i existenci mnoha jiných věcí, jejichž skutečnou podstatu neznáme. Takže tím, že zvětšujeme své poznání, zvětšujeme také svou nevědomost. To, co víme, je stále menší a menší částí toho, co nevíme.“
Dr. S. Bhagavantum

Historie, Bojová umění a sporty