2) Efektivita útočných budov napříč věky

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

NoVa

Moderátor

Člen týmu
TAV662f.png
37qWZUX.png

2) Efektivita útočných budov napříč věky
WFGhPZM.png

Kategorie
:
Budovy a Velkolepé budovy (VB)

Boje a s nimi spojené útočné bonusy hrají ve hře jednu z důležitých rolí. V tomto článku naleznete spolu s doporučeným rozmezím bonusů pro dostatečnou bojeschopnost také souhrn dostupných budov navyšující hodnoty bonusů pro jednotlivé éry.

Pro snadnější orientaci či sdílení můžete využít odkazy na jednotlivé sekce níže.

Doporučená výše bonusů pro jednotlivé věky
Nejlepší budovy napříč věky
Porovnání setů budov
Třešňová zahrada (0,29%-1,04%)​
Sada náměstí (0,4%-0,94%)​
Keltský les (0,33%-1,21%)​
Sada sklizňové farmy (0,5%-1,83%)​
Sada motýlí svatyně (0,7%-1,55%)​
Sada zimního městečka (0,75%-0,96%)​

Autor: NoVa
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Doporučená výše bonusů pro jednotlivé věky

S následujícími hodnotami bonusů je možné splnit většinu střetů které daná éra nabízí (ať už cechovní expedice, mapa či cechovní bitvy) i pro méně zkušené bojovníky, ty se dají dosáhnout kombinací bonusů z velkolepých budov, speciálních budov z událostí či vedlejších bonusů například z Hradního Systému.
Zároveň toto může posloužit jako orientační měřítko pro rozhodování zda máte dostatečné bonusy na to postoupit do další éry.

ÉraMinimální bonusy
E3AruoK.png
/
wWr1F8t.png
Doporučené bonusy
E3AruoK.png
/
wWr1F8t.png
Doba železná
140/140​
170/150​
Raný středověk
170/140​
200/150​
Vrcholný středověk
200/160​
230/180​
Pozdní středověk
210/160​
230/180​
Koloniální doba
230/180​
250/200​
Průmyslový věk
250/200​
300/250​
Doba pokroku
300/250​
350/300​
Moderní doba
300/250​
400/300​
Postmoderní doba
400/300​
450/350​
Současnost
500/350​
550/400​
Zítra
500/350​
550/400​
Budoucnost
500/350​
550/400​
Ledová budoucnost
700/450​
700/500​
Oceánská budoucnost
700/500​
750/500​
Virtuální budoucnost
750/500​
800/500​
Kolonizace Marsu
800/500​
850/550​
Kolonizace pásu planetek
850/550​
900/600​
Kolonizace Venuše
900/600​
950/650​
Osidlování měsíce Jupiteru
950/650​
1.000/700​
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Nejlepší budovy s bonusy pro armády pro jednotlivé éry

Ve hře je k dispozici široké spektrum budov poskytující bonusy, od těch z kulturních osad, cechovní expedice či událostí, a zde najdete přehledný soupis všech dostupných budov pro jednotlivé éry dle jejich efektivity. Pro přesnější přehled u porovnání bonusů budou zohledněny u budov vyžadující připojení cestou k radnici i nezbytně nutné počty čtverečků cest, a to následovně:

k velikosti budovy se přidá navíc polovina její kratší strany (v tabulce sloupec
E3AruoK.png
či
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
)​
příklad: pro Olympijskou pokladnici o rozloze 4x5 se k celkové rozloze (20 čtverečků) přidají navíc 2 čtverečky potřebné cesty (celkově 22 čtverečků) a následně se zohlední poskytnutým bonusem pro vyjádření skutečného poměru na velikost, v praxi a ideálně jsou takové budovy spojené kratší stranou a zároveň paralelně připojeny další budovy využívající stejnou cestu
rGFzym5.png

Doba železná

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
13%​
0,72%​
0,67%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
16%​
0,64%​
0,58%​
Velké kolo
6x4​
15%​
0,63%​
0,58%​
Artemidin oltář
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
12%​
0,6%​
0,55%​
Orlí hora
4x6​
14%​
0,58%​
0,54%​
Veselý průplav
6x4​
14%​
0,58%​
0,54%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
17%​
0,57%​
0,52%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
17%​
0,57%​
0,52%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Šachovnice
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Botanická rotunda
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Řečníkův koutek
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
15%​
0,5%​
0,46%​
Vlkův dům
3x4​
6%​
0,5%​
0,44%​
Uhelný expres
7x3​
10%​
0,48%​
0,44%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Scéna věků
4x4​
7%​
0,44%​
0,39%​
Kolos úr. 10
4x4​
7%​
0,44%​
0,39%​
Kolotoč
3x3​
4%​
0,44%​
0,38%​
Jablková chata
3x4​
5%​
0,42%​
0,37%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Ohnivá pagoda
4x4​
6%​
0,38%​
0,33%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
Královská mramorová brána
3x2​
2%​
0,33%​
0,29%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Květinové panny
2x2​
5%​
1,25%​
1%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
18%​
0,9%​
0,82%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Orlí hora
4x6​
19%​
0,79%​
0,73%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
19%​
0,79%​
0,73%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
16%​
0,8%​
0,73%​
Kolo divů
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Carcerés úr. 6
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Slavnostní průplav
6x4​
17%​
0,71%​
0,65%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
14%​
0,7%​
0,63%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
11%​
0,55%​
0,5%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
10%​
0,5%​
0,45%​
Vlkův dům
3x4​
6%​
0,5%​
0,44%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Raný středověk

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
18%​
0,9%​
0,82%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
13%​
0,72%​
0,67%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
17%​
0,68​
0,62%​
Orlí hora
4x6​
16%​
0,66%​
0,62%​
Velké kolo
6x4​
16%​
0,67%​
0,62%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
13%​
0,65%​
0,59%​
Veselý průplav
6x4​
15%​
0,63%​
0,58%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Šachovnice
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Artemidin oltář
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Řečníkův koutek
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
18%​
0,6%​
0,55%​
Vlkův dům
3x4​
7%​
0,58%​
0,52%​
Uhelný expres
7x3​
12%​
0,57%​
0,53%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
17%​
0,57%​
0,52%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Botanická rotunda
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
15%​
0,5%​
0,46%​
Scéna věků
4x4​
8%​
0,5%​
0,44%​
Kolos úr. 10
4x4​
8%​
0,5%​
0,44%​
Jablková chata
3x4​
6%​
0,5%​
0,44%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Ohnivá pagoda
4x4​
7%​
0,44%​
0,39%​
Kolotoč
3x3​
4%​
0,44%​
0,38%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
Královská mramorová brána
3x2​
2%​
0,33%​
0,29%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Květinové panny
2x2​
5%​
1,25%​
1%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
20%​
0,83%​
0,77%​
Kolo divů
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
17%​
0,85%​
0,77%​
Orlí hora
4x6​
19%​
0,79%​
0,73%​
Carcerés úr. 6
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Slavnostní průplav
6x4​
17%​
0,71%​
0,65%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
14%​
0,7%​
0,63%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
12%​
0,6%​
0,55%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
12%​
0,6%​
0,55%​
Vlkův dům
3x4​
7%​
0,58%​
0,52%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Vrcholný středověk

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
14%​
0,78%​
0,72%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
17%​
0,68%​
0,62%​
Orlí hora
4x6​
16%​
0,67%​
0,62%​
Velké kolo
6x4​
16%​
0,67%​
0,62%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
13%​
0,65%​
0,59%​
Veselý průplav
6x4​
15%​
0,63%​
0,58%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
19%​
0,63%​
0,58%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
19%​
0,63%​
0,58%​
Šachovnice
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Botanická rotunda
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Artemidin oltář
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Řečníkův koutek
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Uhelný expres
7x3​
12%​
0,57%​
0,53%​
Vlkův dům
3x4​
7%​
0,58%​
0,52%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
16%​
0,53%​
0,49%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Scéna věků
4x4​
8%​
0,5%​
0,44%​
Kolos úr. 10
4x4​
8%​
0,5%​
0,44%​
Jablková chata
3x4​
6%​
0,5%​
0,44%​
Královská mramorová brána
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Ohnivá pagoda
4x4​
7%​
0,44%​
0,39%​
Kolotoč
3x3​
4%​
0,44%​
0,38%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Květinové panny
2x2​
5%​
1,25%​
1%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
19%​
0,95%​
0,86%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Orlí hora
4x6​
21%​
0,88%​
0,81%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kolo divů
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
20%​
0,83%​
0,77%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
17%​
0,85%​
0,77%​
Carcerés úr. 6
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
16%​
0,8%​
0,72%​
Slavnostní průplav
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
12%​
0,6%​
0,55%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
12%​
0,6%​
0,55%​
Vlkův dům
3x4​
7%​
0,58%​
0,52%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Pozdní středověk

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
19%​
0,95%​
0,86%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
14%​
0,78​
0,72%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
18%​
0,72%​
0,65%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
14%​
0,7%​
0,64%​
Orlí hora
4x6​
16%​
0,67%​
0,62%​
Velké kolo
6x4​
16%​
0,67%​
0,62%​
Veselý průplav
6x4​
16%​
0,67%​
0,62%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
20%​
0,67%​
0,62%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Vlkův dům
3x4​
8%​
0,67%​
0,59%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
19%​
0,63%​
0,58%​
Šachovnice
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Botanická rotunda
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Artemidin oltář
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Řečníkův koutek
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Uhelný expres
7x3​
12%​
0,57%​
0,53%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
17%​
0,57%​
0,52%​
Jablková chata
3x4​
7%​
0,58%​
0,52%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Scéna věků
4x4​
9%​
0,56%​
0,5%​
Kolos úr. 10
4x4​
9%​
0,56%​
0,5%​
Kolotoč
3x3​
5%​
0,56%​
0,48%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Ohnivá pagoda
4x4​
8%​
0,5%​
0,44%​
Královská mramorová brána
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Květinové panny
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
22%​
0,92%​
0,85%​
Kolo divů
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
18%​
0,9%​
0,82%​
Orlí hora
4x6​
21%​
0,88%​
0,81%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Carcerés úr. 6
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
16%​
0,8%​
0,72%​
Slavnostní průplav
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
14%​
0,7%​
0,64%​
Vlkův dům
3x4​
8%​
0,67%​
0,59%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
13%​
0,65%​
0,59%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Koloniální doba

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
15%​
0,83%​
0,77%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Orlí hora
4x6​
18%​
0,75%​
0,69%​
Velké kolo
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Šachovnice
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Řečníkův koutek
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
18%​
0,72%​
0,65%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
21%​
0,7%​
0,65%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
21%​
0,7%​
0,65%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
14%​
0,7%​
0,64%​
Veselý průplav
6x4​
16%​
0,67%​
0,62%​
Uhelný expres
7x3​
14%​
0,67%​
0,62%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Vlkův dům
3x4​
8%​
0,67%​
0,59%​
Artemidin oltář
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Botanická rotunda
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
17%​
0,57%​
0,52%​
Jablková chata
3x4​
7%​
0,58%​
0,52%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Scéna věků
4x4​
9%​
0,56%​
0,5%​
Kolos úr. 10
4x4​
9%​
0,56%​
0,5%​
Kolotoč
3x3​
5%​
0,56%​
0,48%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Ohnivá pagoda
4x4​
8%​
0,5%​
0,44%​
Královská mramorová brána
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Květinové panny
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
20%​
1%​
0,91%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
22%​
0,92%​
0,85%​
Kolo divů
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
18%​
0,9%​
0,82%​
Orlí hora
4x6​
21%​
0,88%​
0,81%​
Carcerés úr. 6
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
16%​
0,8%​
0,72%​
Slavnostní průplav
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
14%​
0,7%​
0,64%​
Vlkův dům
3x4​
8%​
0,67%​
0,59%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
13%​
0,65%​
0,59%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Průmyslový věk

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
15%​
0,83%​
0,77%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Artemidin oltář
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
19%​
0,76%​
0,69%​
Orlí hora
4x6​
18%​
0,75%​
0,69%​
Velké kolo
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
22%​
0,73%​
0,68%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
15%​
0,75%​
0,68%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Vlkův dům
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Šachovnice
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Botanická rotunda
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Řečníkův koutek
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
21%​
0,7%​
0,65%​
Veselý průplav
6x4​
16%​
0,67%​
0,62%​
Uhelný expres
7x3​
14%​
0,67%​
0,62%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Jablková chata
3x4​
8%​
0,67%​
0,59%​
Královská mramorová brána
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Kolos úr. 10
4x4​
10%​
0,63%​
0,56%​
Scéna věků
4x4​
10%​
0,63%​
0,56%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
18%​
0,6%​
0,55%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Ohnivá pagoda
4x4​
9%​
0,56%​
0,5%​
Kolotoč
3x3​
5%​
0,56%​
0,48%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Květinové panny
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
24%​
1%​
0,92%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
20%​
1%​
0,91%​
Orlí hora
4x6​
23%​
0,96%​
0,88%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
19%​
0,95%​
0,86%​
Kolo divů
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
18%​
0,9%​
0,82%​
Carcerés úr. 6
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Slavnostní průplav
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
16%​
0,8%​
0,73%​
Vlkův dům
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
14%​
0,7%​
0,64%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Doba Pokroku

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
16%​
0,89%​
0,82%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Artemidin oltář
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
23%​
0,77%​
0,71%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
23%​
0,77=​
0,71%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
19%​
0,76%​
0,69%​
Orlí hora
4x6​
18%​
0,75%​
0,69%​
Velké kolo
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Veselý průplav
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
15%​
0,75%​
0,68%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Vlkův dům
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Šachovnice
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Botanická rotunda
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Řečníkův koutek
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Uhelný expres
7x3​
14%​
0,67%​
0,62%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Jablková chata
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Královská mramorová brána
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Kolos úr. 10
4x4​
10%​
0,63%​
0,56%​
Scéna věků
4x4​
10%​
0,63%​
0,56%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
18%​
0,6%​
0,55%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Ohnivá pagoda
4x4​
9%​
0,56%​
0,5%​
Kolotoč
3x3​
5%​
0,56%​
0,48%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Květinové panny
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
21%​
1,05%​
0,95%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
24%​
1%​
0,92%​
Kolo divů
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Carcerés úr. 6
3x4​
12%​
1%​
0,88%​
Orlí hora
4x6​
23%​
0,96%​
0,88%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
19%​
0,95%​
0,86%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
18%​
0,9%​
0,82%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Slavnostní průplav
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Olympijská pokladnice úr. 10
5x4​
16%​
0,8%​
0,73%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
15%​
0,75%​
0,68%​
Vlkův dům
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Moderní doba

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
16%​
0,89%​
0,82%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Orlí hora
4x6​
20%​
0,83%​
0,77%​
Velké kolo
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Šachovnice
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Řečníkův koutek
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Vlkův dům
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
24%​
0,8%​
0,74%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
20%​
0,8%​
0,73%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
16%​
0,8%​
0,73%​
Artemidin oltář
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
23%​
0,77%​
0,71%​
Uhelný expres
7x3​
16%​
0,76%​
0,71%​
Veselý průplav
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Botanická rotunda
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Jablková chata
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Kolos úr. 10
4x4​
11%​
0,69%​
0,61%​
Scéna věků
4x4​
11%​
0,69%​
0,61%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
19%​
0,63%​
0,58%​
Královská mramorová brána
3x2​
4%​
0,67%​
0,57%​
Kolotoč
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Ohnivá pagoda
4x4​
10%​
0,63%​
0,56%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Květinové panny
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
26%​
1,08%​
1%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
21%​
1,05%​
0,95%​
Kolo divů
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
20%​
1%​
0,91%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
20%​
1%​
0,91%​
Carcerés úr. 6
3x4​
12%​
1%​
0,88%​
Orlí hora
4x6​
23%​
0,96%​
0,88%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
18%​
0,9%​
0,82%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Slavnostní průplav
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Vlkův dům
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
16%​
0,8%​
0,73%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Postmoderní doba

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
17%​
0,94%​
0,87%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Orlí hora
4x6​
20%​
0,83%​
0,77%​
Velké kolo
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
25%​
0,83%​
0,77%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
25%​
0,83%​
0,77%​
Šachovnice
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Botanická rotunda
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Řečníkův koutek
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Vlkův dům
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
20%​
0,8%​
0,73%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
0,8%​
0,73%​
Královská mramorová brána
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Artemidin oltář
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Uhelný expres
7x3​
16%​
0,76%​
0,71%​
Veselý průplav
6x4​
18%​
0,75%​
0,69%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Jablková chata
3x4​
9%​
0,75%​
0,67%​
Kolos úr. 10
4x4​
11%​
0,69%​
0,61%​
Scéna věků
4x4​
11%​
0,69%​
0,61%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
19%​
0,63%​
0,58%​
Kolotoč
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Ohnivá pagoda
4x4​
10%​
0,63%​
0,56%​
Pirátské strážní místo
2x1​
1%​
0,5%​
-​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Květinové panny
2x2​
7%​
1,75%​
1,4%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
26%​
1,08%​
1%​
Kolo divů
6x4​
26%​
1,08%​
1%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
22%​
1,1%​
1%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Carcerés úr. 6
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Orlí hora
4x6​
25%​
1,04%​
0,96%​
Slavnostní průplav
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
20%​
1%​
0,91%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
20%​
1%​
0,91%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
18%​
0,9%​
0,82%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
17%​
0,85%​
0,77%​
Vlkův dům
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Současnost

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
17%​
0,94%​
0,87%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Orlí hora
4x6​
22%​
0,92%​
0,85%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
26%​
0,87%​
0,8%​
Vlkův dům
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Velké kolo
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Veselý průplav
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
25%​
0,83%​
0,77%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
17%​
0,85%​
0,77%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
21%​
0,84%​
0,76%​
Šachovnice
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Botanická rotunda
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Řečníkův koutek
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Jablková chata
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Královská mramorová brána
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Artemidin oltář
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Uhelný expres
7x3​
16%​
0,76%​
0,71%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Kolos úr. 10
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Scéna věků
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
19%​
0,63%​
0,58%​
Kolotoč
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Ohnivá pagoda
4x4​
10%​
0,63%​
0,56%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Květinové panny
2x2​
7%​
1,75%​
1,4%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
28%​
1,17%​
1,08%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
22%​
1,1%​
1%​
Kolo divů
6x4​
26%​
1,08%​
1%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
22%​
1,1%​
1%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Carcerés úr. 6
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Orlí hora
4x6​
25%​
1,04%​
0,96%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
21%​
1,05%​
0,95%​
Slavnostní průplav
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
18%​
0,9%​
0,82%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
18%​
0,9%​
0,82%​
Vlkův dům
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Zítra

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
18%​
1%​
0,92%​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Šachovnice
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Artemidin oltář
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Řečníkův koutek
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Orlí hora
4x6​
22%​
0,92%​
0,85%​
Velké kolo
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
27%​
0,9%​
0,83%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
27%​
0,9%​
0,83%​
Vlkův dům
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Uhelný expres
7x3​
18%​
0,86%​
0,8%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Veselý průplav
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
17%​
0,85%​
0,77%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
21%​
0,84%​
0,76%​
Botanická rotunda
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Jablková chata
3x4​
10%​
0,83%​
0,74%​
Královská mramorová brána
3x2​
5%​
0,83%​
0,71%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Kolos úr. 10
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Scéna věků
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
20%​
0,67%​
0,62%​
Ohnivá pagoda
4x4​
11%​
0,69%​
0,61%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Kolotoč
3x3​
6%​
0,67%​
0,57%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Květinové panny
2x2​
7%​
1,75%​
1,4%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
28%​
1,17%​
1,08%​
Carcerés úr. 6
3x4​
14%​
1,17%​
1,04%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
23%​
1,15%​
1,04%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
22%​
1,1%​
1%​
Kolo divů
6x4​
26%​
1,08%​
1%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Orlí hora
4x6​
25%​
1,04%​
0,96%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
21%​
1,05%​
0,95%​
Slavnostní průplav
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
20%​
1%​
0,91%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
19%​
0,95%​
0,86%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Vlkův dům
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Budoucnost

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
18%​
1%​
0,92%​
Vlkův dům
3x4​
12%​
1%​
0,89%​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Šachovnice
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Botanická rotunda
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Artemidin oltář
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
28%​
0,93%​
0,86%​
Královská mramorová brána
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Řečníkův koutek
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Orlí hora
4x6​
22%​
0,92%​
0,85%​
Velké kolo
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
27%​
0,9%​
0,83%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
18%​
0,9%​
0,82%​
Jablková chata
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
22%​
0,88%​
0,8%​
Uhelný expres
7x3​
18%​
0,86%​
0,8%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Veselý průplav
6x4​
20%​
0,83%​
0,77%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Kolos úr. 10
4x4​
13%​
0,81%​
0,72%​
Scéna věků
4x4​
13%​
0,81%​
0,72%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Kolotoč
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
20%​
0,67%​
0,62%​
Ohnivá pagoda
4x4​
11%​
0,69%​
0,61%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Květinové panny
2x2​
7%​
1,75%​
1,4%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
30%​
1,25%​
1,15%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
24%​
1,2%​
1,09%​
Kolo divů
6x4​
28%​
1,17%​
1,08%​
Carcerés úr. 6
3x4​
14%​
1,17%​
1,04%​
Orlí hora
4x6​
27%​
1,13%​
1,04%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
23%​
1,15%​
1,04%​
Slavnostní průplav
6x4​
26%​
1,08%​
1%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
22%​
1,1%​
1%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
20%​
1%​
0,91%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
20%​
1%​
0,91%​
Vlkův dům
3x4​
12%​
1%​
0,89%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Ledová budoucnost

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
11%​
1,22%​
1,05%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
19%​
1,05%​
0,97%​
Orlí hora
4x6​
24%​
1%​
0,92%​
Vlkův dům
3x4​
12%​
1%​
0,89%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
29%​
0,97%​
0,89%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
29%​
0,97%​
0,89%​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Šachovnice
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Botanická rotunda
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Artemidin oltář
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Královská mramorová brána
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Řečníkův koutek
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Velké kolo
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Veselý průplav
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
18%​
0,9%​
0,82%​
Jablková chata
3x4​
11%​
0,92%​
0,81%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
22%​
0,88%​
0,8%​
Uhelný expres
7x3​
18%​
0,86%​
0,8%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Scéna věků
4x4​
14%​
0,88%​
0,78%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Kolos úr. 10
4x4​
13%​
0,81%​
0,72%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
22%​
0,73%​
0,68%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Kolotoč
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Ohnivá pagoda
4x4​
11%​
0,69%​
0,61%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Květinové panny
2x2​
7%​
1,75%​
1,4%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
30%​
1,25%​
1,15%​
Carcerés úr. 6
3x4​
15%​
1,25%​
1,11%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
24%​
1,2%​
1,09%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
24%​
1,2%​
1,09%​
Kolo divů
6x4​
28%​
1,17%​
1,08%​
Orlí hora
4x6​
27%​
1,13%​
1,04%​
Slavnostní průplav
6x4​
26%​
1,08%​
1%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
22%​
1,1%​
1%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
22%​
1,1%​
1%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
21%​
1,05%​
0,95%​
Vlkův dům
3x4​
12%​
1%​
0,89%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Oceánská budoucnost

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
11%​
1,22%​
1,05%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
30%​
1%​
0,98%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
19%​
1,05%​
0,97%​
Vlkův dům
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Šachovnice
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Řečníkův koutek
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Orlí hora
4x6​
24%​
1%​
0,92%​
Velké kolo
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
29%​
0,97%​
0,89%​
Uhelný expres
7x3​
20%​
0,95%​
0,89%​
Jablková chata
3x4​
12%​
1%​
0,89%​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Botanická rotunda
3x3​
9%​
1%​
0,86%​
Artemidin oltář
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Královská mramorová brána
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
19%​
0,95%​
0,86%​
Veselý průplav
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
23%​
0,92%​
0,84%​
Scéna věků
4x4​
15%​
0,94%​
0,83%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kolos úr. 10
4x4​
14%​
0,88%​
0,78%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
24%​
0,8%​
0,74%​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Kolotoč
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Ohnivá pagoda
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
1x1​
2%​
2%​
-​
Květinové panny
2x2​
8%​
2%​
1,6%​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
32%​
1,33%​
1,23%​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
26%​
1,3%​
1,18%​
Kolo divů
6x4​
30%​
1,25%​
1,15%​
Carcerés úr. 6
3x4​
15%​
1,25%​
1,11%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
24%​
1,2%​
1,09%​
Slavnostní průplav
6x4​
28%​
1,17%​
1,08%​
Orlí hora
4x6​
27%​
1,13%​
1,04%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
23%​
1,15%​
1,04%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
22%​
1,1%​
1%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
22%​
1,1%​
1%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Vlkův dům
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Virtuální budoucnost

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
12%​
1,33%​
1,14%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
20%​
1,11%​
1,03%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Královská mramorová brána
3x2​
7%​
1,17%​
1%​
Vlkův dům
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
31%​
1,03%​
0,95%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
31%​
1,03%​
0,95%​
Šachovnice
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Botanická rotunda
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Řečníkův koutek
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Orlí hora
4x6​
24%​
1%​
0,92%​
Velké kolo
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Uhelný expres
7x3​
20%​
0,95%​
0,89%​
Jablková chata
3x4​
12%​
1%​
0,89%​
Scéna věků
4x4​
16%​
1%​
0,89%​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Artemidin oltář
3x2​
6%​
1%​
0,86%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
19%​
0,95%​
0,86%​
Veselý průplav
6x4​
22%​
0,92%​
0,85%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
23%​
0,92%​
0,84%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
26%​
0,87%​
0,8%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kolos úr. 10
4x4​
14%​
0,88%​
0,78%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Kolotoč
3x3​
7%​
0,78%​
0,67%​
Ohnivá pagoda
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Květinové panny
2x2​
8%​
2%​
1,6%​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
32%​
1,33%​
1,23%​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Carcerés úr. 6
3x4​
16%​
1,33%​
1,19%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
26%​
1,3%​
1,18%​
Kolo divů
6x4​
30%​
1,25%​
1,15%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
25%​
1,25%​
1,14%​
Orlí hora
4x6​
29%​
1,21%​
1,11%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
24%​
1,2%​
1,09%​
Slavnostní průplav
6x4​
28%​
1,17%​
1,08%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
23%​
1,15%​
1,05%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
23%​
1,15%​
1,04%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Vlkův dům
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Kolonizace Marsu

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
12%​
1,33%​
1,14%​
Vlkův dům
3x4​
14%​
1,17%​
1,04%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
20%​
1,11%​
1,03%​
Artemidin oltář
3x2​
7%​
1,17%​
1%​
Orlí hora
4x6​
26%​
1,08%​
1%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Královská mramorová brána
3x2​
7%​
1,17%​
1%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
32%​
1,07%​
0,98%​
Jablková chata
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
5x6​
31%​
1,03%​
0,95%​
Šachovnice
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Botanická rotunda
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Řečníkův koutek
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Scéna věků
4x4​
17%​
1,06%​
0,94%​
Velké kolo
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Veselý průplav
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
20%​
1%​
0,91%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
29%​
0,97%​
0,89%​
Uhelný expres
7x3​
20%​
0,95%​
0,89%​
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
24%​
0,96%​
0,87%​
Kolos úr. 10
4x4​
15%​
0,94%​
0,83%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kolotoč
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Ohnivá pagoda
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Květinové panny
2x2​
8%​
2%​
1,6%​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
34%​
1,42%​
1,31%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
28%​
1,4%​
1,27%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Carcerés úr. 6
3x4​
16%​
1,33%​
1,19%​
Kolo divů
6x4​
30%​
1,25%​
1,15%​
Slavnostní průplav
6x4​
30%​
1,25%​
1,15%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
25%​
1,25%​
1,14%​
Orlí hora
4x6​
29%​
1,21%​
1,11%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
24%​
1,2%​
1,09%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
24%​
1,2%​
1,09%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
24%​
1,2%​
1,09%​
Vlkův dům
3x4​
14%​
1,17%​
1,04%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Kolonizace pásu planetek

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
13%​
1,44%​
1,24%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
21%​
1,17%​
1,08%​
Šachovnice
3x3​
11%​
1,22%​
1,05%​
Řečníkův koutek
3x3​
11%​
1,22%​
1,05%​
Vlkův dům
3x4​
14%​
1,17%​
1,04%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
33%​
1,1%​
1,02%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
33%​
1,1%​
1,02%​
Artemidin oltář
3x2​
7%​
1,17%​
1%​
Orlí hora
4x6​
26%​
1,08%​
1%​
Velké kolo
6x4​
26%​
1,08%​
1%​
Scéna věků
4x4​
18%​
1,13%​
1%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Královská mramorová brána
3x2​
7%​
1,17%​
1%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
32%​
1,07%​
0,98%​
Uhelný expres
7x3​
22%​
1,05%​
0,98%​
Jablková chata
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Botanická rotunda
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Veselý průplav
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
20%​
1%​
0,91%​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
24%​
0,96%​
0,87%​
Kolos úr. 10
4x4​
15%​
0,94%​
0,83%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kolotoč
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Ohnivá pagoda
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Květinové panny
2x2​
8%​
2%​
1,6%​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
34%​
1,42%​
1,31%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
28%​
1,4%​
1,27%​
Carcerés úr. 6
3x4​
17%​
1,42%​
1,26%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Kolo divů
6x4​
32%​
1,33%​
1,23%​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
26%​
1,3%​
1,18%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
26%​
1,3%​
1,18%​
Slavnostní průplav
6x4​
30%​
1,25%​
1,15%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
25%​
1,25%​
1,14%​
Orlí hora
4x6​
29%​
1,21%​
1,11%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
24%​
1,2%​
1,09%​
Vlkův dům
3x4​
14%​
1,17%​
1,04%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:

NoVa

Moderátor

Člen týmu
Kolonizace Venuše

E3AruoK.png

Budova
4s81stJ.png
E3AruoK.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
E3AruoK.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Yggdrasil úr. 9
3x3​
30%​
3,33%​
2,86%​
Náměstí vítězů úr. 2
3x3​
14%​
1,55%​
1,33%​
Vlkův dům
3x4​
15%​
1,25%​
1,11%​
Keltská usedlost úr. 10
5x6​
35%​
1,17%​
1,08%​
Přechod pro zvířata úr. 9
6x3​
21%​
1,17%​
1,08%​
Uhelný expres
7x3​
24%​
1,14%​
1,07%​
Scéna věků
4x4​
19%​
1,19%​
1,06%​
Guvernérova vila úr. 9
5x6​
34%​
1,13%​
1,05%​
Řečníkův koutek
3x3​
11%​
1,22​
1,05%​
Šachovnice
3x3​
11%​
1,22%​
1,05%​
Pirátské doupě úr. 9
5x6​
33%​
1,1%​
1,02%​
Artemidin oltář
3x2​
7%​
1,17%​
1%​
Orlí hora
4x6​
26%​
1,08%​
1%​
Velké kolo
6x4​
26%​
1,08%​
1%​
Pirátské strážní místo
2x1​
2%​
1%​
-​
Olivovníková alej*
4x1​
4%​
1%​
-​
Královská mramorová brána
3x2​
7%​
1,17%​
1%​
Jablková chata
3x4​
13%​
1,08%​
0,96%​
Botanická rotunda
3x3​
10%​
1,11%​
0,95%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
21%​
1,05%​
0,95%​
Veselý průplav
6x4​
24%​
1%​
0,92%​
Sloní citadela
4x3​
12%​
1%​
0,88%​
Opuštěný blázinec úr. 9
5x5​
24%​
0,96%​
0,87%​
Kolos úr. 10
4x4​
15%​
0,94%​
0,83%​
Cypřišový průchod*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kolotoč
3x3​
8%​
0,89%​
0,76%​
Tvář starověku úr. 2
2x2​
3%​
0,75%​
-​
Sloní smetánka
4x3​
10%​
0,83%​
0,74%​
Jídelní vagón*
2x3​
4%​
0,67%​
-​
Ohnivá pagoda
4x4​
12%​
0,75%​
0,67%​
Sloní bazar
4x3​
8%​
0,67%​
0,59%​
Velký král úr. 2/Velká královna úr. 2
3x3​
5%​
0,55%​
0,48%​
Budova soutěžících
3x2​
3%​
0,5%​
0,43%​
Velký runový kámen úr. 5
2x2​
2%​
0,5%​
0,4%​
Pirátská loď
7x3​
8%​
0,38%​
0,36%​
Perníkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
10%​
0,33%​
0,3%​
Perníkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
15%​
0,33%​
0,3%​
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu

wWr1F8t.png

Budova
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
wWr1F8t.png
/
4s81stJ.png
+
wEqDW5y.png
Strážní věž úr. 2
1x1​
4%​
4%​
-​
Chrám Slunce úr. 9
4x3​
30%​
2,5%​
2,22%​
Strážní věž úr. 1
1x1​
2%​
2%​
-​
Květinové panny
2x2​
8%​
2%​
1,6%​
Trať Rúsioi*
1x4​
6%*
1,5%​
-​
Carcerés úr. 6
3x4​
18%​
1,5%​
1,33%​
Vesnice Fiore úr. 10
4x6​
34%​
1,42%​
1,31%​
Druidský chrám úr. 10
5x4​
28%​
1,4%​
1,27%​
Olympijská pokladnice úr. 10
4x5​
28%​
1,4%​
1,27%​
Kamenitá cesta*
4x1​
5%​
1,25%​
-​
Kolo divů
6x4​
32%​
1,33%​
1,23%​
Zlatý planetostroj úr. 10
4x5​
27%​
1,35%​
1,23%​
Starověký obelisk úr. 4
2x2​
6%​
1,5%​
1,2%​
Krčma hrdinů úr. 10
5x4​
26%​
1,3%​
1,18%​
Orlí hora
4x6​
30%​
1,25%​
1,15%​
Slavnostní průplav
6x4​
30%​
1,25%​
1,15%​
Květinový větrný mlýn úr. 8
4x5​
25%​
1,25%​
1,14%​
Vlkův dům
3x4​
15%​
1,25%​
1,11%​
Brána boha slunce úr. 2
2x2​
4%​
1%​
-​
Cesta k vítězství*
3x2​
5%​
0,83%​
-​
Barvitá zahrada*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Salonní vagón*
2x3​
5%​
0,83%​
-​
Olivový háj*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Kapitánovo kotviště*
5x2​
8%​
0,8%​
-​
Makronkové pekařství (1x
BjttXH9.png
)
6x5​
13%​
0,43%​
0,39%​
Makronkové pekařství (2x
BjttXH9.png
)
9x5​
18%​
0,4%​
0,36%​
- unikátní budova Cen události (pořízení vyžaduje diamanty)
* - musí být připojena k budovám Hippodromu Carcerés či Sfendoné, každé udělující 3%, samotné budovy Hippodromu nemusí být spojené cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Soše cti, samotná socha nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena k Velkému slonovi, samotný slon nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Terakotové vinici, samotná vinice nemusí být spojena cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojen k Zimnímu vlaku, samotný vlak nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojeno k Pirátskému doupěti, samotné doupě nemusí být spojeno cestou pro obdržení bonusu
* - musí být připojena ke Květinovému mlýnu, samotný mlýn nemusí být spojen cestou pro obdržení bonusu
 
Naposledy upraveno:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru