3) Jak to získat?

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser2059

Host
Jak získat výzkumné body?
Sy9O2aJ.png

Výzkumné body (anglicky forge points - zkratka FP - někdy také forge body - zkratka FB) jsou základní složkou hry, bez které by nebylo možné postupovat ve výzkumu. Jsou také důležité pro stavbu Velkolepých budov a zde najdete možnosti jak takové body získat:

Způsoby získání:

1. Automatickým přičtením - až 24 výzkumných bodů za den
(probíhá každou hodinu a to po jednom FB dokud není schránka naplněna 10 body)

2. Zakoupením za mince - nekonečno výzkumných bodů
(stisknutím plusu hned vedle schránky máte možnost FB koupit za mince, nicméně každý nákup je o 50 mincí dražší)

3. Zakoupením za diamanty - nekonečno výzkumných bodů
(opět stisknutím plusu vedle schránky, FB mají pevnou cenu)

4. Ziskem z úkolů - s každou dobou přibývá množství těchto možností
(tyto FB najdete v inventáři)

5. Výběrem VB = Velkolepých budov - výběr probíhá jednou za den, množství FB záleží na levlech VB
(VB produkující FB: Castel del Monte, Hagia Sophia, Mys Canaveral, Innovation Tower, Arktická oranžerie, Kraken
VB nepřímo produkující FB: Hrad Himedži, Létající ostrov, Chrám relikvií, Vesmírný transportér)

6. Ziskem z radnice - až 12 FB za den
(množství podle úrovně cechu)

7. Ziskem ze speciálních (eventových budov) - různý počet výzkumných bodů za den
(Svatyně znalostí, Terasovitá farma, sady budov z eventů...)

8. Zisk při pomoci výstavby VB = Velkolepých budov - množství je dáno typem a úrovní budovy
(lze je najít v inventáři vždy, když se při ukončení úrovně VB nacházíte na pozici kdy lze FB získat)

9. Ziskem během sezónních akcí - počet FP určuje typ odměny
(během Velikonoc, Vánoc, léta, atd. můžete vylosovat nebo jiným způsobem získat body do svého inventáře)

10. Výhra v expedici - jednorázově až 200 FB

(odměna za vyřešené střety nebo z Relikvií (Chrám relikvií))

11. Náhodná odměna v Cechovních bitvách či PvP Aréně - jednorázově až 10 FB
(kdykoli přispějete bojem nebo vyjednáváním, máte šanci body vyhrát)

12. Výhra v Soutěži globálního chatu - počet FP určuje doba hráče


13. Návštěvou krčmy přátel - 1 FB
(v případě že hráč kterému navštívíte krčmu má nejvyšší úroveň ubrusu je zde 8% šance na obdržení 1 bodu)


14. Ostatní - různé množství
(emisaři z kulturních osad, ve starožitnictví, navýšené množství pomocí Modré galaxie, nákup ve Starožitnictví, z příhod, rabováním)
Obrázky k tomuto tématu:
FP_buying.png

Fp.png

9ffQX44.jpg

p9gT4Q3.png

 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser2059

Host
Jak získat diamanty?
ZMQ59kf.png

Diamanty jsou nezbytnou součástí hry, bez které by tato hra vlastně nemohla existovat. Diamanty výrazně usnadňují hru a s jejich pomocí získáte výhody ve všech oblastech hry. Lze je utratit za budovy, které mají zvýšené produkce buď zásob či mincí nebo spokojenosti. Lze za ně koupit výzkumné body či suroviny. Důležité jsou také pro rozšiřování města či kupování plánků na Velkolepé budovy. Diamanty lze získat těmito způsoby:

Způsoby získání:

1. Přihlášením do hry - 250 diamantů
(už tím, že se přihlásíte do hry získáváte vstupní obnos diamantů)

2. Zakoupením za skutečnou měnu - neomezené množství - naráz od 300 do 34 000
(hlavní zdroj získaných diamantů)

3. Získáním území - v řádu stovek diamantů
(některá, zvlášť těžce dobyvatelná území s truhlicí nabízejí za odměnu diamanty)

4. Ziskem z úkolů - s každou dobou přibývá množství těchto možností
(plněním úkolů lze každý hráč získat diamanty)

5. Náhodná odměna ve splněném úkolu - až 50 diamantů
(pokud je odměnou při splnění úkolu náhodná odměna, je možné získat diamanty; tato funkce je náhodná)

6. Náhodná odměna z velkolepých budov - 50 diamantů
(jmenovitě Hrad Himedži, Vesmírný transportér a Semenná banka)

7. Náhodná odměna z některých speciálních budov - až 50 diamantů
(Studánka přání, Fontána mládí, Zahradní bludiště a Vraní hnízdo)
(jak takové budovy získat se můžete dočíst zde)

8. V cechovní expedici - v řádu desítek až pár stovek za týden
(odměna za střety v expedici)


9. Náhodná odměna v Cechovních bitvách či PvP Aréně - jednorázově až 25 diamantů
(kdykoli přispějete bojem nebo vyjednáváním, máte šanci diamanty vyhrát)


10. Soutěže na chatu a fóru - množství určuje typ a náročnost soutěže
(český tým FOE pro všechny hráče nabízí spoustu možností jak této možnosti dosáhnout)

11. Malá šance z příhody - 5 diamantůObrázky k tomuto tématu:
28WavNu.gif


rLSwSrL.png

kjX1nGM.png

pdgFNkJ.png


 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser2059

Host
Jak získat medaile?
pO8vY81.png


Medaile jsou součásti hry už od jejího počátku a tvoří její významnou část. Kdo má množství medailí, může téměř kdykoliv rozšířit své město. Další možnosti využití medailí jsou např nákup pokusů v Cechovní expedici a PvP Aréně nebo umístění oblehů v CvC všech dob

Způsoby získání:

1. Ziskem z PvP věží - až 11.350 medailí - v závislosti na době
(Když bojujete a vyhrajete, získáváte body do PvP věže - pokud se budete na konci týdne pohybovat na vítězných příčkách, získáte určitý obnos medailí.)

2. Ziskem ze stavby velkolepých budov - podle druhu a úrovně daných VB
(Odměny za pomoc se stavbou VB obsahují i obnos medailí, odměny za každou velkolepou budovu a každý její level jsou různé.)

3. Získáním území - v řádu desítek až tisíců ks
(Některá území, především těžce dobyvatelná území s truhlicí, nabízejí za odměnu medaile.)

4. Ziskem z úkolů - s každou dobou přibývá množství těchto možností
(Plněním úkolů může každý hráč získat medaile, a to jak z náhodné odměny, tak ze skryté nebo zobrazené odměny.)

5. Ziskem z budov Studánka přání a Fontána mládí - až 570 ks v Kolonizaci Venuše
(Studánku lze povětšinou získat během sezonních úkolů - Vánoce, Velikonoce, ...)

6. Výhrou v soutěži na globálním chatu nebo fóru - v závislosti na době hráče

7. Ziskem během sezonních akcí - v závislosti na akci, většinou v řádu stovek
(Během Velikonoc, Vánoc, léta atd. si můžete vylosovat nebo jiným způsobem získat medaile; vše závisí na eventu a náhodě.)

8. Ziskem při výběru velkolepých budov - až stovky medailí za den
(přímá produkce medailí: Koloseum, Dealský hrad, Socha Gaea, Modrá Galaxie, po Ledovou budoucnost Vesmírný transportér
nepřímá produkce medailí: šance z motivací se Semennou bankou, náhodná odměna z úlomku z Létajícího ostrova a relikvií z Chrámu relikvií)

9. Ziskem při výběru z Věže vítězství - v závislosti na době; až stovky medailí
(Tato budova přidává za každých 7 dní určitý obnos medailí. Věž vítězství lze získat např v eventech.)

10. Nákupem ve starožitnictví - v řádech stovek až tisíců; v závislosti na době hráče
(lze je zakoupit v obchodě i vyhrát v aukci)

11. Možná odměna ze střetů v expedici - množství závislé na éře hráče


12. Malá šance z příhody - množství závislé na éře hráče

13. Pomocí některých emisarů z kulturních osad - množství závislé na éře hráče


Obrázky k tomuto tématu:

Victory_Tower_B.png
Victory_Tower_C.png
Victory_Tower_A.png
Medals.png
Medals.png
Medals.png
Medals.png
Medals.png

 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser2059

Host
Jak získat nákresy?

U3lDMlW.png


Nákres nebo často také plánek, slouží k výstavbě velkolepých budov, bez kterých se žádné velkoměsto neobejde. A to díky zásadním bonusům, které tyto budovy produkují. Dají se získat nejrůznějšími způsoby.

Způsoby získání plánku:

1. Motivací/zušlechtěním/rabováním - nekonečné množství
(nejběžnější způsob je náhodné získávání nákresů během pomoci či plenění cizích hráčů)

2. Zakoupením za diamanty - nekonečné množství
(jeden plánek stojí 200 diamantů a lze ho zakoupit v inventáři u budovy, u které už vlastníte alespoň jeden nákres)

3. Zisk při pomoci výstavby VB = Velkolepých budov - množství je dáno typem a úrovní budov, většinou od 1 do 5, ale i více
(při ukončení úrovně VB - pokud se nacházíte na pozici, kdy lze nákres získat)

4. Ziskem z úkolů - s každou dobou přibývá množství těchto možností
(nachází se i v možnostech náhodné odměny, většinou jeden až dva kusy)

5. Výměnou za jiné plánky - množství v závislosti na množství
(lze vyměnit 2 plánky za jeden jiný ve stejné velkolepé budově).

6. Ziskem během sezonních akcí - počet nákresů určuje typ odměny
(během Velikonoc, Vánoc, léta, atd. můžete vylosovat nebo jiným způsobem získat nákresy)

7. Plněním, účastí, výhry soutěží na fóru a globálním chatu - množství určuje typ a náročnost soutěže
(český tým FoE pro všechny hráče nabízí spoustu možností, jak tohoto způsobu nabytí plánku dosáhnout)

8. Výběrem z některých speciálních budov - 1 každých 24h
(Svatyně inspirace nebo Hestiin oltář)

9. Náhodné odměny - různé množství
(malá šance z příhod, možnost volby v denní výzvě)

10. Cechovní expedice - 1 až 3 nákresy za výhru
(výhra za střety)


11. Nákup ve starožitnictví - až 5 nákresů
(šance jejich výskytu v obchodě)


Obrázky k tomuto tématu:

Inventorybp2.png
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser2059

Host
Jak získat jednotky?


Jednotky (někdy také armáda) jsou důležitou součástí této hry. Samozřejmě se s nimi nedá obchodovat, ale lze jich získat dokonce i tisíce kusů. Slouží k bojování mezi sousedy, do obran, případně k bojování na mapě území nebo při cechovních válkách. Každá jednotka má své vlastní schopnosti, bonusy a zaměření na protivníka. Každá herní epocha má 5 základních jednotek a jednoho šampióna.

Způsoby získání jednotek:

1. VYCVIČENÍM - množství v závislosti na počtu kasáren - v každé až 5
(Nejběžnější způsob je cvičení jednotek v kasárnách, dva sloty jsou zdarma, za další dva se platí zásoby a mince, poslední slot stojí od 30 diamantů. Každý typ jednotky má vlastní kasárny.)

2. Zakoupením za diamanty - tolik, kolik je mrtvých jednotek
(Pokud ztratíte nějakou jednotku v boji, můžete ji po něm oživit za poplatek 50 diamantů, jinak jednotky za diamanty získat nelze.)

3. Ziskem z úkolů - s každou dobou přibývá množství těchto možností
(Zadavatelé úkolů odměňují až několika jednotkami.)

4. Získáním z VB = Velkolepých budov - 8 jednotek na 10. levelu, výš více
(Velkolepá budova Alcatraz)

5. Ziskem během sezonních akcí - počet jednotek určuje typ odměny
(Během Velikonoc, Vánoc, léta, atd. můžete vylosovat nebo jiným způsobem získat jednotky.)

6. V expedici - jednorázově 1-3 jednotky
(Výhra za střety)

7.
Náhodná odměna v Cechovních bitvách či PvP Aréně - jednorázově až 1-5 jednotek
(Kdykoli přispějete bojem nebo vyjednáváním, máte šanci jednotky vyhrát.)

8. Plněním, účastí, výhry soutěží na fóru a chatu hry - množství určuje typ a náročnost soutěže
(Český tým FoE pro všechny hráče občas nabízí jednotky.)


9. Výběrem ze speciálních budov - až 10 jednotek
(Guvernérova vila, Královské lázně, Nekonečné dódžó)

10. Emisaři z kulturních osad - až 2 jednotky


Obrázky k tomuto tématu:

image


JbveN8s.png

sNqLWUg.png

XZYVUH3.png

images
 
Naposledy upraveno moderátorem:

trojan1673

Veterán
Jak získat mince?


latest


Mince (někdy také peníze), jsou důležitou a nejzákladnější surovinou ve hře. Potřebujeme je jak k výzkumu, tak i k vystavění celého města, infiltrování sektorů v provinciích a jejich prozkoumávání. Dokonce za ně můžeme koupit výzkumné body.
Existuje více způsobů, jak je získat. Řekneme si, které to jsou a jaké jsou nejefektivnější

Způsoby získání mincí:

1. Radnice - každá radnice vyprodukuje X mincí za 24 hodin
(Záleží na době, ve které jste, od 250 kusů v Době bronzové po 180 000 kusů v Kolonizaci Venuše.)

2. Obytné budovy - obyvatelstvo platí daně a každý domeček vygeneruje nějaké mince za určitou dobu
(Nejvíce mincí dají domy s nejkratší dobou výběru, ale musíte je častěji vybírat, příjem se zvyšuje s epochami.)

3. Prodej budovvrátí se Vám určitá část z investovaných peněz z budov, které prodáte
(Zlomek z původní ceny.)

4. Úkolys každou dobou přibývá množství úkolů s touto možností
(Plněním úkolů může každý hráč získat peníze a to jak z náhodné odměny, tak ze skryté nebo zobrazené odměny.)

5. Dobývání oblastí - odměna za dobytí provincie v podobě kořisti
(Od řádu stovek až po tisíc.)

6. Dobývání sektorů - odměna za dobytí sektoru je buď v mincích, nebo v zásobách
(Tisíce až statisíce mincí.)

7. Rabováním - vyrabováním obytné budovy souseda
(V závislosti na epoše, ze které budova pochází.)

8. Pomáháním ostatním - za každého hráče, kterému motivujete, nebo zušlechtíte budovu, dostanete nějaké mince

9. Velkolepé budovy
- některé Velkolepé budovy mají jako bonus právě mince
(Jejich množství záleží na úrovni vaší Velkolepé budovy.)

Space Needle
Chrám Vasila Blaženého
Cášská katedrála
Château Frontenanc
Habitat
Lotosový chrám
Projekt Virgo

10. Velkolepá budova Bazilika Svatého Marka
na 10. úrovni Vám přidá 250 % z 90 výběry za den
(Jednoznačně nejlepší přítel nás všech, kdo chceme mít co nejvíce peněz.)

11. Speciální budovystovky až tisíce mincí
(Budovy ze sezónních akcí.)
Studánka přání, Svatyně znalostí, Temná brána, Srub. Ty Vám také dávají peníze.

12. Soutěž globálního chatudesetinásobek příjmu mincí z radnice Vašeho města

13. Sezónní akcev závislosti na akci, většinou v řádu stovek
(Během Velikonoc, Vánoc, léta atd. si můžete vylosovat nebo i jiným způsobem získat peníze; vše závisí na eventu a náhodě.)

14. Výhra v expedici - množství závislé na éře hráče

15. Za diamanty
- za 60 diamantů lze koupit nekonečné množství mincí
(Z nedostatku mincí se ve výzkumu zobrazí možnost nahrazení platby mincemi diamanty.)

16. Pomocí některých emisarů z kulturních osad - množství závislé na éře hráče


Obrázky k tomuto tématu:

H_SS_TomorrowEra_Townhall.png


R_SS_MultiAge_BirthdayBonus1.png


latest
 
Naposledy upraveno moderátorem:

trojan1673

Veterán
Jak získat zásoby?

o2guVwS.png


Zásoby (anglicky supplies - někdy také kladívka), jsou důležitou surovinou ve hře. Potřebujeme je jak k výzkumu, tak i k výstavbě celého města.
Existuje více způsobů jak je získat, řekneme si, které to jsou a jaké jsou nejefektivnější.

Způsoby získání zásob:


1. Výrobní budovy - budovy zabírají různý počet políček, potřebují různé množství lidí a vyrábí různé množství zásob
(Liší se podle epochy, ze které výrobní budova pochází.)


2. Prodej budovvrátí se Vám určitá část z investovaných zásob z budov, které prodáte
(Zlomek z původní ceny.)

3. Úkolys každou dobou přibývá množství úkolů s touto možností
(Plněním úkolů může každý hráč získat zásoby a to jak z náhodné odměny, tak ze skryté nebo zobrazené odměny.)

4. Dobývání oblastí - odměnou za dobytí provincie v podobě kořisti
(Od řádu stovek až po tisíce.)

5. Dobývání sektorů - odměna za dobytí sektoru je buď v zásobách nebo v mincích
(Tisíce až statisíce zásob.)

6. Rabování - vyrabováním obytné budovy souseda
(V závislosti na epoše, ze které budova pochází.)

7. Velkolepé budovy - některé Velkolepé budovy mají jako bonus právě zásoby
(Jejich množství záleží na úrovni vaší Velkolepé budovy.)

Notre Dame
Sněmovna Kongresu USA (Kapitol)
Hrad Himedži
Semenná banka
Voyager V1
Věž smíru

(Věštkyně z Delf)

Alexandrijský maják a Royal Albert Hall – tyto dvě velkolepé budovy jsou jednoznačně nepostradatelné v této hře pro ty, kdo chceme mít co nejvíce zásob na přestavby našich měst. Na 10. úrovni Vám přidá Alexandrijský maják 145 % ze 40 výběry za den. Royal Albert Hall 200 % ze 75 výběry za den.

8. Speciální budovystovky až tisíce zásob
Studánka přání, Bar na pláži, Cukrovinky, Velké cukrovinky, Velikánské cukrovinky, Doktorka Čarodějnice, Fanshop, Sobí výběh.
Ty Vám také davají zásoby.

9. Sezónní akcev závislosti na akci, většinou v řádu stovek
(Během Velikonoc, Vánoc, léta atd. si můžete vylosovat nebo jiným způsobem získat zásoby; vše závisí na eventu a náhodě.)

10. Výhra v expedici - v závislosti na době

11. Pomocí některých emisarů z kulturních osad - množství závislé na éře hráčeObrázky k tomuto tématu:

P_SS_MultiAge_ChristmasBonus4.png

fGPhN4W.png
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru