6) Odlišnosti herních epoch od těch předchozích

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

Thomas Jir

Znalec
6) Odlišnosti herních epoch od těch předchozích
Kategorie: Herní epochy


Vážení hráči,

v průběhu existence Forge of Empires vývojáři bedlivě promýšlí další kroky civilizace a jejich podobu ve hře. Proto Vám tu poskytujeme přehled všech nových odlišností, které čekají každého hráče po vstupu do další doby.
Poskytneme tu také informace o nových epochách ještě před tím, než budou uveřejněny na ostré světy!

Doba pokroku
Moderní doba
Postmoderní doba
Současnost
Zítra

Hezký den,
Váš FoE tým


Autor: Thomas Jir

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://78.47.64.123/dynamic/css/gb_post.css.php?post_id=23017">
 
Naposledy upraveno:

Thomas Jir

Znalec
DOBA POKROKU

Zvětšení tradiční rozlohy domů

Obytné domy mají až do koloniální doby rozlohu 2x2, v průmyslové době 2x3 a v době, která právě přišla, 3x3, není vyloučené, že se v příštích dobách velikost domů ještě zvýší. Kompenzací je samozřejmě velký počet obyvatel a příjmu mincí.


Dvouproudová silnice

Spoustu budov počínaje výrobnami surovin bezpodmínečně vyžadují v pokrokové době připojení k radnici pomocí dvouproudové silnice, která nepřidává žádný bod spokojenosti. Na silnici jde navázat normální cestou, ale nemůžete si postavit normální cestu od radnice a teprve až na konci u budovy, která dvouproudovou silnici potřebuje, postavit jeden kousek dvouproudové silnice. Pokud Vám nejde postavit z tohoto druhu cesty křižovatka, bude to asi tím, že kus musí navazovat na kus, nelze navázat na dvě poloviny dvou kusů silnice. V pokrokové době je i další cesta klasické velikosti "promenáda", jež přidává 35 spokojenosti.
Budovy vyžadující dvouproudovou silnici:Budovy vyžadující dvouproudovou silnici
Autodílna
Továrna na výbušniny
Ropná rafinérie
Výrobna azbestu
Továrna na zpracování cínu
Elektrárna
Továrna na obrněné vozy
Továrna na tanky
Věžový dům

Bojový systém

V nové době se změnila především krajina, na které se bojuje. Na ní můžete nově najít zákopy, opevnění, ostnaté dráty, vyprahlou zem a také i keře, bažiny, les, kopce i skály. V této krajině se bojuje jen tehdy, je-li v obraně nebo v útoku jednotka z pokrokové doby. Jednotky z nižších dob zde mají značné nevýhody jako snížení dostřelu a dosahu. Bonus v zákopech a mezi zákopy má branec, lehká jednotka, která má nově bonus proti dělostřelecké jednotce. Odstřelovač je střelecká jednotka a má bonus v křoví a lese a útočný bonus je proti lehké jednotce. Obranný bonus je opevnění. Rychlopalné dělo má bonus tradičně na kopcích a nejlépe útočí na rychlé a těžké jednotky. Obranný bonus je opevnění. Obrněný vůz, rychlá jednotka, má útočný bonus proti střeleckým jednotkám a obranný na pláních. Těžká jednotka je tank a bonusy má čistě na rychlé a střelecké jednotky. Nová mapa se územně nachází v Evropě a funguje stále na stejném principu.
Nový bonus velkolepých budov

Nová velkolepá budova Château Frontenac s sebou přináší nový druh odměn. Hráč, který si postaví tuto budovu, získá kromě příjmu mincí také bonus, který procentuálně zvyšuje odměny získané z úkolů. Na tento bonus můžete narazit pouze až v době pokroku u této slavné budovy.


Technologický strom výzkumu


V nové době můžete vyzkoumat 22 nových budov, dílen, rozšíření. Novými surovinami jsou pocínovaný plech, benzín, výbušniny, azbest a strojní součástky. Potřebné suroviny k výzkumu najdete zde.
 
Naposledy upraveno:

Thomas Jir

Znalec
Nové odlišnosti MODERNÍ DOBY od dob předchozích

MODERNÍ DOBA
Nová doba opět přinesla monohá překvapení

Slavné budovy
Není přesně jasná funkce nových slavných budov, více se nám zatím podařit nezjistilo, všechny poté budou zveřejněny v encyklopedi VB. Budovy se jmenují Atomium a Space Needle ;)

Nový způsob výroby surovin

Nyní k výrobě surovin budete potřebovat suroviny z koloniální doby, tedy: Porcelán, dehet, drát, papír a káva. Bonus výroby na území nové mapy už nenaleznete. Bonusy jsou z mapy doby bronzové - tedy bonus na dřevo, barvu, mramor, kámen a víno.

Název surovinyVýrobní bonusPotřebné suroviny
Železobeton
Na kámenDrát
ObalyNa dřevoPapír
Luxusní zbožíNa mramorPorcelán
OchucovadlaNa barvuDehet
PolotovaryNa vínoKáva

<tbody>
</tbody>

[spoil]
[/spoil]
Postmoderní doba
Už nyní za moderní dobou je připraven výzkum na novou postmoderní dobu.

Velikost silnic
Velikost silnic se naštěstí nemění, ale zvyšuje se bonus těchto silnic: +10 bodů štěstěny

Nová velikost domů
Velikost domů se opět zvětšila nyní je velikost nejmodernějších domů: 4x3

[spoil]
[/spoil]
Další obrázky bez komentáře (v AJ):
[SPOIL]
[/SPOIL]
 
Naposledy upraveno:

Thomas Jir

Znalec
Nové odlišnosti POSTMODERNÍ doby od dob předchozích

POSTMODERNÍ DOBA
Nová doba opět přinese mnohá překvapení, pojďme se podívat na pravděpodobné novinky:
Slavné budovy
[spoil]
Pokud vše dopadne podle plánu, bude jedna z těchto budov přidávat obyvatele a mince navíc a druhá budova výzkumné body. Jejich účinky a další informace budou uvedeny v encyklopedii VB za několik dní. [/spoil]

Velikost silnic
Velikost silnic se nemění, ale opět se zvyšuje jejich bonus: +20 bodů štěstěny

Nová velikost domů
Velikost domů se opět zvětšila, v této době budou velikosti domů různé: 4x3; 4x4; 3x3.

Současná doba
V současnosti je za postmoderní dobou umístěna upoutávka na další dobu, stejně jako tomu bylo za moderní doby, když byl připraven výzkum na postmoderní dobu.

Způsob výroby surovin
Způsob se od minulé doby nemění. Nyní budete k výrobě postmoderních surovin potřebovat suroviny průmyslové.

Nový bonus budov
V této době budou některé stavby, konkrétně skládka a hračkářství, zasahovat do spokojenosti Vašeho města a to jak negativně, tak i pozitivně.

Nová funkce v bitvách


Tuto funkci je třeba si vyzkoušet, jedná se o tzv. druhou vlnu v bojích.

Další obrázky k tématu:

 
Naposledy upraveno:

Thomas Jir

Znalec
Nové odlišnosti SOUČASNOSTI od dob předchozích

Upravená verze po zásahu korektorky

SOUČASNÁ DOBA

Nová doba opět přinese mnohá překvapení, pojďme se podívat na pravděpodobné novinky, které vylepší naše světy:

Velkolepé budovy

Obrázky velkolepých budov:

Pokud vše dopadne podle plánu, bude první z těchto budov, anglicky pojmenována Lotus Temple, přidávat body štěstěny a mince navíc. Druhá budova, Innovation tower, bude přidávat výzkumné body a obyvatelstvo. Jejich účinky a další informace budou uvedeny v encyklopedii velkolepých budov za několik dní.

Silnice
Tato epocha pravděpodobně nepřinese žádné nové komunikace.

Velikost domů
Velikost budov se nijak v této době nezvětšuje: 4x3; 4x4; 3x4.

"Zítřek"
Momentálně je za současnou dobou umístěna upoutávka na další dobu, stejně jako tomu bylo za moderní doby a postmoderní doby. Zítřek, v originále Tomorrow, začíná výzkumem energie z jaderné syntézy. Další doba tedy pravděpodobně směřuje do budoucnosti.

Způsob výroby surovin
Způsob se od minulých dob nemění. Budete vyrábět rafinované zboží stejným způsobem jako v moderní a postmoderní době. Ovšem nyní budete k výrobě surovin z této doby potřebovat nerafinované suroviny z doby pokroku. Suroviny a jejich naleziště - suroviny k výrobě:

  • Elektromagnety - pocínovaný plech - měď
  • Plyn - výbušniny - žula
  • Plasty - benzín - alabastr
  • Robot - strojní součástky - zlato
  • Bionické materiály - azbest - med
Faktická poznámka: Jaké nerafinované suroviny budeme potřebovat k výrobě surovin ze zítřejší doby? Po době pokroku přichází moderní doba, která má už rafinované zboží (vyrábějící se z koloniálních surovin). Doba pokroku je poslední dobou, ve které se vyrábějí suroviny pouze z mincí a zásob. Nechme se překvapit.

Další bonus budov
Některé budovy, stejně jako v postmoderní době, budou ovlivňovat spokojenost obyvatel v našich městech. Tentokrát to pravděpodobně budou i sklady. Jeden sklad bude ubírat 300 spokojenosti, druhý 150, třetí bude přidávat 150 spokojenosti, čtvrtý 300 a pátý nebude spokojenost ovlivňovat. Názvy budov nejsou vypsány, veškeré informace o těchto budovách budou vypsány na fóru v návodu Vše o hře. Dílny z výzkumu budou tři. Jedna bude ubírat 500 spokojenosti, druhá přidávat 70 a třetí nebude spokojenost ovlivňovat.
Sklady: +100 +300 +0 -100 -300
Dílny: -500 +70


Vojenské budovy ovlivňují %
V této době ovlivňují vojenské budovy procenta obrany a útoku, a to kladně. Konkrétní informace budou opět uveřejněny v příslušných návodech. Pojďme si nastínit problematiku.
Jako každá doba, i současnost má 5 vojenských budov.
+4% útok - lehká jednotka
+4% útok - rychlá jednotka
+4% obrany - střelecká jednotka
+4% obrany - dělostřelecká jednotka
+0% - těžká jednotka

Obrázky jednotek:
Další obrázky k tématu:


 
Naposledy upraveno:

Thomas Jir

Znalec
ZÍTRA

Nová doba ZÍTRA přináší pohled do brzké budoucnosti. Výzkum, který budete provádět, se v příštích desetiletích může opravdu objevit v naší civilizaci a zásadně popohnat její vývoj. Pojďme se podívat na pravděpodobné novinky, které vylepší naše světy:

Velkolepé budovy

Obrázky velkolepých budov:

[SPOIL]

[/SPOIL]
Pokud vše dopadne podle plánu, bude druhá z těchto budov, anglicky pojmenována Dynamic Tower, speciálním způsobem (přes motivace a zušlechtění) poskytovat suroviny, druhý bonus zřejmě bude v zásobách. Druhá budova, Diamond Ring, zatím nemá udělen žádný bonus. Její vlastnosti se dozvíme až pár dní po příchodu nové doby. Další informace a nový bonus velkolepých budov budou uvedeny v encyklopedii velkolepých budov za několik dní. (po nahrání)
Nový bonus umožňuje v závislosti na úrovni (levelu) budovy, konkrétně Dynamic tower, získat při motivaci jednu surovinu z doby, ze které je motivovaná/zušlechtěná budova. Vlastník tedy může teoreticky získat na prvním levelu této budovy 15 surovin z jakékoliv doby. Množství surovin stoupá, jak již bylo řečeno, podle levelu budovy.Silnice
Tato epocha pravděpodobně nepřinese žádné nové komunikace.

Velikost domů
Velikost nových budov: 4x3; 3x4; 1x1
Objevuje se první budova o velikosti 1x1 ve hře, potřebuje jednoproudovou cestu a přidává 200 obyvatel.​

"BUDOUCNOST"
Momentálně je za současnou dobou umístěna upoutávka na další dobu, stejně jako tomu bylo za moderní doby, postmoderní doby a současnosti. Budoucnost, v originále FUTURE, začíná výzkumem Čistá energie. Spousta věcí naznačuje, že tato doba bude poslední ze všech herních epoch.

Způsob výroby surovin
Způsob se od minulých dob nemění. Budete vyrábět rafinované zboží stejným způsobem jako v moderní, postmoderní a současné době. Ovšem nyní budete k výrobě surovin z této doby potřebovat RAFINOVANÉ SUROVINY Z MODERNÍ DOBY.
Suroviny a jejich naleziště - suroviny k výrobě:

  • Konzervanty - ochucovadla - sůl
  • Průsvitný beton - železobeton - sklo
  • Růstová výživa - polotovary - sušené byliny
  • Papírové stavebniny - obalové materiály - lano
  • Chytré materiály - luxusní materiály - cihly
překlad surovin volný


Další bonus budov
Některé budovy, stejně jako v předchozích dobách, budou ovlivňovat spokojenost obyvatel v našich městech. Tentokrát to opět budou sklady. Názvy budov nejsou vypsány, veškeré informace o těchto budovách budou vypsány na fóru v návodu Vše o hře.
Sklady: +400 +500 +0 +0 -200
Dílny: -200 - 200 -400

Rozšíření
2x ve výzkumu
2x na území
+ další možnosti za medaile a diamanty

Vojenské budovy ovlivňují %

V této době ovlivňují vojenské budovy procenta obrany a útoku, a to kladně. Konkrétní informace budou opět uveřejněny v příslušných návodech.
Jako každá doba, i současnost má 5 vojenských budov:
+4% útok - lehká jednotka
+4% útok - těžká jednotka
+4% obrany - střelecká jednotka
+4% obrany - dělostřelecká jednotka
+0% - rychlá jednotka​

Obrázky jednotek:

+


Šampión je v této době těžká jednotka.


Další obrázky k tématu: (mapa území, bitevní pole, strom výzkumu ve videu, popis jednotek, obrázky z budoucnosti, ...)
[SPOIL]

nahoře 2 obrázky z Budoucnost[video=youtube;n_s0g2i1gCs]https://www.youtube.com/watch?v=3OvK8QUry78[/video][/SPOIL]
 
Naposledy upraveno:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.