7. úkol

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser11317

Host
Vážení hráči,

máme tu sedmý a předposlední den naší výpravy. Co za úkol na nás čeká dnes? Nu, podívejme se a pusťme se rovnou do něj!


Odpovězte na následující otázky: (uznány budou pouze přesné a kompletní odpovědi)
 1. Jaká obytná budova z výzkumu je svojí velikostí nejmenší a která největší?
 2. Která dílna z výzkumu vyrábí nejvíce zásob? A která za 1 hodinu vyrobí 2400 zásob, přičemž ale neubírá spokojenost?
 3. Která z provincií na mapě cechovník válek má faktor podpory 2? Jsou na mapě cechovních válek nějaké provincie, které mají společně stejný faktor podpory? Případně, které to jsou?
 4. Kolik výzkumných bodů můžete získat denně maximálně z radnice? Kdy (příp. jak často) si je z ní můžete vybrat?
 5. Odpovězte na následující tvrzení, zda jsou pravdivá (ANO), či nikoliv (NE):
  • Svatyně úcty neposkytuje výzkumné body. ANO/NE
  • Radnice poskytuje počet mincí v závislosti na době. ANO/NE
  • Alexandrijský maják, Bazilika svatého Marka a Royal Albert Hall mají minimálně jeden ze svých bonusů totožný. ANO/NE

Za každou správnou odpověď získáte jeden bod. (za chybnou se body neodečítají)
Před odesláním odpovědi se ujistěte, zda ji máte správně.
Pokud jste nečetli pravidla soutěže, doporučejeme je též před odesláním příspěvku přečíst.

Diskuzi k soutěži naleznete zde.

Přejeme Vám hodně štěstí při soutěžení,
tým Forge of Empires
 

DeletedUser13773

Host
1. buňkový dům, arcologie
2. věž s podmořským životem, rybí trh
3. vrcholný středověk, ne
4. 7 bodů, 1x za 24 hodin
5. ANO, ANO, ANO
 

DeletedUser13029

Host
1. Buňkový dům, Arcologie
2. Zařízení na extrakci helia-3, Rybí trh
3. Vrcholný středověk, ANO - Budoucnost / Všechny éry
4. momentálně 7 FB každých 24h
5. ANO
ANO
ANO (pokud je to myšleno typově, NE pokud i množstvím)
 

DeletedUser13341

Host
 1. Jaká obytná budova z výzkumu je svojí velikostí nejmenší a která největší? Buňkový dům - nejmenší; Arcologie - největší
 2. Která dílna z výzkumu vyrábí nejvíce zásob? A která za 1 hodinu vyrobí 2400 zásob, přičemž ale neubírá spokojenost? Věž s podmořským životem; Rybí trh
 3. Která z provincií na mapě cechovník válek má faktor podpory 2? Jsou na mapě cechovních válek nějaké provincie, které mají společně stejný faktor podpory? Případně, které to jsou? Vrcholný středověk; Budoucnost a Všechny éry.
 4. Kolik výzkumných bodů můžete získat denně maximálně z radnice? Kdy (příp. jak často) si je z ní můžete vybrat? Maximálně je možné získat 31 bodů. Minimální doba výběru je 1 hodina. Pokud chce hráč vybrat maximum bodů denně nesmí nechat body nevybrané víc jak 9 hodin 59 minut a 59 vteřin. + po uplynutí 24 hodin, kdy přibudou body za lvl cechu.
 5. Odpovězte na následující tvrzení, zda jsou pravdivá (ANO), či nikoliv (NE):
  • Svatyně úcty neposkytuje výzkumné body. ANO neposkytuje
  • Radnice poskytuje počet mincí v závislosti na době. ANO
  • Alexandrijský maják, Bazilika svatého Marka a Royal Albert Hall mají minimálně jeden ze svých bonusů totožný. ANO
 

DeletedUser11736

Host
1. Nejmenší - Buňkový dům, Největší Arcologie
2. Věž s podmořským životem, Rybí trh
3. Cor Belli, Ano - Igazi, Agebascar
4. Záleží na úrovni cechu, vybrání je možné 1x za 24h
5. ANO, ANO, ANO
 

rycco27

Dopisovatel
1. Nejmenší je Chýše, největší Arcologie
2. Zřízení na extrakci helia -3, Rybí trh
3. Vrcholný středověk, Ano - Budoucnost a Všechny éry
4. 7 výzkumných bodů pokud je cech na 58 úrovni, vybírá se každých 24h
5. Svatyně úcty neposkytuje výzkumné body. ANO
Radnice poskytuje počet mincí v závislosti na době. ANO
Alexandrijský maják, Bazilika svatého Marka a Royal Albert Hall mají minimálně jeden ze svých bonusů totožný. ANO
 

DeletedUser13734

Host
1 - buňkový dům (1x1), Arcologie (6x6)
2 - zařízení na extrakci helia, rybí trh
3 - Cor Belli (vrcholný středověk), Igazi (budoucnost) a Agebascar (všechny éry)
4 - 7 bodů, jednou za 24 hodin
5 - ANO, ANO, ANO
 

sabinabetty

Forge Einstein
Člen týmu
1. Buňkový dům a Arcologie
2. Zařízení na extrakci helia-3, Rybí trh
3. Cor Belli (Vrcholný středověk), Ano - Igazi (Budoucnost) a Agebascar (Všechny éry)
4. 7FB, Radnici můžeme vybrat jednou za 24 hodin (7FB dává radnice od 58. úrovně cechu)
5. ANO, ANO, ANO
 

DeletedUser12828

Host
1 – nejmenší – Buňkový dům; největší – Arcologie
2 – nejvíc zásob – Věž s podmořským životem, 2 400 zásob za 1h vyrobí – Rybí trh
3 – Faktor podpory 2 má provincie Cor Belli (Vrcholný středověk). Ano na mapě jsou provincie, které mají společný faktor podpory. Jsou to Agebascar (Všechny éry) a Igazi (Budoucnost).
4 – Maximálně 7 výzkumných bodů. Můžeme si je vybrat jednou za den (jednou za 24h).
5 – Ano, Ano, Ano
 

sirborio

Host
1- nejmenší => Buňkový dům ; největší => Arcologie
2- Zařízení na extrakci helia -3 ; Rybí trh
3- Vrcholný středověk ; Ne
4- 6 bodů ; vybírají se společně s mincemi (vždy po uplynutí 24 hodin od posledního výběru)
5- a) Ano
b) Ano
c) Ano
 

DeletedUser10569

Host
1. nejmenší - Buňkový dům; největší - Arcologie
2. nejvíce zásob vyrábí - Zařízení na extrakci helia-3; 2400 zásob za 1 hodinu vyrobí - Rybí trh
3. faktor podpory 2 má provincie - Vrcholný středověk; Ano jsou tam 2 provincie se stejným faktorem podpory - Budoucnost, Všechny éry
4. maximálně 7 výzkumných bodů; 1 x za 24 hodin
5. Ano
Ano
Ano
 

DeletedUser6375

Host
Zdravím,
odpovědi na dnešní otázky jsou následující:

1) Nejmenší obytná budova je Buňkový dům (1x1) a největší je Arcologie (6x6).
2) Nejvíce zásob vyrábí Věž s podmořským životem. Za hodinu vyrobí 2400 zásob, aniž by ubírala spokojenost, stavba Rybí trh.
3) Faktor podpory 2 má provincie Vrcholný středověk. Na mapě nejsou žádné dvě provincie, které by měly totožný faktor podpory.
4) Aktuálně je možné získat z radnice sedm výzkumných bodů. Je možné je vybrat 1x denně a to vždy nejdříve po uplynutí 24 hodin od posledního výběru.
5) a) ANO
5) b) ANO
5) c) ANO
 

DeletedUser10154

Host
1.Buňkový dům, Arcologie
2.Zařízení na extrakci helia-3, Rybí trh
3.Cor Belli, Ano jsou:Agebascar a Igazi
4.7bodů,výběr 1x za 24 hodin po posledním výběru
5.Ano,Ano,Ano
 

DeletedUser12796

Host
1. Nejmenší - Buňkový dům, Největší - Arcologie
2. Zařízení na extrakci helia, Rybí trh
3. Cor Belli (Vrcholný středověk), Ano - Igazi (Budoucnost) a Agebascar (Všechny éry)
4. 7 bodů, jednou za 24 hodin
5. Ano, Ano, Ano
 

DeletedUser12492

Host
1. Nejmenší - Buňkový dům, Největší - Arcologie
2. Nejvíce zásob - Zařízení na extrakci helia, 2400 zásob - Rybí trh
3. Faktor podpory 2 - Cor Belli (Vrcholný středověk), Stejný faktor podpor ANO - Igazi (Budoucnost) a Agebascar (Všechny éry)
4. 7 bodů, 1x za 24 hodin
5. ANO, ANO, ANO
 

Janator

Dopisovatel
1) Nejmenší: Buňkový dům
Největší: Arcologie

2) Která dílna z výzkumu vyrábí nejvíce zásob? Věž s podmořským životem
A která za 1 hodinu vyrobí 2400 zásob, přičemž ale neubírá spokojenost? Rybí trh

3) Která z provincií na mapě cechovník válek má faktor podpory 2? Vrcholný středověk
Jsou na mapě cechovních válek nějaké provincie, které mají společně stejný faktor podpory? ANO - Budoucnost a Všechny éry

4) Kolik výzkumných bodů můžete získat denně maximálně z radnice? 7
Kdy (příp. jak často) si je z ní můžete vybrat? 1x denně současně při výběru mincí z radnice

5) - Svatyně úcty neposkytuje výzkumné body. ANO
- Radnice poskytuje počet mincí v závislosti na době. ANO
- Alexandrijský maják, Bazilika svatého Marka a Royal Albert Hall mají minimálně jeden ze svých bonusů totožný. ANO
 

DeletedUser11519

Host
1)
 • z výzkumu nejmenší obytná budova - velikost 1x1 Buňkový dům
 • z výzkumu největší obytná budova - velikost 6x6 Arcologie
2)
 • nejvíce zásob vyrábí dílna z výzkumu - Zařízení na extrakci helia-3
 • za 1 hodinu vyrobí 2400 zásob a neubírá spokojenost dílna - Rybí trh
3)
 • na mapě cechovních válek má faktor podpory 2 provincie - Vrcholný středověk
 • provincie,které mají stejný faktor podpory na mapě cechovních válek jsou - s faktorem podpory 16, Budoucnost a Všechny éry
4)
 • výzkumných bodů z radnice můžete získat denně maximálně - 7 výzkumných bodů ( podle úrovně cechu )
 • vybrat je z ní můžete - 1x denně, vždy po 24 hodinách od posledního výběru
5)
 • Svatyně úcty neposkytuje výzkumné body - ANO
 • Radnice poskytuje počet mincí v závislosti na době - ANO
 • Alexandrijský maják, Bazilika svatého Marka a Royal Albert Hall mají minimálně jeden ze svých bonusů totožný - ANO
 

DeletedUser12899

Host
1 nejmenší je Buňkový dům, nejvetší je Arcologie
2 nejvíce zásob vyrábí Věž s podmořským životem,za 1 hodinu vyrobí 2400 zásob Rybí trh
3 faktor podpory 2 má Cor Belli (Vrcholný středověk),stejný faktor podpory mají Igazi (Budoucnost) a Agebascar ( všechny éry )
4 denně lze ziskat maximálně 7 bodu výzkumu z radnice, pokud je uroveň cechu 58 ( jedenkrat za den)
5 ANO
ANO
ANO
 

DeletedUser12859

Host
1. nejmenší je Buňkový dům 1x1 a největší Arcologie 6x6

2. Věž s podmořským životem vyrábí nejvíce zásob (8300 za hodinu), Rybí trh vyrábí 2400 zásob za hodinu a neubírá spokokjenost

3. provincie Cor Belli má faktor podpory 2
Ano, stejný faktor 16 mají provincie Igazi (Budoucnost) a Agebascar (Všechny éry)

4. 7 výzkumných bodů 1x za 24 hodin (úroveň cechu 58)

5. Svatyně úcty neposkytuje výzkumné body. ANO
Radnice poskytuje počet mincí v závislosti na době. ANO
Alexandrijský maják, Bazilika svatého Marka a Royal Albert Hall mají minimálně jeden ze svých bonusů totožný. ANO (produkují zboží)
 

Io Brasi

Host
1. Buňkový dům je nejmenší a Arcologie největší.

2. Nejvíce zásob vyrábí Věž s podmořským životem; dílna jež vyrabí 2400 zásob za hodiny a neubíra na spokojenosti je Rybí trh.

3. Provincie s faktorem podpory 2 na mapě CvC se jmenuje Cor Belli. Provincie Igazi a Agebascar mají společný faktor podpory 16.

4. Z radnice lze vybrat až 7 výzkumných bodů za den, v závislosti na úrovni cechu.

5. Svatyně úcty neposkytuje výzkumné body. ANO

Radnice poskytuje počet mincí v závislosti na době. ANO

Alexandrijský maják, Bazilika svatého Marka a Royal Albert Hall mají minimálně jeden ze svých bonusů totožný. ANO
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.