7) Příručka k bitvám cech proti cechu

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

Skrty

Znalec
7) Příručka k bitvám cech proti cechu
Kategorie: Cechovní války


Pro rychlejší hledání:
Cechovní CvC mapa
Provincie
Oblasti
Úrovně cechu
Cechovní práva a pokladnice
CvC výrazy

Uživatelská příručka CvC

Váš cech bojuje o přežití a moc proti ostatním cechům. Vaším cílem je rozšířit území a udržet ho pro zvýšení úrovně cechu, získat bonusy a slávu pro všechny Vaše členy.
Každý den v CvC musí cech dobýt nové oblasti a bránit oblasti, které máte již pod svou kontrolou, před vetřelci. Na konci každého dne (když doběhne přepočet) jsou zkušenosti cechu započítány v závislosti na území, které vlastní, a tyto zkušenosti přispívají ke zvýšení úrovně cechu. Díky každé nové úrovni cechu získáte lepší odměny!

Chcete-li se zapojit do akce, budete muset být součástí cechu. Bez ohledu na velikost Vašeho cechu, pokud jste v době železné nebo výše, stále se můžete zúčastnit. CvC bitvy také dávají bitevní body, takže si nemusíte vybírat mezi CvC nebo PvP věží.

Pro přístup ke CvC klikněte na pravou ikonu dole:Najdete zde kompletní příručku pro cechovní války, pokud máte nějaké dotazy, položte je v sekci otázky.

Hlavní autor: Skrty
Autoři: Strify, Thomas Jir

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://78.47.64.123/dynamic/css/gb_post.css.php?post_id=35050">
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Skrty

Znalec
Cechovní CvC mapa

Vše probíhá přes cechovní CvC mapu, což je speciální mapa určená pro jednotlivé cechovní války a válčení. Mapa je rozdělena do provincií, které můžete vidět oddělené řekami a horskou hranicí. Každá oblast představuje jiný věk.

Cechovní CvC mapa umožňuje zobrazit rychlý přehled o vlivu Vašeho cechu v různých provinciích a také slouží jako vstupní bod do provincií, kde se bude odehrávat Vaše bitva. Na obrázku níže můžete vidět plochu Vašeho vlastního cechu, kde máte zeleně znázorněn Váš vliv a nepřátelské území znázorněno v červené barvě. Oranžové oblasti označují území, které je ve vlastnictví NPC, ve kterém Váš cech může ještě rozšířit své území.

Váš cech může bojovat v jedné provincii nebo ve všech z nich, volba je zcela na Vás! Nicméně můžete provést bitvu jen s použitím jednotek a zboží ze stejného věku jako je provincie ve které bojují. Například na mapě doby železné můžete bojovat pouze s jednotkami a zbožím z této doby, tudíž z doby železné.Nad jednou z provinčních map se Vám vždy zobrazí tooltip, který obsahuje informace o provincii včetně nejlepších cechů a věk provincie. V levém horním rohu mapy si můžete prohlédnout aktuální pořadí Vašeho cechu a kliknutím na daný údaj otevřete kompletní žebříček cechů.

Kliknutím na provincii na cechovní CvC mapě se dostanete k pohledu na provincii.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Skrty

Znalec
Provincie

Provincie naleznete na CvC mapě, kde se zahajují bitvy. Odtud budeme moci dobývat nový prostor obléháním a pak jej budete moci napadnout za pomocí svých členů v cechu.Oblasti

Oblasti jsou reprezentovány mřížkami na CvC mapě. Váš cech musí dobýt oblasti a bránit je před vetřelci - aby rozšířil své území. Dobývání oblasti probíhá ve dvou etapách – obléhání a útok.

Oblasti jsou zbarveny podle toho, kdo je jejich vlastníkem:

Červená je oblast cizího cechu
Zelená je oblast Vašeho cehu
Bílá je neutrální oblast (mírové NPC)


Startovní zóna

Když otevřete CvC cechovní mapu, všimnete si, že některé mapy jsou označeny tmavě, což znamená neprozkoumané a nepřivlastněné území. Tato plocha je místo, kde můžete vysadit svou první armádu a vytvořit zde velitelství vašeho cechu.

Na které oblasti zaútočit

Při prvním vstupu na CvC mapu jste schopni umístit Vaši obléhací armádu v některém z oblastí ve startovní zóně (bílá plocha) nebo na určité říční oblasti vedle nebo v území jiného cechu. Ostatní bílé mřížky (mírumilovné NPC) jsou pouze mimo startovní plochu a mohou být napadeny pouze tehdy, pokud budete ovládat sousední mřížku. To znamená, že každý cech, který chce rozšiřovat své počáteční území, se musí vypořádat s mírumilovným NPC.

Stav oblasti

Stav oblasti můžete vidět na mapě. Pokud je oblast obléhána, můžete vidět ikonu skřížených mečů. Ikona štítu nad oblastí znamená, že oblast je chráněna, protože v poslední době byla dobyta a v současné chvíli nemůže být napadena. Chráněné oblasti se tím pádem nepočítají pro útočení a umístění obléhací armády. Znamená to, že pokud máte pouze jednu chráněnou oblast vedle nepřátelské oblasti, na kterou chcete zaútočit, musíte počkat, než je ochrana z Vaší oblasti odebrána, a poté zde budete moci nasadit obléhací armádu.

Záznam událostí

Záznam událostí zaznamenává akce provedené členy cechu a nepřátelskými cechy. Přístup k záznamu událostí získáte po kliknutí na CvC mapě na příslušné tlačítko v menu v levém dolním rohu obrazovky.K dispozici jsou tři různé karty záznamu:

 • Významné události
 • Vaše cechovní akce
 • Nepřátelské cechovní akceKliknutím na kartu v záznamu událostí se Vám zobrazí seznam nedávných událostí a kde se která akce konala. Klepnutím na položku v záznamu se mapa zaměří na místo dané akce.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Skrty

Znalec
Oblasti

Informace o oblasti můžete zjistit přejetím myši nad danou oblastí na CvC mapě. Pokud ovládáte oblast, získáte "sílu", kterou můžete vidět v informacích o oblasti. Různé oblasti poskytují více či méně síly a tato síla je převáděna na zkušenostní body pro Váš cech, které se používají ke zvýšení úrovně cechu.TIP: oblast, která obsahuje velké množství porostu - palem nebo stromů - dává více síly, než oblasti s menším porostem.

Bílá barva mřížek naznačuje oblast, která je řízena mírovým NPC. Proto můžete také vidět cechovní souřadnice (hodí se v komunikaci hráči pro plánování strategie), sílu a, pokud je oblast v obléhání, informace o obléhateli.

Možnosti oblasti

Když kliknete na určitou oblast, zobrazené možnosti závisí na tom, zda určitá oblast patří Vašemu cechu, ovládá jej nepřítel nebo NPC (v takovém případě se volby oblasti nezobrazí). Na obrázku je příklad voleb oblasti ve vlastnictví Vašeho cechu.Kliknutím na možnost Profil se dostanete do profilu Vašeho cechu, a cechovní žebříček Vás zavede na obrazovku cechovního žebříčku.

Přemístění velitelství

Každý den je Váš celkový podpůrný bonus aplikován prvně na centrálu cechu, která dostane nejsilnější bonus, a pak sousední oblasti směrem ven. Tenhle způsob tím pádem dělá centrálu strategickým centrem, které je vhodné občas přemístit. Kliknutím na tlačítko "Přemístit velitelství" se centrála přemístí na zvolené místo, ale přesun je možný pouze jednou za den. Poznámka: Podpůrné bonusy nebudou změněny až do dalšího denního přepočítání.

Udělení svobody

Je-li oblast strategicky neužitečná pro Váš cech, můžete si vybrat darovat dané oblasti svobodu. To bude mít za následek, že danou oblast bude řídit NPC a váš cech získá výplatu zboží, která je určena v závislosti na území ve vlastnictví cechu a počtu obléhacích armád zde umístěných.

Dobývání oblasti

Kliknutím na nepřátelskou mřížku a zvolením volby "ukázat oblast" (přeskočení "ukázat oblast" při vstupu na NPC-kontrolované oblasti) se dostanete na obrazovku pro řízení armády. Pravý horní roh obrazovky je prostor, kde můžete nasadit armády k oblasti. Existují dvě možnosti pro nasazení armády: obléhací armáda (pokud nevlastníte danou oblast) a obranná armáda (pokud vlastníte). My se snažíme dobýt tuto oblast a proto v tomto případě budeme chtít nasadit obléhací armádu.

Nasazení obléhací armády

Než začnete útočit, nejprve si musíte nárokovat oblast, který chcete dobýt.

Nasazení první obléhací armády stojí zboží a požadovaná částka se zobrazí, když ponecháte kurzor myši na tlačítku nasazení. Po nasazení obléhací armády zůstanou tyto jednotky i nadále ve správci vaší armády!Útok na oblast

Poté, co jste si nárokovali oblast, kterou chcete získat, mohou začít útoky obléhací armádou k jeho dobytí! Je nepravděpodobné, že bude stačit jeden jediný útok, pravděpodobně bude zapotřebí mnoho úspěšných útoků abyste získali kontrolu nad oblastí. Musíte použít svou vlastní armádu, nemůžete zaútočit obléhací armádou.

Klikněte na červenou obranou ikonu na obrazovce pro řízení armády pro zobrazení obranné armády Vašeho nepřítele.Je možné mít až 8 obranných armád sektoru, musíte porazit všechny pro získání kontroly nad sektorem. V tomto případě existují dvě bránící armády. Pokaždé, když útočíte, bude Vaše armáda bojovat proti náhodné bránící se armádě (nemůžete si vybrat, na kterou armádu chcete zaútočit). Pod ikonou armády můžete vidět indikátor zdraví armády. Armády v obrázku mají 8 a 9 zdraví, což znamená, že musíte armádu úspěšně porazit 17krát! Poté je armáda zcela zničena. Dejte si pozor - musíte porazit armádu několikrát, aby byla zničena úplně.

TIP: Poté, co jste porazili obrannou armádu poprvé, se jednotky v armádě stávají viditelnými, pokud podržíte kurzor myši na ikoně armády v obrazovce pro její řízení. Jakmile armáda obdrží poškození, jednotky v armádě jsou viditelné pro všechny.

Můžete se stát, že si soupeř nárokuje oblast, kterou chcete, nebo patří do Vašeho cechu, a umístil zde obléhací armádu. Nic není ztraceno! Můžete zaútočit a zničit obléhací armády svého nepřítele téměř stejným způsobem, jako ničíte obranou armádu. Pro útok na obléhací armádu zvolte zelenou ikonu před tím, než zaútočíte.Jakmile dobudete oblast

Poté, co jste získali kontrolu nad oblastí, je oblast po nějakou dobu chráněna před útokem - až do konce "dne", který je označen odpočítáváním v levém horním rohu CvC mapy. Když odpočítávání dosáhne nuly, je konec dne a výsledky za předchozí den jsou přepočítány. Ochrana je také zrušena. Je ve Vašem zájmu udržet danou oblast, dokud časovač běží!Obrana oblasti

Každý den, když vyprší čas odpočítávání, výsledky se počítají pro předchozí den. Musíte držet sektor, než vyprší odpočítávání. Takže je ve Vašem zájmu držet sektor tak dlouho, jak je možné, nebo aspoň dokud časovač nedosáhne nuly.

Když dobudete sektor, začnete pouze s jednou bránící se armádou (která byla dříve Vaše obléhací armáda). Můžete umístit až 7 dalších armád do prázdných slotů, což bude celkově 8 armád. Budete ale muset zaplatit zboží za odemknutí každého dalšího slotu pro armádu. Zboží, které musíte zaplatit, se s každým slotem zvyšuje. Stejně jako u obléhacích armád, jednotky přidané do obranných armád patří tvému cechu a již nemohou být získány zpět. Protože cena zboží roste, jednotlivec si dlouho nemůže dovolit platit za odemčení slotů, a tak zboží darované k odemčení slotů jde do cechovní pokladny, která drží zboží do té doby, než je využito.

Obležení

Když je jedna z Vašich oblastí obležena nepřítelem, nebude produkovat sílu. Většina akcí je proto zablokována (umístění bránící armády, přemístění velitelství nebo udělení svobody). Takže je v zájmu Vašeho cechu odrovnávat všechny armády, které obléhají Vaše oblasti.

Podpůrný bonus

Každý cech má "podpůrný bonus", jenž dává bonusy k CvC válčení. Podpůrný bonus se počítá z úrovně cechu a některých budov, které mají členové cechu. To dává procentní bonus k útoku a obraně všem jednotkám v dané oblasti.

Bonus je rozdělen mezi oblasti řízené cechem, s centrem u velitelství, které jako první obdrží bonus a poté jej (slabší) obdrží i vzdálenější oblasti.

Podpůrný bonus můžete vidět najetím myši na armádu. Obrana armády a obléhající armády může mít bonus, pokud jsou v jeho dosahu. Podpora je přepočítávána každý den, když končí odpočítávání.


TIP: Vaše cechovní velitelství má maximální podpůrný bonus ve výši 75%, zatímco v přilehlých oblastech může dosáhnout maximální podpůrný bonus výše 50%, další snižování bonusu, čím dále je oblast od velitelství.

Denní přepočet

Denní přepočet nastává každý den ve stejném čase. Odpočítávání času do dalšího přepočtu můžete vidět na CvC mapě. Během přepočtu se stane následující:

 1. Výpočet cechovní úrovně
 2. Přepočet žebříčku cechů
 3. Podpůrný bonus / výpočet bonusu
 4. Síla je vyplacena
 5. Ochrana oblastí proti útokům je zrušena
 6. Pokud jste předchozí den přestěhovali svoje velitelství, možnost přesunu se zresetuje a Vy máte znovu možnost přesunout velitelství svého cechu.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Skrty

Znalec
Úrovně cechu

Zvyšování úrovně Vašeho cechu zlepší jeho pořadí v žebříčku a přináší bonusy pro všechny jeho členy. Některé bonusy Vám pomohou na CvC mapách, a dostupné jsou rovněž bonusy pro členy cechu.

Můžete si zobrazit informace o úrovni Vašeho cechu a požadavky pro všechny úrovně, v okénku cechovní úrovně, které je přístupné z ikonky vašeho cechu v menu.

Chcete-li zobrazit odměny a požadavky, můžete si procházet úrovně pomocí šipek v dolní části okénka úrovně cechu.Jak zvýšit úroveň Vašeho cechu

Aby Vám bylo umožněno zvýšit úroveň cechu, potřebujete získat sílu. Sílu můžete získat tím, že získáte a držíte území. Každý sektor Vám dává sílu na konci každého dne - body síly jsou vypočteny a přidány k cechu, kde přispívají k získání nových úrovní.

Cechovní bonusy
Když si zvýšíte cechovní úroveň, budou také zvýšeny následující bonusy:

Bonus prestiže
Přidá prestiž do denního žebříčku cechů

Podpůrný bonus
Přidává podpůrný bonus cechu (útok / obrana v CvC).

Bonusy hráčů
Některé úrovně budou poskytovat bonus hráčům:

Zvýšení rekrutování
Zkracuje dobu potřebnou pro rekrutaci jednotek (nové časy jsou zobrazeny na obrazovce rekrutace) a léčení jednotek.

Podpora výzkumu
Podporuje každý den hráče formou dalších výzkumných bodů v radnici.

Sleva stavby
Snižuje náklady mincí a zásob všech budov procentuálně (původní cena je znázorněna ve stromu výzkumu a snížená cena se zobrazí v menu budov).

Žebříček cechů

Existují dva CvC žebříčky: hodnocení cechu a pořadí na mapě

Cechovní pořadí je celosvětové a pevné množstvím bodů prestiže, což Váš cech může získat při zvyšování úrovně Vašeho cechu.

Provincie mají také svůj žebříček, což je uspořádáno podle síly na mapě provincie. Dostat se do horní části žebříčku zvýší nejen slávu a proslulost Vašeho cechu, ale přináší také další výhody.

Každý den poté, co jsou vypočteny nové žebříčky provincií, bonus síly dostanou první 3 TOP cechy. Bonus je následující:

 1. místo - 15%
 2. místo - 10%
 3. místo - 5%
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Skrty

Znalec
Cechovní práva a pokladnice

Cechovní práva

Ne všechny akce jsou k dispozici všem hráčům CvC. Následující akce vyžadují, aby měl člen cechu právo "důvěryhodný":
 • Odemknutí slotů obranné armády
 • Výměna obranné armády
 • Nasazení obléhací armády
 • Smazání obléhací armády
 • Udělení svobody
 • Přemístění velitelství


Cechovní pokladnice

Jak Váš cech dobývá a rozšiřuje své území, cena za odemknutí obranného a obléhacího slotu se zvyšuje. Celý Váš cech možná bude muset přispívat zboží pro zaplacení za nasazení nové armády a odemčení obranných slotů - a to je důvod, proč zde máme cechovní pokladnici. Při pokusu o umístění armády budete nejprve přesměrováni k odemykací obrazovce, ze které máte přístup - a můžete přispět - do cechovní pokladnice.

Na obrázku je vidět, že je třeba 90 skla a pod potřebou můžete vidět, že sklo je již k dispozici ve vaší pokladně. Dále je potřeba lano, sušené byliny, sůl cihly. Lano a sušené byliny již také máme k dispozici. Suroviny, které je potřeba v cechu nasbírat a zaplatit pro odemčení tohoto slotu jsou sůl a cihly. Tlačítka vedle požadovaných zboží ukazují, kolik je v tomto případě hráč schopen přispět: v tomto případě 10 cihel nebo nákupem zboží za diamanty.

Pouze tehdy, je-li k dispozici všechno zboží, může být odemčen slot.


TIP: Udělení svobody sektoru, který již cech nechce, bude mít za následek zaplacení zboží do cechovní pokladny.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Skrty

Znalec
CvC výrazy

Ochrana před napadením - Po dobytí sektoru nemůže být daný sektor napaden až do příštího denního výpočtu. Takže, pokud se nejedná o velitelství, tento sektor nemůže být počítán pro vložení obléhací armády a útočení do dalšího denního výpočtu.

Průměrná síla - Průměrná síla z oblastí provincie.

Obléhaná oblast / oblast v obležení - Oblast, která drží obléhací armádu. Obléhaná oblast neprodukuje sílu a většina akcí je blokována (umístění obranné armády, přemístění velitelství a udělení svobody).

Stavební sleva - Podle úrovně cechu všichni členové cechu získají slevu na stavbu budov.

Souřadnice - Jedinečný identifikátor pro každou oblast.

Denní přepočet - Na konci každého dne během denní kalkulace je vyplacena síla a ochrana proti útoku je zrušena.

Obranná armáda - Oblasti pojmou až 8 obranných armád. Pokud je oblast napadena, každá z těchto armád musí být 10krát poražena.

Udělení svobody - Když dá cech "svobodu" jedné z jeho oblastí, všechny bránící armády v ní budou řízeny znovu NPC. Cech za to získá několik druhů zboží.

CvC mapa - Mapa, ve které se nacházejí provincie. Po kliknutí na tlačítko CvC budete přesměrováni sem.

Cechovní úroveň - Nashromážděná síla z map bude přispívat do úrovně cechu. Vždy, když se shromáždí dostatek bodů síly, otevře se nová cechovní úroveň a odemknou nové bonusy pro členy.

Cechovní žebříček - Žebříček zobrazí všechny cechy seřazené dle jejich prestiže.

Cechovní pokladnice - Cechovní pokladnice drží zboží, které přispěli hráči a některé události / akce. Pokladnice se používá k platbě za odemykání slotů nebo umísťování obléhací armády.

Cech proti cechu - Oficiální název této nové funkce je "Cech proti cechu".

Oblasti cechu - Oblasti ovládané cechem v provincii.

GvG / GVG / CvC / CVC - Zkratka pro "Cech proti cechu".

Velitelství - První oblast cechu na mapě bude obsahovat velitelství. Velitelství může být přesunuto do jiných oblastí. Je to důležité pro rozdělení podpůrných bonusů. Z velitelství také může být umístěna obléhací armáda (zde neplatí 24 hodinová ochrana).

HQ - Zkratka pro velitelství.

Startovací zóna - Vymezená oblast každé provincie, v níž nové cechy vstupují na mapu a ze které mohou začít a umístit své první obléhací armády.

Žebříček mapy - Každá provincie má žebříček mapy, která zobrazuje cechy seřazené podle jejich denní síly.

NPC - "počítač" - Není-li sektor řízen cechem, je řízen NPC. Existuje jeden typ (viz mírové).

Vlastník - Buď cech nebo NPC jméno toho, kdo řídí sektor.

Mírové NPC - Mírové NPC jsou používány ve startovací zóně, ale i po celé mapě CvC. Neútočí na oblasti cechů během denního výpočtu.

Síla - Oblast produkuje sílu během denního výpočtu pro cech, který ji řídí.

Prestiž - Prestiž se počítá z úrovně cechu a denní síly. Používá se pro globální cechovní žebříček.

Bonus prestiže - Každý den cech získá určitě množství prestiže podle jeho úrovně.

Provincie - CvC mapa obsahuje provincie, kde se odehrává boj. Je zde jedna provincie pro každý věk, použity jsou jednotky a zboží pouze z této doby.

Věk provincie - Věk provincie; podle běžného věku ve hře. V provincii mohou být použity pouze jednotky a zboží podle věku provincie.

Zrychlení rekrutování - Podle úrovně cechu, čas rekrutování a uzdravování jednotek je pro všechny členy cechu snížen.

Přemístění velitelství - Cech může přemístit sídlo svého velitelství; centrála bude přemístěna do jiné oblasti na tvém území, dokud ani jedna z těchto dvou oblastí (původní a nová) není obléhána.

Podpora výzkumu - Podle úrovně cechu všichni jeho členové dostávají další výzkumné body.

Oblast - Každá provincie má velké množství oblastí. Cechy bojují o kontrolu nad těmito oblastmi. Oblast poskytuje sílu.

Obléhací armáda - Jeden člen z cechu musí umístit obléhací armádu na oblast nepřítele jako první. Umístění obléhací armády vyžaduje zboží. Teprve po vložení obléhací armády může být obranná armáda napadena členy cechu.
Poznámka: Ačkoliv obléhací armáda sama o sobě neútočí, může být napadena a zničena!

Podpůrný bonus - Všechny bránící se armády v sektoru cechu nebo obléhací armády mohou získat bonus. Tento bonus je nazýván podpůrným bonusem. Počítá se z podpůrného bonusu, faktoru podpory a vzdálenosti od velitelství.

Faktor podpory - Unikátní faktor pro každou provincii; podpůrný bonus / faktor podpory = celkový bonus pro provincii.

Podpůrné prostředky - Všichni členové cechu přispějí některými budovami pro podporu bonusů.

Podpůrný bonus - Podle úrovně cechu, Podpůrné bonusy jsou zvýšeny.

Odemknutí - Otevření slotu pro další obléhací armády (celkově až 8). Tato akce vyžaduje zboží.

Odemčený slot - Slot, který byl odemčený a může obsahovat obrannou armádu.
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.