Aktualizace 1.56

carameels

Hlavní moderátor
Člen týmu
<div id="foe_changelog_new">

Drazí přátelé,

čeká nás aktualizace 1.56 a ta se uskuteční 28. 7. 2015. Přináší poměrně značné množství oprav chyb a navíc několik drobných změn.
Jako vždy dojde během nahrávání aktualizace ke krátkému výpadku hry. Omlouváme se tedy za tímto způsobené nepříjemnosti.
Nechť se Vám daří plnit úkoly, Vaše rabování ať je plodné a Vaši bratři v cechu věrní!

Vylepšení

 • Na základě zpětné vazby od vás, našich hráčů, jsme upravili nové úkolové okno:
  - zvětšena velikost písma,
  - k odměnám, které lze po splnění úkolu vybrat, byla přidána animace,
  - mírně jsme upravili pozice různých prvků tak, abychom vytvořili více místa pro text a tím ještě více zlepšili jeho čitelnost.
 • Další drobná vylepšení v tutoriálu.

Opravy chyb

 • Při otevřeném okénku nějakého výzkumu nebylo možné nakupovat výzkumné body.
 • Ve výběru chyběla jedna z cechovních vlajek.
 • Při dokončení stavby obytné budovy se někdy ukazatel nabyté populace zobrazoval dvakrát.
 • Namísto náhodných odměn za úkoly se někdy zobrazovala „0“.
 • Někdy u úkolu chyběl portrét jeho zadavatele.
 • Někdy i při už splněných podmínkách úkolu se nezobrazoval pokrok v liště (ukazateli).
 • Zpevněná cesta byla omylem uvedena v informačním oknu výzkumu Pozdního středověku.
 • V informačním oknu výzkumu Doby bronzové byl uveden dvakrát Keř.
 • Úkoly, kde je podmínkou dosažení spokojenosti, někdy nefungovaly.
 • Po vyzkoumání Domu na kůlech se tutoriál nezablokoval tak, jak měl.
 • Zadavatelé úkolů „blikali“ i ve fázi tutoriálu, kdy je možné provádět jen dané akce.
 • Během bitvy bylo možné přes okno s odměnami ve VB aktivovat HUD (heads up display) města.
 • Výroba z Bazaru se nepočítala při úkolech, které vyžadují dokončení daných výrob.
 • Ukazatel možnosti k útoku na jednotku se zobrazoval z různých důvodů i v případě, že útok možný nebyl.

Jako vždy vaše dojmy, názory či připomínky k této aktualizaci uvítáme zde nebo na našem Facebooku!
Děkujeme za podporu a za to, že hrajete Forge of Empires!


S pozdravem,
tým Forge of Empires
</div>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://78.47.64.123/dynamic/css/gb_post.css.php?post_id=48089">