Báseň - Mekander

DeletedUser12759

Host
Na středověké městečko shlíží půlměsíc,
války, krev, hlad a dále nic,
bojujem o žití, smrti nastavujeme líc,
Naděje Zítřku nás nad vodou držejíc.

Déšť o střechy městských domů bije víc a víc,
tulák vidí říšské stráže prchajíc,
kovář únavou po dechu lapajíc,
říká "Fuj, to je ale hyc."