cech TRIÁDA

majkl654

Turista
Hledáme hráče pro rozšíření našich řad.
Jsme cech,který sice nefiguruje na předních příčkách žebříčku,ale aktivním hraním expedic a vzájemnou spoluprácí se posouváme vpřed. Momentálně se nacházíme na 9.úrovni a směle směřujeme k desáté.

Nemůžeme sice nabídnout výhody cechů,které fungují už řadu let,ale zastáváme názor,že je pro nás více motivující si cech
budovat vlastní pílí a snahou,než si hledat cech kde dostaneme vše takzvaně " na talíři ".
Pokud někdo smýšlí podobným způsobem a měl by zájem se k nám přidat bude vřele vítán.

Naše požadavky na hráče jsou:
1) Aktivní účast ve hře
2) Pravidelné hraní cechovních expedic s dokončením minimálně první obtížnosti
3) Podílení se na chodu cechu přispíváním do cechovní pokladnice (VB která přispívá do pokladny a síň slávy je výhodou)
4) Pomoc ostatním hráčům s bouráním lešení VB,motivace a navštěvování krčem
5) Informovat vedení cechu o delší nepřítomnosti ve hře

Pokud tě naše nabídka oslovila neváhej napsat hráčům ártůdýtů nebo majkl654