Cechovní bitvy

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

carameels

Hlavní moderátor
Člen týmu

Vážení hráči,

v posledních několika měsících jsme přemýšleli, co udělat s funkcí dostupnou pouze pro prohlížeč: Cech vs. cech (CvC). Od začátku je CvC technicky složitá záležitost s mnoha problémy a nedostatky a tuto funkci využívá méně než 5 % hráčů, zatímco využití cechovní expedice je 10x větší. Tato čísla ukazují, co bychom mohli udělat lépe. Naším cílem je poskytnout vám přístupnější, srozumitelnější a technicky stabilní herní zážitek. Forge of Empires se během posledních několika let vyvinulo stejně jako herní tým a chceme, aby všechny funkce v naší hře byly atraktivní pro co nejvíce z vás.

Položili jsme si proto několik otázek a rádi bychom se s vámi o ně podělili a vysvětlili další kroky, jak zlepšit celkový zážitek ze hry:

Zvýší se účast, pokud přidáme další mapy pro „nové“ doby?

Podle našich výpočtů můžeme říci, že se nezvýší. Od zavedení nových dob zůstávají hráči na mapě všechny éry stále stejní. Rovněž by se nám nepodařilo řešit problémy s mapami z dřívějších věků, které nejsou využívány. Rozhodli jsme se tedy nové mapy nepřidávat.​

Zlepšila by se účast, kdybychom CvC přidali do mobilních aplikací?


Ano, zlepšila. Ale byl by zážitek z této funkce takový jako na prohlížeči? Bohužel ne. Existuje příliš mnoho technických omezení, než aby CvC mohlo nabídnout přesvědčivý zážitek v mobilní aplikaci. Tedy i zde jsme rozhodli proti.​

Můžeme vylepšit současný systém CvC tak, jak bychom potřebovali, abychom poskytli zážitek, o který se všeobecně snažíme?

Rozšiřitelnost - Když jsme před pěti lety zavedli funkci CvC, nebylo pro hru Forge of Empires plánováno, že se bude rozvíjet do dalších a dalších dob. Proto když přišla Ledová budoucnost, byla přidána do CvC mapa všech ér, abychom se pokusili obejít problém se stále rostoucí hrou. Přidání nových map by bohužel znamenalo přestavbu celého mapového systému, viz odpověď výše.​

Kódování – Řekněme, že je to komplikované.​

Složitost - Pro méně zkušené hráče jsou CvC málo přehledné, důvodem je nedostatek návodů k nim. Chceme-li zvýšit účast a učinit CvC více využívaným prvkem pro každého, musíme provést zásadní změny, které, jak bylo uvedeno výše, jsou sotva možné na základě současného provedení.​

Jsme přesvědčeni, že správnou cestou není zavést CvC pro mobilní aplikace, ale vytvořit zcela novou funkci společenství, která bude vedle CvC dostupná na všech platformách. Budeme tedy vyvíjet novou funkci, která bude mít základ v CvC, ale přidáme další prvky a uděláme ji srozumitelnou a dostupnou. Kromě toho budeme v příštích měsících pracovat na zlepšení technické stability CvC. Do průzkumu, který by měl přinést viditelná zlepšení, jsme vložili spoustu úsilí a rádi bychom jej realizovali. S příchodem Cechovních bitev rozhodně CvC nerušíme. Cechovní bitvy nejsou náhradou CvC!

Doufáme, že chápete, proč jsme se takto rozhodli. Strávili jsme měsíce technickým výzkumem, abychom se utvrdili, že činíme správně.

Co se týče návrhu nové funkce, rádi bychom pracovali i s vašimi návrhy, proto s vámi tento koncept sdílíme. Sdělte nám prosím svůj názor a co si o tom myslíte.

Chcete-li se zapojit, své komentáře zanechte v příslušném vlákně:

1. Zaujala vás nová funkce? Myslíte si, že bude užitečná?
2. Co může být vylepšeno? A jak?

Diskutovat o této nové funkci můžete zde, my budeme dva týdny pečlivě vaši zpětnou vazbu studovat (až do 3. června 2019), poté ji včleníme do konceptu a budeme vás informovat v oznámení o aktualizaci do tří týdnů (do 10. června 2019). Na Facebooku a Instagramu bude také probíhat 22. května 2019 v 17:00 živá diskuze. Doufáme, že rozumíte důvodům tohoto kroku a těšíme se na vaši zpětnou vazbu. Forge of Empires hrají miliony úžasných hráčů a společně s vámi uděláme hru ještě lepší!

S pozdravem
tým Forge of Empires
 

carameels

Hlavní moderátor
Člen týmu

Cechovní bitvy


V této části vám vysvětlíme současný stav konceptu, který nazýváme Cechovní bitvy.
Mějte na paměti, že se jedná o rozpracovaný koncept, který nebude dokončen dokud od vás, od hráčů, nezískáme zpětnou vazbu, abychom mohli provést případné úpravy.


O čem Cechovní bitvy jsou?

V této nové funkci budou všechny cechy, které se chtějí zúčastnit, zápasit na různých bojištích. Každé bitevní pole má vlastní mapu, která pojme pět až osm cechů a bitva potrvá deset dnů.

V rámci každého bojiště budou zúčastněné cechy bojovat o vítězství tím, že se budou snažit udržet co nejvíce provincií co nejdéle.​

Hraní cechovních bitev

Každý cech začíná na okraji mapy s provincií, která mu nemůže být vzata.

Odtud může cech začít dobývat sousední provincie. Chcete-li dobýt provincii, kterýkoliv člen cechu může kliknout na zvolenou provincii a buď provést boj, nebo vyjednávání. Tyto boje a vyjednávání budou vždy odpovídat éře hráče, který dobývání vykonává, což každému členovi cechu umožní účastnit se schůdným způsobem!

Po dokončení boje nebo vyjednávání získá člen pro svůj cech postupový bod, který bude zobrazen na vlajce naposledy získané provincie (viz obrázek).

První cech, který nashromáždí dostatek postupových bodů, získá kontrolu nad danou provincií, zatímco všechny ostatní cechy, které se ji pokusily dobýt také, ztratí polovinu postupových bodů, které získali v této provincii.

Provincie, která byla právě dobyta, bude na několik hodin uzamčena a chráněna proti napadení, což novému majiteli poskytne určitý čas na získání vítězných bodů (viz část níže) a umožní mu rozhodnout se o budovách provincie (viz část níže), kterou by chtěl stavět.

Mějte na paměti, že neexistuje žádný způsob, jak přímo bránit provincii, kterou váš cech vlastní.
V tomto pojetí se obrana stává agresivní! Takže nezapomeňte zvolat co nejlepší válečný pokřik!
Co můžete udělat pro to, abyste se bránili, je pokusit se zaujmout provincii útočícího cechu dříve, než on převezme vaši. V tomto případě - pokud nepřátelský cech ztratí všechny sousední provincie - také ztratí všechny postupové body, které získali ve vaší provincii.​

Oslabování

Ve Forge of Empires máme velmi odlišné hráče s různou úrovní navýšení armádních bonusů. Naším cílem bylo odměnit silné bojovníky, ale také omezit množství každodenních bojů každého hráče. Jednoduše přispět k tomu, aby se všichni zapojili a rozhodovali se strategicky, kam své boje investovat!

To znamená, že kdykoliv dokončíte bitvu, budete oslabeni!
Toto je procentuální hodnota, která přímo ovlivňuje (útoky a obrany) navýšení obranných armád, kterým budete čelit.

Takže v určitém okamžiku se provedení útoků stane neuskutečnitelným, protože obranné armády budou příliš silné, opotřebení bude každý den zcela resetováno na 0 %!​

Budovy provincií

Každá provincie bude mít jeden až tři sloty pro provinční budovy. Každá provinční budova bude zvláštním způsobem ovlivňovat své vlastní, nebo dokonce sousední provincie.
Například mohou usnadňovat útoky z dané provincie, nebo ztížit převzetí provincie nepřítelem.

Každý člen cechu s právy vůdce může rozhodovat, které budovy v provincii postavit.

Každá budova potřebuje k výstavbě nějaký čas a stojí určité množství zboží z cechovní pokladnice. Náklady závisí na velikosti dané budovy.

Pokud bude provincie převzata, každá budova, která tam byla postavena, má šanci být zničena. Zbývající budovy budou přínosem pro nového majitele.​

Vítězství v cechovní bitvě a odměny

Žebříček cechovních bitev je určován body vítězství, které se automaticky počítají každému cechu jednou za hodinu.

Množství získaných vítězných bodů závisí na provinciích, které cech vlastní. Provincie směrem k centru bitevní mapy poskytují více bodů než ty na okraji mapy!

Kdykoliv můžete vidět aktuální počet vítězných bodů pro své konkrétní bitevní pole, seznam všech účastníků a jejich aktuální pořadí.​


Po skončení cechovní bitvy mohou cechy získat různé odměny, které závisí na umístění:
 • Body prestiže v hodnocení,
 • cechovní síla,
 • každý člen získá části nové rozšiřitelné budovy poskytující cechovní sílu, zboží do pokladny cechu a výzkumné body.

Kořist výzkumných bodů

Kromě odměn pro váš cech existují i individuální odměny; kdykoliv přispějete k pokroku (bojováním nebo vyjednáváním), existuje šance získat kořist 5 výzkumných bodů!​

Ligový systém

Pro tuto funkci představujeme blýskavý ligový systém.

V závislosti na výkonu cechu se můžete vyšplhat po žebříčku až do nejvyšší ligy.

Cechy začínají v měděné lize a mohou postoupit do stříbrné, zlaté, platinové a diamantové ligy.

Cechovní liga bude zobrazena i v globálním hodnocení a ovlivní velikost odměn. Tedy je dobré dostat se co nejvýš! Chabý výkon v cechovních bitvách může naopak znamenat pokles v ligovém hodnocení!

Při sestavování cechovních bitev vybíráme na stejné bojiště cechy tak, aby byly ve stejné lize, aby byl boj spravedlivý a vyrovnaný!​

Cechovní bitvy - shrnutí

Pokud je výše uvedeno příliš mnoho textu, zde je shrnutí:
 • 5 až 8 cechů bojuje na bitevním poli po dobu 10 dnů (poté získávají nové soupeře),
 • vítězství/ztráta provincie ovlivňuje umístění v lize, ve které hraje váš cech, a odměny, které dostanete po 10 dnech,
 • liga cechů určuje, jaké soupeře dostanete příště,
 • o vítězství rozhoduje získávání vítězných bodů z držení provincií na mapě bojiště,
 • pro dobytí provincií členové cechu vykonávají bitvy nebo vyjednávání,
 • provincie mohou být posíleny provinčními budovami, které jsou jedinečnými přínosy pro tuto novou funkci,
 • Všichni členové cechu z jakékoliv doby budou moci svému cechu poskytnout cenný příspěvek.

Obrázky

Mějte prosím na paměti, že tyto obrázky ukazují funkci tak, jak byla dosud představena, ale jedná se o nedokončenou práci a všechny prvky se mohou změnit!

Vysvětlení toho, co vidíte:
 • Rozhraní vlevo nahoře: Aktuální liga včetně pozice v bojišti | Aktuální počet vítězných bodů | Aktuální míra oslabení.
 • Vlajky: Zobrazuje, který cech se pokouší dobýt kterou provincii a množství bodů, kterých dosáhli.
 • Barevné medaile vedle vlajek: zobrazuje další cechy, které se snaží dobýt provincii. Na vlajce je zastoupen pouze nejpokročilejší cech, vedle něj jsou zobrazeny další cechy.
 • Ikony cechu: Zobrazuje počáteční provincie daných cechů.

Níže můžete vidět kontextové menu, když kliknete na provincii. Bude detailně zobrazovat všechny dobývající cechy a poskytne vám další možnosti útoku a vyjednávání.


Diskutovat o této nové funkci můžete zde. My budeme dva týdny pečlivě vaši zpětnou vazbu studovat (až do 3. června 2019), poté ji včleníme do konceptu a budeme vás informovat v oznámení o aktualizaci do tří týdnů (do 10. června 2019). Na Facebooku a Instagramu bude také probíhat 22. května 2019 v 17:00 živá diskuze. Doufáme, že rozumíte důvodům tohoto kroku a těšíme se na vaši zpětnou vazbu. Forge of Empires hrají miliony úžasných hráčů a společně s vámi uděláme hru ještě lepší!

S pozdravem
tým Forge of Empires
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.