Cechovní fórum na mobilních zařízeních

fmash-

Znalec
Současný stav: mobilní hráči nemají žádný přístup do cechovního fóra.
Navrhovaný stav: mobilní hráči mají přístup do cechovního fóra (například cestou externího prohlížeče).
Hledal jsem zde: ANO. Vyhledávání ve fóru je sice značně kryptické, ale po vyzkoušení různých výrazů v různých částech fóra jsem našel jeden nepříliš komplexní, ale hlavně archivovaný nápad a jeden dotaz. Desítky stránek výsledků příliš obecného vyhledávání jsem neprocházel. Požadavek se periodicky objevuje i v jiných jazykových mutacích.

Zdůvodnění:
 1. Cechovní společenství je jedním ze základních prvků hry více hráčů tohoto typu a z toho vyplývá důležitost cechovní komunikace.
  Předávání informací v rámci cechu horizontálně i vertikálně probíhá v nejrůznějším rozsahu od operativní komunikace (třeba cechovní chat nebo skupinové zprávy) přes cechovní vlákno až po komplexní sdělení (pravidla, návody, instrukce, ankety..., jež jsou typickým obsahem cechovního fóra).
  Mobilní hráči jsou odkázáni pouze na možnosti pošty.
  Poštu lze využít jen velmi limitujícím způsobem, je omezena co do počtu znaků i odstavců, z optimalizačních důvodů jsou starší zprávy odmazávány, a také ji nejde moderovat, čili dochází k přirozenému zaspamování.
 2. Komplexnější komunikace v cechu (stejně jako všude jinde) musí být v rámci lepší přehlednosti a srozumitelnosti strukturovaná, obsažná, trvanlivá a moderovaná.
  Běžné pokyny, cechovní hierarchie, popis fungování konkrétního cechu, cechovní instrukce ohledně CvC, odkazy na často hledané informace ve wiki, pokyny k využívání cechovních koleček, neřkuli třeba několikastránkový návod na vedení bitvy či rady k optimálnímu levlení budov, nelze v žádném případě nacpat do poštovních zpráv (asi není třeba opět zmiňovat výše uvedená omezení, ale při jednoduchosti poštovního systému by to ani nebylo použitelné). Cechovní profil s funkcí proklamativní a reklamní plochy je už úplně mimo.
  Ani v prohlížečové verzi sice nelze ve fóru používat třeba tabulky, což je citelný nedostatek, ale alespoň se mohou používat zvýraznění, seznamy a podobně, o vytváření příslušných sekcí podle témat nemluvě - bez těch by to prakticky nešlo.
  Zkrátka dobrý a komunikativní cech se často vyznačuje množstvím informací, které si členové předávají, a to často i nováčkům, aby se nemuselo všem všechno pořád dokola vysvětlovat. O všechny tyto informace jsou mobilní hráči ochuzeni.
 3. Cechovní informace probíhají v textové podobě, a to i na fóru.
  Nejsou tedy objemné z pohledu datových přenosů ani knihoven funkcí; zahrnutí příslušných funkcí do mobilní verze by měl být marginální problém jak co do objemu kódu, tak co do jeho složitosti (podotýkám, že to v žádném případě není případ CvC jakožto samostatného komplexního procesu, a které je ostatně pro mobilní hráče suplováno cechovní expedicí).
 4. V mobilní verzi již podobná funkce existuje a při troše snahy by ji šlo použít.
  V nabídce nastavení v mobilní aplikaci v sekci Centrum hráčů je tlačítko Otevřít fórum. Provede otevření internetových stránek tohoto veřejného fóra v samostatném prohlížeči telefonu.
  V prohlížečové verzi hry lze vlákno CECHOVNÍHO fóra otevřít také v samostatné záložce či okně, to jest mimo hlavní okno hry. Ostatně fórum, bez ohledu na prostředek jeho zobrazení, téměř jistě existuje v podobě html nebo php kódu. Adresa tohoto okna však v mobilním prohlížeči nejde otevřít - dojde k přesměrování na appstore či googleplay.
Závěr:
Modifikace cechovního fóra způsobem, aby je bylo možno zobrazit samostatně v externím prohlížeči s využitím přihlašovacích údajů hráče ve hře se takto jeví jako úprava menšího charakteru, ale s vysokou přidanou hodnotou.

Uvědomuji si, že i podstatnější herní mechanismy a informace z nepochopitelných důvodů v mobilní verzi stále nejsou dostupné (na to téma toho bylo napsáno hodně), ale tento nedostatek je jedním z nich a neměl by být problém s jeho odstraněním, zejména s přihlédnutím k postupnému přechodu na HTML5.
 

Dan 77

Veterán
PRO a zase PRO
taky nám to v praxi schází a musíme to fórum aktualizovat i v google docs, aby se k tomu obsahu mobilní hráči taky mohli dostat, přitom v mobilní aplikaci je pro ikonu k otevření cechovního fóra v menu úplně stejný prostor jako ve verzi prohlížečové.

Úplně mi bereš slova z úst/prstů a díky za tak podrobně rozepsané důvody, proč je cechovní fórum ve hře důležité. Jestli ani tohle neprojde sítem vývojářů v INNO (resp. velkým odpadkovým košem na nepřečtené postoupené návrhy), tak už teda nevím. Leda to přeložit do angličtiny a dát na fórum Beta serveru.
 

Dan 77

Veterán
Hm, to jsem se ale nic nového nebo užitečného nedozvěděl... :D
Že to chybí mnoha hráčům, to ještě neznamená, že s tím vývojáři něco udělají, nebyla by to v historii FoE vůbec žádná výjimka.
 

Dan 77

Veterán
Jo, marnost. I proto už tolik na tohle fórum nepíšu.
Jednou za čas přijde nějaká užitečná věc do hry, kterou ale už vymyslel někdo ze zdejších hráčů velmi dávno.