Doba Kronikářů - Joxer

Joxer

Psavec
tP8y.png
Hrdinové a hrdinky, úchvatní stavitelé a stavitelky dob, ano vy, kteří se stáváte leskem svých schopností a znalostí a tím i klenoty svědectví, jenž spěje k závěrečné odměně a titulu, jímž se budete pyšnit. Doba, ke které spěje každá znalost a musí být nesmazatelně zapsána v knize historie. Ty budeš ten (ta), kdo bude tuto knihu psát. Ale pozor! Jen ti nejlepší se mohou stát patrony těchto knih, proto budete muset projít zkouškou, kde budou ověřeny vaše schopnosti k dosažení výsostného titulu "KRONIKÁŘ".
Vítej v nově době!
Doba Kronikářů je zde!
Než zapíšeš jakoukoli znalost a dobu, tak jí nejdříve musíš ovládnout. Stáváš se svědectvím této kroniky. Zapisovat mohou jen ti nejlepší a zároveň ti nejpovolanější, protože jen ti se dostanou do radnice nové doby. V poušti myšlenek nesmíš psát do stran úrody a prosperity. Tvé záznamy budou odměňovány hernimi tantiémy. Ženy i muži budou s těmito schopnostmi seznamováni skrze tvé vyprávění. Umění bojovníků, obchodníků a inženýrů dob, přiblížíš podobou svého města. Město slávy všech dob. Prolnou se v něm všechny tebou získané osobnosti, které se budou procházet po cestách tvého města. Tvá kronika bude ověřována pohledem na tvé "město kronikáře". Pokud se bude procházet dobová osobnost po cestách nekronikářů, tak pamatuj, že jen ty budeš za tuto osobu odměňován, neboť odměna náleží jen těm nejlepším, protože jen ti mohou vytesat sochu autority skrze vědění.
Prošels dobami jako jejich architekt a znalosti vůdce, bojovníka a obchodníka, ti nyní dovolují postavit zcela nové město, které pro druhé bude vyprávěným slovem a obrazovou pomůckou.
Avšak budeš vlastnit i psané slovo v podobě kroniky, která bude nejmocnější knihou FoE světa. Její obal bude chránit její obsah. Budeš muset využít všech daných surovin dob a válečných taktik k získání vzácných materiálů jako příměs pro výrobu. Tato kniha není obyčejná kniha z obyčejných materiálů, ale z velmi vzácných surovin a znalostí zpracování.
Budeš podroben dalším a dalším zkouškám pro získání stupní autorit, skrze které se dostaneš k dalším výzvám. Tyto autority budeš potřebovat, protože bez respektu není výzvy k dalšímu úkolu.
Tvá armáda ovládá schopnost manipulace mysli a tak se bude převtělovat do potřebného typu jednotek armád. Tvá armáda terénních kreativců bude tebou vysílána pro objevování nových cest a znalostí, aby získala nové schopnosti pro potřebný typ boje. Budeš obdarováván vzácnými náramky, které posilují druhy získaných schopností.
Získáš nové výrobny na vzácné příměsy pro získání vzácných inkoustů, per a pergamenů, z nichž budeš skládat kroniku.
 

DeletedUser15189

Host
Super. Jen, mě napadlo, jestli to není spíš hodně dlouhé oznámení, než vyprávění příběhu.
 

Joxer

Psavec
To tě napadlo správně. Tu kroniku a tedy i ten příběh, vypráví hráč více jak doba, co popisuju. Samozřejmě, že jsem mohl dát i větší popis k radnici a příběh např. Tajemného Kronikáře Kronikářů, který by byl součástí. Chtěl jsem ale zasahovat do příběhu co nejméně, protože jde půjde stejně o RT. Jde hlavně o název doby a tím i nástin možností na další dobu. V samotném oznámení je i částečně příběh, který je podle mně pro nástin dostačující. ;)
Pokud bude chtít někdo něco osvětlit či nastínit další možnosti doby, tak písnu zde a dovysvětlím. Neni problém ;)
 

DeletedUser15189

Host
spočítal jsem ti slova a dopadlo to pro tebe dobře. Přesně 400 slov.
 

Joxer

Psavec
Dodatek k nápadu - nesoutěžní část.

Nová nebo Bonusová doba - Doba Kronik
Úvodní a zároveň nejtajemnější postava této doby je "Kronikář Kronikářů". Možná postava známá v dnešní herní podobě jako "Bezejmenný" - ten, co zadává úkoly v denních výzvách a zároveň odměňovatel.

Požadované položky pro tuto dobu nejdou získat běžnym nákupem. Všechny položky začleněné v této době jsou bonusové či speciální položky, které hráč získává v eventech a jako bonus při plnění úkolů např. expedic a denních výzvách - tedy mimo radnice a výrobních budov.

Nevýraznější položkou doby je kniha "KRONIKA", kterou tvoří hráč plněním úkolů a začleněním speciálních budov na mapu města. Mapa města kronikáře může být zobrazena jako další "bonusová mapa", pokud půjde o bonusovou dobu, do které se hráč dostane skrze nové tlačítko v běžné mapě města. Je možná i externí návštěva jiných hráčů, aby zřeli herní výsledek hráče "Kronikáře".

Vedení kroniky:
Záznamy budou odměňovány hernimi tantiémy. V záznamech budou úspěchy např. z eventů. Záznam bude pořízen při vložení speciální budovy na mapu města.
Styl barokních zahrad na mapě bude dávat i odměnu za historickou osobnost procházející se po cestách kronikáře.
Autority budou získávány v turnajích a úkolech "Kronikáře Kronikářů". Tvá autorita bude zobrazena i v podobě symbolů a okras na obale kroniky. Autority ti budou dávat herní tantiémy a zároveň otevírat nové cesty k "Turnajům Kronikářů" a k novým úkolům.

Budovy doby:
Radnice: Podoba knihy s nádvořím, kde kronikář vypráví příběhy posluchačům.
Je nutná pro vstup do místnosti s kronikou, v které jsou úspěchy a informace o schopnostech hráče.

Výrobny:
1. Výrobna speciálního pergamenového papíru.
2. Výrobna speciálního inkoustu.
3. Výrobna speciálního pera.

Pro možnost otevření výroben, bude nutné objevit nová ložiska na mapě kronikáře a získat vědomosti na výrobu vzácných příměsí.


Speciální budova: Vazač knih.

Vazač knih má stupně vzdělanosti. Podle stupně může vázat kroniku do určitého objemu i začleňovat nové techniky pro výrobu obalu kroniky. Tyto stupně potřebuje pro možnost svěření cenných materiálů pro tvorbu. Ornamenty na obale kroniky budou osazovány i diamanty. Pro ty je nutné měna v diamantech. Tyto diamanty nebudou potřeba pro placení vazače, ale usazení jako ozdoba. Množství nebude velké, takže požadavek bude moci splnit každý hráč.

Budovy nutné pro turnaje:

Vojenské budovy pouze speciální.

1. Tulák
2. Šampion
3. Vlajkonoš
4: Bubeník

Popis a rozbor jednotek v příběhu.

Tulák:
je ztracený terénní kreativec samotného "Kronikáře Kronikářů". Při jednom z kronikářových turnajů se tento kretivec při změně na požadovaný typ jednotky natolik soustředil, že použil všechny své myšlenky pro změnu a ztratil tak paměť a zároveň schopnosti se měnit do požadovaného typu jednotky. Pro změnu do požadovaného typu jednotek poté potřeboval vidět jednotku v kterou se změnil s nutností ještě obdržet bolestnou ránu. Jeho mysl již nebyla tak koncentrovaná, tak potřeboval silnou emoci k vyjádření toho, co viděl za jednotky v armádě, do které byl začleněn.
V tomto stavu, v jakém jsi ho obdržel však neví o svém původu ani o svém původním poslání. Avšak i při ztrátě původních schopností vládnul schopnostmi, které tě zaujali. Pro jeho ztátu paměti a bludnou povahu jsi ho nazval tulákem.
V Době Kronikářů ho budeš znovu vracet do jeho původního poslání a vracet mu jeho schopnosti. I bez potřeby vidět požadovanou jednotku se bude opět měnit na příkaz v požadovaný typ jednotky.

Příběhově:
Tulák je zatoulaný voják tajemného "Kronikáře Kronikářů", který ovšem přišel o původní získané schopnosti a díky tomu se dokáže proměnit jen v jednotku, kterou vidí. Cílem Kronikáře bude pro tuto jednotku získat ztracené schopnosti a opatřit tuto jednotku novým označením "Turnajový Kreativec" nebo označením "Terénní Kreativec" pokud nepůjde o bonusovou dobu. Díky znovunabytým schopnostem již nebude potřebovat pro svojí změnu vidět jednotku, v kterou se promění. Po první utržené ráně se promění v jednotku, kterou určuje "Kronikář". Soupeř tak nevidí nastoupený druh jednotky do prvního úderu, ale ani ty.

Pokud by byla doba kronik bonusová, tak by tento druh vojáka měl název "Turnajový Kreativec". Pokud by šlo o novou dobu, tak by nesl název "Terénní Kreativec". Tam by se manipulovalo i s druhem typu armády u této jednotky kvůli původu jednotky soupeřovi doby.
Druhy jednotek u "Terénního Kreativce" (tuláka) (nová doba):
všechny typy vlastností jednotek použité v předchozích dobách.

Typy jednotek ovládaný Turnajovím Kreativcem (tulákem) (bonusová doba):
Lehká jednotka,
těžká jednotka
střelecká jednotka na dálku,
střelecká jednotka na blízko,
jezdecká jednotka,
levitující jednotka.

Další druh jednotek, získaný skrze bonus hráče:

Šampion:
je turnajový jezdec na koni pro historické turnaje kronik. Tato jednotka je zapotřebí pro vpuštění do těchto turnajů.

Vlajkonoš:
nese vlajku s vyobrazením znamení (třeba erbu) Kronikáře. Pro vstup na jakýkoliv úkol kronikáře se bude muset kronikář prokázat svým znamením. Je nutný jako prokázání Kronikáře pro vstup do jakéhokoli úkolu i turnaje.

Bubeník:
Nově určuje bitevní náladu a tedy i sílu tvé armády. Budeš mít stupně schopností bubeníka. Svojí sílu bude vyobrazovat ve své pečeti sily. Pečetě síly budou získávány při různých turnajích.

Dali by se zakomponovat i jiné položky jako např. Síň slávy apod. Ovšem další účel této budovy a jiných speciálních budov na mapě kronikářů, jsem ještě nevypřemýšlel

Dodatek: Pokud by se jednalo o novou dobu, nikoli bonusovou, tak pro výroby bude možná nutnost použít i materiály z dosavadních dob. Nejsem ještě v nejvyšší době, tak neznám další materiály či věci z těchto vyšších dob. Možná se tam nachází nějak nevyužitý materiál.

Samotný nápad by se mi ale více líbil v provedení Bonusu, tedy jako bonusová doba. Pak by město bylo bonusové tedy jako město navíc. Tak by se dali využít speciální a eventové budovy, na které už neni kvůli praktičnosti místo na mapě města. Dále by to vneslo nový příběh do hry plus by to přineslo nějakou herní mnohost v příběhu samotného hráče.
 
Naposledy upraveno:
Nahoru