Informace v seznamu velkolepých budov, na jejichž výstavbě se podílím.

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

Lily66

Nováček
Ukládají se zde postupně VŠECHNY velkolepé budovy, do kterých jsem od začátku hry dala body. Tedy i ty, které jsou zde "na pořád", protože hráči, kteří je kdysi stavěli, již dávno nejsou aktivní a tudíž začatý level nikdy nedokončí. Vadí mi, že se tak seznam velkolepých budov stává nepřehledným. Aby mohl efektivně plnit svou informativní funkci, bylo by dobře, kdyby bylo možno, podle vlastního uvážení, jednotlivé nepotřebné řádky smazat. Vyřešila by to ikona popelnice na konci každého řádku. Fungovalo by to stejně, jako v inventáři. Tam si každý hráč může také sám zvolit, co chce v inventáři ponechat a co chce smazat.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru