Nové logo Forge of Empires

carameels

Hlavní moderátor
Člen týmu
<div id="foe_changelog_new">


Vážení hráči,

někteří z vás už možná víte o tom, že plánujeme změnit logo Forge of Empires. Tato změna proběhne 17. 11. 2015, současné logo bude nahrazeno novým.

A proč to vlastně děláme? Není to z toho důvodu, že by se nám nynější logo nelíbilo. Vypadá stále skvěle, ale nevyjadřuje naplno to, o čem naše hra je: vývoj a postup skrze epochy. Vedle toho také hraje roli expanze do mobilní sféry. Stávající podoba loga totiž příliš nevyhovuje potřebám mobilních aplikací. Chceme především zlepšit čitelnost a způsob, jakým logo vyjadřuje stěžejní složku hry.
A proto, jak lze vidět, se středobodem nového loga stává první slovo z názvu celé hry. Dále, vedle nápisu, vidíme různé budovy. Vlevo spíše středověké, napravo pak moderní. Tento kontrast symbolizuje právě onen vývoj lidstva, který je základní myšlenkou hry.

Není to poprvé, co logo měníme. První změna proběhla již dávno - krátce po spuštění hry - a jednalo se jen o nepatrnou retuš. Tentokrát se tedy naopak jedná o změnu značnou a my věříme, že činíme dobrý krok.

Nové logo uvidíte všude na patřičných místech už velmi brzy!

Samozřejmě čekáme na vaše komentáře ;) Podělit se s nimi můžete v této diskuzi.

S pozdravem,
tým Forge of Empires
</div>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://78.47.64.123/dynamic/css/gb_post.css.php?post_id=50902">