Nový svět - bubule

DeletedUser11558

Host
Když poutníci stanuli na břehu Arvahallského oceánu, konečně pochopili, že došli ke konci své cesty. Měli před sebou velká rozhodnutí. Zůstat na místě a nebo se pokusit najít v dálce neznámou pevninu. Nejodvážnější vyhledali majitele lodí, a společně se vydali na další pouť. Museli opustit své domovské cechy, veškerý nabytý majetek, zásoby, pouze diamanty byly jejich majetkem.
Po několika dnech plavby se před nimi otevřela nová země. Vítal je obzor plný písku, suchá a vyprahlá poušť, pohoří plné divokých skal. Neměli nic, jen naději, odvahu přežít a víru v další život.
V této zemi, kterou nazvali Nový svět – vládli 4 bohové : Země, Vzduch, Oheń, Voda. Božstvo, které ovládalo veškerou pozemskou činnost. Božstvo, které soupeřilo mezi sebou.
Lidé začali tvořit nová společenství, jejich spolupráce jim měla zajistit přežití. Společenství společně budovalo svoji pevnost, jejiž výše a úroveň určovala úroveň všech jejích stavitelů.
Všichni měli předem dané povinnosti vyplývající z dané příslušnosti podle schopností členů.
- zařazením se do úkolu spolupracovat na přežití.
- pomáhat na výstavbě pevnosti
- odvádět část produkce bohům
Pokud chtěli pro přežití lepší podmínky, museli se vydat na cestu výzkumu, hledat zdroje. Museli plnit úkoly, jejiž cíle jim umožnovaly další přežití. Nezbylo jim než kopat studny, kanály, koryta pro vodu, stavět stezky, cihly na stavby, dolovat kameny. Museli nalézt ubytování v jeskyních, slojích, podle podmínek kopat pod zemí. Ovšem, potřebovali
sekery, motyky, lopaty, džbery. Vše, co jim v minulém světě spadlo lacino do náruče, zde museli pracně vytvořit, zaplatit.
Ani Bohové jim nic neumožnili. Když se rozlobil bůh Oheň, protože se muži a ženy zajímají jen o boha Vodu, tak nechal celé město shořet. Země, měla ještě horší stránky a nebylo dobré si ji znepřátelit. Dovedla zavalit celou pevnost, a společnství muselo nasadit umění svých inženýrů a stavitelů, aby opět oživilo její slávu. Vždyť sochy na střeše byla velice nákladná dekorační investice.Vítr, ten starý bůh tvořený Vzduchem, dovedl pěkně poškodit celou mnohaměsíční výstavbu společenství.
Když celé společenstí dosáhlo určité úrovně, porozhlédlo se kolem svých hranic. Pokud bylo bohaté, začalo si chránit svůj majetek. Při nedostatku a bídě samo začalo přepadat – loupit. K tomu muselo získat prostředky – zbraně a vojáky.
Pořízení zbraní bylo zcela na rozhodnutí Rady Společenství a pouze bojovníci, kteří měli odvahu, je mohli používat.
Pouze později se z nejschopnějších členů Společenství stávali praví vládci – králové, kteří mohli ve své pýše shlížet na společně budované Společenství.
 

DeletedUser15189

Host
Pěkné vyprávění, jen mi tam chybí úvod (který by čtenáře uvedl do děje), závěr který by děj shrnul a pořádné členění na odstavce. Ale jinak jseš vážná konkurence.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser11558

Host
Sestavit útvar - vyprávění s dějem a aby obsahoval návod, jak celé zakomponovat do hry
s podmínkou 400 slov je hodno úrovně vypravěčského mistra.
Dalo mi dost práce vyřadit nepodstatná slova, která neposouvají děj a zařadit slova, která vyhovují podmínkám soutěže.
Vyhovovalo by mi napsat několik stránek textu. :)
V tom případě předem lituji porotce.
Díky za téma a soutěž ve FoE.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser11558

Host
Ahoj.
Využívám situace, kdy soutěž je již ukončena a dovolím si rozepsat svůj krátký příběh.
Jde pouze o úvod do další hry a skromný návrh na další postup.

Nový svět – pokračování.
Jsem poutník. Jdu více jak 4 roky celým FoE světem, přešla jsem všechny doby a stanula na nejzadnějším břehu Arvahallského oceánu. Dál už není nic. Jen tma, prázdnota a beznaděj.
Ovšem stojím zde, na tomto břehu, stojím a žiju. Proto naděje, i když skomírá poslední jiskřičkou, tak stále doutná v srdcích všech průzkumníků, kteří přijdou za mnou. Jsou to ti, kteří vydrželi až do konce Oceánské budoucnosti, co nevzdali boje a stále šli za dalším výzkumem. Mají za sebou výhry, prohry, zklamání, ale i zkušenosti a vítězství.
Před sebou jen prázdnotu. Všichni mě musí věřit, že před námi, někde v hlubinách oceánu je Nový svět. Pevnina, kterou ještě níkdo nenalezl a neprozkoumal. Tam míří myšlenky všech průzkumníků a bojovníků. Pouze pověry, báje a pohádky se vyprávějí o plovoucí pevnině,o území, kde přežijí opravdu jen nejstatečnější a nejodvážnější z nás.
Zatímco ve starém světě šlo jen o procházku dobou,nikdo netuší co ho čeká v Novém světě.
( Zákaz všech nápověd .)

Všichni musí opustit své domovské cechy, zanechat všechen majetek na Starém kontinentě
a vydat se na pouť, ze které se možná už nevrátí. Smějí si vzít pouze diamanty, které dříve získali.
Na cestu se mohou vydat pouze ti, kteří došli až do úplného konce Oceánské budoucnosti.
Ostatním není dovoleno nastoupit na plavidlo – "Karamarán fantazie " a vyrazit do dálek. Kdo splní tyto podmínky, může stanout na palubě.

Ač se to zdálo, neskutečné, tak Nový svět, Katamarán fantazie objevil velice brzy. Jde opravdu o plovoucí pevninu v Arvahallském oceánu, pevninu bez ukotvení k zemskému jádru.

Průzkumníci, jste na pevnině. Před vámi se otvírá země plná skal, kamenných lavin, pískových dun pod žhnoucím sluncem. Co uděláte nejdříve? Vydáte se hledat civilizaci nebo raději zjistíte podmínky pro přežití v kamenné pustině? Půjdete hledat vodu a potravu nebo začnete budovat kolem pláže opevnění? Chcete oheň ? Máte ho mít. Ovšem musíte přijít na to,
jak ho zažehnout. Budete čekat na bouřku – na blesk, nebo využijete jiskru z úderu křemenů ? A co třít klacíky nebo využít paprsky slunce.

Máte před sebou 4 druhy cest výzkumu na výběr – pomalá ale jistá, středně pomalou, středně rychlou a super rychlou. Každá z cest ma svoje tempo, svá rizika, svoji cenu.
Začínáte objevovat každý sám. Po době, kdy získáte určitý stupeň hrdosti, tak se můžete přidat do klanu. Každý klan má určitý počet průzkumníků - podle úrovně hráčů. 6-12-32-64.
Už víte, že Nový svět ovládají 4 živly – Oheň, Voda, Země, Vzduch. Nic vám nedarují. Ba naopak. Vy nejste žádní začátečníci. Máte zkušenosti a znalosti. Proto víte, že je dobré s těmito bohy vycházet jen dobře. Jinak budou vše, co vytvoříte obratem bourat, poškozovat. Vždyť štěstí a úspěch je tak vrtkavé.
Až přežijete začátky na pláži Arvahallu, vydáte se hledat civilizaci. Ale kdo ví, jakou civilizaci naleznete. Zda vůbec něco naleznete. Budete se muset přizpůsobit nalezenému životu,
nebo budete bojovat o svůj holý život? Budou to lidé v době starověké, nebo tvorové z daleké buducnosti?

A o této hře – Kdo přežije Nový svět – by mohla být další etapa na FoE. A bylo by úplně jedno, jestli se cesta nazývá dlážděná silnice nebo podvodní kanál. Záleží na stupni a druhu civilizace do které se poutníci dostanou.

Celá Foe hra "částečně kopíruje" lidský vývoj – naši civilizaci. Pokud na Novém světě bude lidská
civilizace na stupni vývoje, tak vždy- cesta bude : stezka, cesta, silnice, dálnice.

A tak dál a tak dál.
V celé hře jde o přežití, kdo vydrží nejdéle. Třeba v jeskyni. Když to hráč vydrží. :))
 

DeletedUser11558

Host
Kdo by chtěl vědět, co se stane s prúzkumníky, kteří nepřežijí?

Proto si nesou na výpravu diamanty. Aby si koupili nový život !
:)
 

Dědeq

Znalec
Nic ve zlém, všechna čest a tak dále, ctím odhodlání a snahu, ale měl bych dotěrnou otázku: když se někdo propracuje k nejdokonalejším technologiím a vydává se vstříc úplnému neznámu, proč si s sebou bere jenom diamanty, za které si v kýženém cíli cesty, doputuje-li, nic nekoupí, a rozdělávat oheň bude třením klacíků a lovit bude suché žížaly v písku?
Já chápu, že podstatou návrhu je začít s čistým ubrusem, ale vzato kolem a kolem se mi to jeví jako hezky formulovaný požadavek na otevření nového serveru, na který se ovšem dostanou jenom ti, kdo vyzkoumali oceánku :)
 

DeletedUser11558

Host
fmash - Přesně tak jak píšeš. Dál můžou jít pouze hráči co dokončili oceánku.
Předpokládám, že všechno už mají, vše prošli, nic je nerozhází, se vším si umí poradit. Ale kde je potom napětí, překvapení,
dramatičnost hry. Představ si, že máš vyvinuté všechny technologie, ale jsi v situaci, že ti to není k ničemu. Kolem tebe je jen
písek a holé skály. Diamanty je taková poslední záchrana - dokoupit si život.
 

Dědeq

Znalec
Představ si, že máš vyvinuté všechny technologie, ale jsi v situaci, že ti to není k ničemu. Kolem tebe je jen
písek a holé skály. Diamanty je taková poslední záchrana - dokoupit si život.
Tam právě mířím - v písku a holých skalách, kam jsem se slavně vypravil, mi k užitku budou spíš dokonalé technologie, než diamanty :D (samozřejmě si v tom kontextu nepředstavuji dokonalý telefon, ale infrastrukturní technologie, které mi oceánka poskytuje). Ale v pohodě.
 

DeletedUser11558

Host
Fantazii se meze nekladou, podmínkám soutěže bylo vyhověno.
Pokračování ve vývoji hry by možná bylo účelnější ve vláknu pro vývojáře nebo v sekci Zábava - psaní příběhu z Nové doby na pokračování.
Žížala zatavená v diamantu je docela zajímavý nástin epizody v osudech poutníků. :)
Ať se daří !
 
Nahoru