Příběh šlechtice - Ramín II. Licenberk

  • Zakladatel vlákna DeletedUser10361
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser10361

Host
Kdysi v království, kde panoval mír a spokojenost, žil hodný a bohatý král Ramín II. z rodu Licenberků. Za jeho doby království vzkvétalo, stavěly se školy, obytné domy. Také se obchodovalo. Do Ramínovy říše jezdili obchodníci z celého světa. Lidé si ho vážili. Byl to také zdatný bojovník. Byla zde velká naleziště mramoru, alabastru a zlata. Říká se, že jel kdysi na svém vraníkovi na lov, žádné zvíře nechytil, ale u studánky seděla krásná dívka. Ramínovi se tak líbila, že s ní jel domů. Jmenovala se Alenia. Za pár dní byla svatba. Jeho korunovační klenoty byly ze zlata. Na koruně, jablku a žezlu se nacházely smaragdy. Na jeho dvoře byli astronomové, matematici, mudrci z celého světa. V Dandulonu - hlavním městě říše, se nacházelo hodně významných budov. Také tam protékala významná řeka - Anónská řeka. Král měl dva syny - Albrona a Ferína. Albron uměl jezdit na koni, chodil na plesy. Ferín jezdil na lovy, bavil se s poddanými. Král pořádal hostiny a plesy. Chudým pomáhal.
Jenže takový příběh netrvá věčně. Ramín II. Licenberk náhle zemřel. Rodina a lidé smutněli. Matka synů, královna Alenia vydala příkaz. Ten syn, který si dříve najde ženu, dostane trůn a Ramínovu říši. Ferín byl mladší. Bratři si nachystali koně, jídlo a pití a odjeli ze země. Albron jel na západ. Ferín na východ. Bratrům se vedlo celkem dobře. Albron našel hostinec, kde přespal, Ferín jel tak dlouho, až uviděl světýlko. Byla to chaloupka, ve které bydlel švec. Měl krásnou zelenookou dceru. Ferínovi se zalíbila. Švec byl rád, že měl v chaloupce tak silného muže, že mu pomůže nasekat dříví a nabírat seno. To vše se naučil na královském dvoře. Zato dostával najíst, napít. I ševcově dceři se líbil. Jmenovala se Simona. Albron přespal v hostinci, hostinský měl také dceru, jmenovala se Liduška. Měla krásné modré oči. Albronovi se líbila. Hostinský tušil, že mu líbí jeho dcera. Ale nic nenamítal.
Jednou se Ferín zeptal, jestli ho má ráda. Odpověděla, že ano.
Albron se Lidušky zeptal, jestli ho má ráda. Řekla, že ano, a že se chce podívat na zámek. Liduška a Albron šli zpátky. Ráno měli jet spolu na zámek. Otec svou dceru pustit nechtěl, ale pak se domluvili, že ji pošle. Albron se už chystal na cestu.
Ferín Simoně vše řekl. Simona prosila tatínka, aby ji pustil jet na zámek. Otec nakonec svolil. I druhý syn se chystal na dlouhou cestu. Zanedlouho jeli také Ferín se Simonou.
Na rozcestí, kde se bratři rozloučili, zase se potkali. Princové seznámili své přítelkyně.
Zanedlouho byli v zámku. Hudebníci hned začali hrát veselé písničky. A královna byla ráda, že už oba dva přijeli. Představili své přítelkyně. Alenia je obě ráda viděla. Byla veliká hostina. Pomalu končil den, přišla noc. Všichni šli spát. Ráno se šlo na snídani. Potom šli princové ukázat zámecké komnaty a zahrady. Všem se líbily. Jednou šla královna do pokojů, kde spali Ferín a Albron. Řekla jim, že kdysi vydala slib, který syn si najde dříve ženu. Ferín požádal Simonu o ruku. Simona dojetím brečela. A řekla ano.
Také Albron požádal Lidušku o ruku. Byla ráda.
Jednou ráno se Lidušce zasmutnělo po otci. Už dlouho ho neviděla. Tak řekla královně, a Albronovi, aby směla odjet domů. Královna souhlasila. Ale princ byl smutný, protože věděl, že když Liduška odjede domů, nebude vládnout říši. Tak ji Albron zavezl k otci, a řekl mu, jestli by zde nemohl bydlet. Hostinský dovolil. Královská rodina je pravidelně navštěvovala.
Na královském dvoře se konaly dvě svatby. Ferín si bral Simonu a Albron si bral Lidušku. To je slávy. Byla korunovace. Ferín se stal králem. Vládne spravedlivě a moudře. Simona s novým králem jela za ševcem. Švec se přestěhoval na zámek. Všichni si nakonec žili šťastně. A toto je konec příběhu.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru