Příběh rytíře Martina

  • Zakladatel vlákna DeletedUser10331
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser10331

Host
Příběh rytíře Martina
Martin byl syn Norberta, rytíře z Choustova a žil se svými rodiči a sestrou Beatou na malém chudém hradu v krajině plné lesů a malebných vesniček. Učil se zacházet mečem, jezdit na koni a také rozumět přírodě a lidem. Jednou, když byl na vyjížďce se svým koněm v okolních lesích, nalezl uprostřed temného lesa ležícího vyčerpaného mladíka. Rychle jej vzal na koně a odvezl do hradu. Ujala se ho Martinova matka a sestra, uložili ho na lože, daly mu napít bylinkového čaje a chladivými obklady jej léčily z horečky. Druhý den, když se mladík probudil, vyprávěl jim svůj nešťastný příběh.
Leopold, jak se mladík jmenoval, byl princ, syn krále Norberta z nedalekého království. Jeho matka královna před několika lety zemřela a jeho starý otec si našel mladou princeznu, přivedl ji na svůj hrad a vzal si ji za ženu. Mladá královna – macecha však po nějaké době zatoužila po moci a chtěla krále za pomoci sousedního krále Radima z Jižního království odstranit. Napsala mu dopis a poslala rychlého posla. Na štěstí komorná, která zaslechla rozhovor s poslem, to řekla Leopoldovi. Tomu se podařilo na lesní cestě strhnout poslovi kabelu s dopisem, ale posel ujel a řekl královně, že dopis mu sebral Leopold a tedy ví o její zradě. Královna okamžitě napsala stejný dopis, ale podepsala na něj prince Leopolda a předala jej králi. Oklamaný král hned přikázal zbrojnošům svého zrádného syna chytit a přinést mu jeho hlavu. Leopold musel uprchnout a skrýval se v lese, musel se bránit divokým šelmám a s řadou poranění omdlel pod vysokou borovicí, kde ho vyčerpaného a hladového nalezl Martin.
Leopold prosil Martina, aby jej nevydávali královým zbrojnošům, neboť mu hrozí smrt za zradu krále, kterou však chystala proradná královna macecha. Požádal Martina, zda by se chopil nesnadného úkolu a zkusil králi Norbertovi doručit pravý dopis, který by usvědčil královnu z pokusu o svržení krále a ospravedlnil Leopolda. Martinova sestra Beata, která se zalíbením pozorovala Leopolda, jak se uzdravuje, se také přimlouvala, abychom Leopoldovi pomohli, neboť on sám by se živý ke králi nemohl dostat. Princ předal Martinovi královnin dopis a požádal jej, aby v podhradí královského zámku vyhledal královského zbrojíře. Ten od malinka učil prince bojovým uměním a měl prince velmi rád. Leopold věřil, že zbrojíř může Martinovi pomoci dostat se ke králi, aniž by se to dověděla královna macecha.
Martin se s matčiným požehnáním vypravil s dopisem do královského města. Podařilo se mu najít zbrojíře. Když se ujistil, že on stále s láskou vzpomíná na králova syna Leopolda, svěřil se mu se svým posláním a poprosil ho o pomoc. Využili chvíle, kdy se královna procházela s dámami po zahradě, a pod záminkou předání vzácného nože byli vpuštěni ke králi. Martin předal pravý dopis králi, který prokazoval zradu královny macechy a nevinu prince Leopolda. Král ihned poručil zavřít královnu do hladomorny a poslal posly do Choustova pro prince.
Princ Leopold s velkou slávou přijel na královský zámek a přivedl sebou Martinovou sestru Beatu. Požádal krále, aby si ji mohl vzít za manželku. Šťastný král okamžitě nechal vystrojit svatbu a pasoval Martina za jeho zásluhy rytířem. Po smrti krále se novým panovníkem stal princ Leopold, vládl s manželkou Beatou a nejvyšším rádce byl rytíř Martin z Choustova.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru