Pravidla

  • Zakladatel vlákna DeletedUser11317
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser11317

Host
Pravidla Soutěže globální chatu

1. Obecné zásady

▪ Každý soutěžící má povinnost dodržovat pravidla hry Forge of Empires. Především pak paragraf 3 Komunikace, 4 Jazyky a 9 Ostatní.
▪ Každý účastník soutěže souhlasí s pravidly Soutěže globálního chatu (dále také SGCH) a zavazuje se k jejich respektování.
▪ V odpovědích soutěžících se tolerují chyby v interpunkci, diakritice a velkých písmenech. Překlepy či jiné nesprávné tvary (slova, písmena či jiné znaky navíc) budou vyhodnoceny jako chybná odpověď.
▪ V případě, že během soutěže bude položena tipovací otázka, platí první (případně druhá opravená) hráčova odpověď. Tipovací otázka bude vždy předem oznámena moderátorem před položením otázky.
▪ Soutěž moderuje člen komunitního týmu a pouze jemu náleží pravomoc rozhodnout, v souladu s pravidly soutěže, zda je odpověď správná, komu udělí bod nebo jak bude dále postupovat v soutěži.
▪ Soutěžící mohou upozornit moderátora na jeho pochybení ohledně bodování. Ten pak může zpětně uznat hráči bod, avšak pouze během konání té konkrétní soutěže. Po ukončení soutěže nelze do bodování zasahovat.
▪ FoE tým si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit či zrušit bez možnosti náhrady cen.

2. Konání soutěže
▪ Soutěže se budou konat pravidelně a rovnoměrně na všech světech.
▪ Den konání soutěže bude ohlašován předem na fóru, nikoliv však čas. Ohlášení může být několik dní dopředu, ale i jen pár hodin. Doporučujeme fórum kontrolovat pravidelně.
▪ Časové rozmezí konání soutěží je mezi 15. až 23. hodinou.
▪ Hlavní část soutěže se bude odehrávat ve hře na globálním chatu.
▪ Pro konání soutěže není stanoven žádný limit pro minimum nebo maximum zúčastněných hráčů.
▪ Hráči se do soutěže nepřihlašují. Účastníky se stanou ve chvíli, kdy se aktivně zapojí do soutěže, tj. odpovídají na kladené otázky.
▪ Ze soutěže jsou vyloučeni členové komunitního týmu Forge of Empires CZ, kteří aktuálně jsou, nebo byli členy týmu k 13. lednu 2018.
▪ Otázky se nemusí týkat jen hry. Mohou to být také logické úlohy, početní příklady aj.
▪ Během jedné soutěže budou zadány celkem tři otázky.
▪ Začátek i konec soutěže bude vždy zřetelně oznámen na globálním chatu.

3. Princip bodování
▪ Body obdrží první tři hráči, kteří správně zodpoví zadanou otázku.
▪ Nejrychlejší hráč, tedy první hráč, obdrží tři body.
▪ Druhý hráč obdrží dva body.
▪ Třetí hráč obdrží jeden bod.
▪ Pokud se jednomu hráči povede odpovědět na všechny tři otázky jako prvnímu, může v jedné soutěži získat až devět bodů.

4. Herní plán
▪ Pro všechny světy (Arvahall, Brisgard, Cirgard....) je jeden společný herní plán, který je umístěný na fóru.
▪ Herní plán tvoří dohromady 20 polí.
▪ Obsahuje modrá, zelená, červená a bílá pole a jedno oranžové pole.
▪ Pod modrými poli se skrývá odměna (např.: Uložení budovy - získáváš předmět Uložení budovy).
▪ Červená pole obsahují červené karty s negativním efektem (např.: Brzda - ztrácíš 1 bod).
▪ Zelená pole patří zeleným kartám s pozitivním efektem (např.: Zrychlení - pro posun na další pole potřebuješ 2 body).
▪ Bílá pole jsou prázdná a nepřinášejí tak hráči žádný užitek, ale ani žádnou škodu.
▪ Oranžové pole značí START. Na tomto poli začíná každý soutěžící.
▪ Jakmile hráč obejde všech 20 polí a projde STARTEM, získá hlavní odměnu.
▪ Po získání hlavní odměny hráč dále pokračuje ve hře stejným způsobem jako dosud.

5. Princip pohybu po herním plánu
▪ Aby se hráč mohl posunout o jedno pole na herním plánu, potřebuje získat tři body.
▪ K posunu hráče/hráčů dochází až po ukončení dané soutěže.
▪ Pokud hráč během jedné soutěže nasbírá šest bodů, posunuje se o dvě pole. Pokud nasbírá pět bodů, posunuje se o jedno pole, přičemž zbylé dva body se mu nechávají pro další kolo.
▪ Posunování hráčů bude probíhat automaticky moderátorem soutěže. Nelze si tedy body shromažďovat do budoucna.
▪ Herní plán je společný pro všechny světy. Hráči hrající na více světech se tedy mohou zúčastnit více soutěží a postupovat po hracím poli rychleji.

6. Způsob tahání karet a druhy karet
▪ Karty jsou seřazeny do neveřejného seznamu, který mají k dispozici pouze moderátoři soutěže.
▪ Když hráč vstoupí na pole značící některý druh karty, moderátor mu podle seznamu přidělí kartu a oznámí její efekt. Poté je tato karta odložena.
▪ Až se vyčerpá celý seznam karty se zamíchají a používají znovu.
▪ Ve hře jsou tři druhy karet (červené, zelené a modré):
Červená karta - znamená nějaký postih týkající se SGCH. Hráč nikdy nemůže mít postih ve hře samotné.​
Zelená karta - znamená nějakou výhodu v SGCH.​
Modrá karta - znamená odměnu.​
7. Odměňování
▪ Hráč, který se na herním plánu pohybem dostane na modré pole (Odměna), má nárok na odměnu.
▪ Vybírání odměn se podřizuje pravidlu 6. Způsob tahání karet a druhy karet.
▪
Při prvním získání odměny si hráč zvolí preferovaný svět, na který chce další odměny automaticky dostávat.
▪ Pro změnu preferovaného světa se hráč musí ozvat moderátorovi soukromou zprávou na fóru, že žádá o připsání odměny na jiný svět.

Pravidla aktualizována 16. 1. 2018 v 19:57 hodin.
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.