Spojování sousedství

Skrty

Znalec
<div id="foe_changelog">
Králové a královny,

Impéria jsou budována a království rozšiřována, zatímco si Ty a Tvoji sousedé navzájem pomáháte motivací či škodíte rabováním. Někdy se sousedství zmenšilo a poté bylo spojeno do většího, abychom Vám umožnili více si zasoutěžit s ostatními. Občas se ale stalo, že k Vašemu sousedství neexistovalo žádné takové, které by se hodilo pro spojení, což někdy vedlo k tomu, že jste na spojení museli čekat déle, než je záhodno.

Vaše zpětná vazba nás upozornila na to, že bychom měli systém spojování sousedství vylepšit. Proto v návaznosti na prosby - Vás, našich hráčů - dnes může městský herald oznamovat novou změnu, která vylepší způsob jakým budou v budoucnu spojovány sousedství a zajistí tak lepší herní rovnováhu jak ve velikostech sousedství, tak v síle jednotlivých hráčů.

Od 4. sprna 2013, kdy bude spojování spuštěno, se místo pokusu o spojení dvou celých sousedství do jednoho (což někdy vedlo k tomu, že některá malá sousedství čekala dlouhou dobu, než se stala ještě menšími a mohla být spojena), bude sousedství rozbito na menší části. Tyto části budou spojeny s dalšími částmi z jiných sousedství na podobné úrovni rozvoje dle stromu výzkumu. Stále zde bude dostatečná rozdílnost mezi těmito kusy, takže se nebojte o zdravou konkurenci, ale za pomoci této metody uvidíte sousedství mnohem vyváženější a - protože se budou používat kusy a ne celá sousedství - hráči již nebudou dlouhodobě "uvězněni" v malých sousedstvích.

Spojování sousedství bude nyní probíhat pouze jednou za dva týdny. Přesto ale nastane více spojování, než tomu bylo doposud.

Pokud vás zajímá jak jsou vybírány části sousedství, přečtěte si popis níže.

První spojení sousedství za pomoci nové metody nastane 4. srpna 2013. Pokud se chcete ke spojování sousedství vyjádřit udělejte tak v zde.

Nechť se Vám daří plnit úkoly, Vaše rabování ať je plodné a Vaši bratři v cechu věrní!

S pozdravem,
FoE tým

Jak budou rozdělována sousedství
Sousedství nebudou zpravidla rozdělována dle nějakých přednastavených hodnot, ale budou rozdělována proměnlivě na základě aktuálního stavu sousedství. Například pokud několik hráčů vytvoří přirozenou část sousedství na vrcholu žebříčku sousedství, který bude následovat velká mezera, tato mezera bude použita k rozdělení tohoto kusu sousedství od jeho zbytku. Pokud bude ale nějaká část příliš velká, bude rozdělena i bez nutnosti nějaké větší bodové "mezery" mezi hráči.
</div>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://77.93.219.186/skrty/foe/changelog.css.php?post_id=27717">