UŽIVATELSKÉ FUNKCE Nastavení individuálních notifikací na telefon pro skupinové zprávy

fmash-

Znalec
  • Současný stav: V nastavení telefonní aplikace lze nastavit push upozorňování na došlé zprávy v herní poště. Lze nastavit mj. upozornění na příjem skupinové zprávy. Nelze však nastavit pro jednotlivé skupiny.
  • Nápad: Bylo by užitečné mít možnost nastavit si u jednotlivých skupinových zpráv (např. v menu zprávy, kde lze opustit skupinu či vidět její členy), zda ji zahrnout či nezahrnout do odesílaných upozornění, je-li jejich odesílání povoleno v nastavení.
  • Zkoušel jsem nápad hledat zde na fóru: ANO
  • Zdůvodnění: Upozorňování na zprávy je úžasná vychytávka. Bohužel ji v nejběžnější praxi lze v poště využít prakticky jen u soukromých zpráv, jelikož v případě skupinových zpráv by bylo obdržených upozornění příliš mnoho - zejména kvůli běžným rychle se otáčejícím cechovním kolečkům nahazování budov (nebo kvůli nevyžádaným zprávám s obchodními nabídkami sousedů).
    Na důležité skupinové zprávy (například dohadování strategie či nahazování konkrétních budov atp.) potom lze upozornit nepřítomného uživatele pouze tím, že se mu zároveň pošle soukromá zpráva, což je v případě více účastníků velmi nepraktické, až neproveditelné.