Pravidla fóra

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser

Host
§ 1 Všeobecná ustanovení
• FoE tým si vyhrazuje právo tato pravidla libovolně měnit, případně je upravovat. Veškeré přestupky proti těmto pravidlům mohou být příčinou udělení varování nebo blokace účtu.
• Každý uživatel fóra je povinen respektovat rozhodnutí, které stanoví administrátor hry či správci fóra.
• Pouze moderátor má právo určit, zda se jednalo o porušení pravidel, či nikoliv.
• Moderátoři mají právo upravit či odstranit Vaše témata nebo příspěvky. A na základě prohřešku udělit uživateli trest. Výši trestu mají moderátoři stanovenou v interních pravidlech.
• Je povolen pouze 1 registrovaný účet na fóru pro jednoho hráče. Hráči, kteří budou mít 2 a více účtů zde na fóru, budou potrestáni.

§ 2 Komunikace
• Komunikovat je povoleno pouze v češtině a slovenštině, případně pro menší skupiny jiných národností také v angličtině. Ostatní jazyky nejsou tolerovány.
• Vzhledem k tomu, že se na fóru i ve hře objevují různé věkové kategorie, komunikace by měla být zdvořilá a s úctou.
• Je zakázáno používat kdekoliv na fóru či v soukromých zprávách vulgarismy, urážky nebo provokace vůči jiným hráčům.
• Částečně vyhvězdičkované (či jinak upravené vulgarismy) budou brány, jako by byly uvedeny v plném znění.
• Za smysluplné příspěvky jsou považovány ty, které se týkají daného tématu. Pokud nemůžete vymyslet smysluplný příspěvek, je lepší nepsat nic. To platí zejména pro příspěvky typu „LOL, ROFL, OMG, OK“ atd.
• Není povoleno kárat ostatní uživatele za jejich gramatiku a pravopis.
• Je přísně zakázáno prezentovat na fóru extremistická hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus či cokoliv jiného, co by FoE tým určil za nevhodné.
• Hráčům, kteří vědomě jednají proti budování komunity, bude odepřen přístup na toto fórum.
• Je zakázáno jakkoliv vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.

§ 3 Profil hráče
• Je zakázáno používat přezdívku (nick), která je vulgární, nevhodná nebo napodobuje herní přezdívku člena FoE týmu.
• Vulgární, extremistické nebo jinak nevhodné obrázky v avataru či profilovém obrázku budou smazány a uživatel potrestán.
• Podpis (signatura) je deaktivovaný. Je ovšem možné si jej zasloužit. Buď za příkladnou aktivitu a pomoc ostatním hráčům na foru, nebo za práci pro FoE, případně za skvělou reputaci.

§ 4 Vytvoření tématu
• Dbejte na to, abyste téma založili ve správné sekci.
• Předtím, než vytvoříte nové téma, použijte tlačítko Hledat, které naleznete na hlavním panelu. Ověřte si, zda se daný problém již neprojednával.
• Diskuze o neprohlížečových hrách od jiné firmy než Innogames je povolena.

§ 5 Vkládání příspěvků
• Dbejte na to, abyste příspěvek vložili do správného tématu.
• Je doporučeno nedávat více příspěvků v jednom tématu bezprostředně za sebou - použijte tlačítko Upravit příspěvek. Druhý příspěvek je užitečný, pokud chcete vyjádřit něco důležitého, na co jste zapomněli při psaní prvního (v případě pouhého přepracování by si hráči, kteří navštívili stránku s příspěvkem před jeho upravením, nemuseli všimnout přepracování).
• Citace jsou doporučeny pouze v případě, že se jedná o starší příspěvek, citujete jen část posledního příspěvku nebo do svého příspěvku řadíte komentáře k více příspěvkům (byť včetně posledního). Necitujte příspěvky bezprostředně před Vašim příspěvkem, zvláště pokud je daný příspěvek dlouhý.

§ 6 Vkládání obrázků
• Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které jsou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).

§ 7 Reklama
• Je zakázáno prostřednictvím fóra šířit reklamu (tento bod se týká i odkazů) na jiné hry nebo internetové stránky (výjimku tvoří hry a webové stránky společnosti InnoGames) .
• Řetězové emaily nebo linky k tzv. „zlodějským hrám“ (hra ve které provozovatelé požadují rozšiřování linků) jsou přísně zakázány.

§ 8 Autorská práva
• Nepoužívejte ve svých příspěvcích žádný materiál - na který má někdo jiný autorská práva - bez jeho souhlasu.
• Je zakázano využívat avatary jiných uživatelů fóra - a to bez jejich souhlasu.

§ 9 Support
• Je zakázáno na fóru zveřejňovat komunikaci se supportem - herní podporou.
• Je zakázáno kritizovat práci či postupy FoE týmu. V případě nespokojenosti vůči členovi FoE týmu žádejte delegaci ticketu na někoho z vedení hry, v případě nespokojenosti s prací moderátorů žádejte delegaci ticketu k hlavnímu moderátorovi fóra.
• Urážky, vulgarita či provokace vůči moderátorům, supportérům či administrátorům mohou být potrestány okamžitou blokací. Témata a příspěvky vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči členům FoE týmu budou vymazány a jejich autor potrestán.

§ 10 Tresty a blokace
• V případě Vašeho porušení pravidel budete upozorněni formou tzv. karty, pokud bude porušení závažnější, může dojít ihned k blokaci.
• V případě zablokovaného účtu má potrestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.
• V případě závažného prohřešku na fóru může následovat i trest ve hře.
• Pro nahlášení porušení pravidel ve hře nepoužívejte toto fórum, ale odkaz na support, který je uveden na hlavní stránce hry (zobrazí se Vám po kliknutí pravým tlačítkem myši).
• Libovolná zmínka o herních banech, diskuzi o blokaci (ve hře nebo na fóru) či podvodech je zakázána.

§ 11 Reálný život/Osobní informace
• Prosíme, nezmiňujte své osobní informace kdekoliv na fóru hry, jako jsou například Vaše adresa či telefonní číslo. Berte na vědomí, že tato informace se vztahuje na vás i na ostatní uživatele, jakož i na snímky z reálného života, informace o vaší škole apod.
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru