Pravidla

  • Zakladatel vlákna DeletedUser11317
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser11317

Host
Pravidla Soutěže globální chatu

1. Obecné zásady

▪ Každý soutěžící má povinnost dodržovat pravidla hry Forge of Empires. Především pak paragraf 3 Komunikace, 4 Jazyky a 9 Ostatní.
▪ Každý účastník soutěže souhlasí s pravidly Soutěže globálního chatu (dále také SGCH) a zavazuje se k jejich respektování.
▪ V odpovědích soutěžících se tolerují chyby v interpunkci, diakritice a velkých písmenech. Překlepy, zkratky či jiné nesprávné tvary (slova, písmena či jiné znaky navíc) budou vyhodnoceny jako chybná odpověď.
▪ V případě, že během soutěže bude položena tipovací otázka, platí první (případně druhá opravená) hráčova odpověď. Tipovací otázka bude vždy předem oznámena moderátorem před položením otázky.
▪ Soutěž moderuje člen komunitního týmu a pouze jemu náleží pravomoc rozhodnout, v souladu s pravidly soutěže, zda je odpověď správná, komu udělí bod nebo jak bude dále postupovat v soutěži.
▪ Soutěžící mohou upozornit moderátora na jeho pochybení ohledně bodování. Ten pak může zpětně uznat hráči bod, avšak pouze během konání té konkrétní soutěže. Po ukončení soutěže nelze do bodování zasahovat.
▪ FoE tým si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit či zrušit bez možnosti náhrady cen.

2. Konání soutěže
▪ Soutěže se budou konat pravidelně a rovnoměrně na všech světech.
▪ Den konání soutěže bude ohlašován předem na fóru, nikoliv však čas. Ohlášení může být několik dní dopředu, ale i jen pár hodin. Doporučujeme fórum kontrolovat pravidelně.
▪ Časové rozmezí konání soutěží je mezi 15. až 23. hodinou.
▪ Hlavní část soutěže se bude odehrávat ve hře na globálním chatu.
▪ Pro konání soutěže není stanoven žádný limit pro minimum nebo maximum zúčastněných hráčů.
▪ Hráči se do soutěže nepřihlašují. Účastníky se stanou ve chvíli, kdy se aktivně zapojí do soutěže, tj. odpovídají na kladené otázky.
Ze soutěže jsou vyloučeni členové komunitního týmu Forge of Empires CZ, kteří aktuálně jsou, nebo byli členy týmu k 13. lednu 2018.
▪ Otázky se nemusí týkat jen hry. Mohou to být také logické úlohy, početní příklady aj.
▪ Během jedné soutěže budou zadány celkem tři otázky.
▪ Začátek i konec soutěže bude vždy zřetelně oznámen na globálním chatu.

3. Princip bodování
▪ Body obdrží první tři hráči, kteří správně zodpoví zadanou otázku.
▪ Nejrychlejší hráč, tedy první hráč, obdrží tři body.
▪ Druhý hráč obdrží dva body.
▪ Třetí hráč obdrží jeden bod.
▪ Pokud se jednomu hráči povede odpovědět na všechny tři otázky jako prvnímu, může v jedné soutěži získat až devět bodů.

4. Herní plán
▪ Pro všechny světy (Arvahall, Brisgard, Cirgard....) je jeden společný herní plán, který je umístěný na fóru.
▪ Herní plán tvoří dohromady 20 polí.
▪ Obsahuje modrá, zelená, červená a bílá pole a jedno oranžové pole.
▪ Pod modrými poli se skrývá odměna (např.: Uložení budovy - získáváš předmět Uložení budovy).
▪ Červená pole obsahují červené karty s negativním efektem (např.: Brzda - ztrácíš 1 bod).
▪ Zelená pole patří zeleným kartám s pozitivním efektem (např.: Zrychlení - pro posun na další pole potřebuješ 2 body).
▪ Bílá pole jsou prázdná a nepřinášejí tak hráči žádný užitek, ale ani žádnou škodu.
▪ Oranžové pole značí START. Na tomto poli začíná každý soutěžící.
▪ Jakmile hráč obejde všech 20 polí a projde STARTEM, získá hlavní odměnu.
▪ Po získání hlavní odměny hráč dále pokračuje ve hře stejným způsobem jako dosud.

5. Princip pohybu po herním plánu
▪ Aby se hráč mohl posunout o jedno pole na herním plánu, potřebuje získat tři body.
▪ K posunu hráče/hráčů dochází až po ukončení dané soutěže.
▪ Pokud hráč během jedné soutěže nasbírá šest bodů, posunuje se o dvě pole. Pokud nasbírá pět bodů, posunuje se o jedno pole, přičemž zbylé dva body se mu nechávají pro další kolo.
▪ Posunování hráčů bude probíhat automaticky moderátorem soutěže. Nelze si tedy body shromažďovat do budoucna.
▪ Herní plán je společný pro všechny světy. Hráči hrající na více světech se tedy mohou zúčastnit více soutěží a postupovat po hracím poli rychleji.

6. Způsob tahání karet a druhy karet
▪ Karty jsou seřazeny do neveřejného seznamu, který mají k dispozici pouze moderátoři soutěže.
▪ Když hráč vstoupí na pole značící některý druh karty, moderátor mu podle seznamu přidělí kartu a oznámí její efekt. Poté je tato karta odložena.
▪ Až se vyčerpá celý seznam karty se zamíchají a používají znovu.
▪ Ve hře jsou tři druhy karet (červené, zelené a modré):
Červená karta - znamená nějaký postih týkající se SGCH. Hráč nikdy nemůže mít postih ve hře samotné.​
Zelená karta - znamená nějakou výhodu v SGCH.​
Modrá karta - znamená odměnu.​
7. Odměňování
▪ Hráč, který se na herním plánu pohybem dostane na modré pole (Odměna), má nárok na odměnu.
▪ Vybírání odměn se podřizuje pravidlu 6. Způsob tahání karet a druhy karet.
Při prvním získání odměny si hráč zvolí preferovaný svět, na který chce další odměny automaticky dostávat.
▪ Pro změnu preferovaného světa se hráč musí ozvat moderátorovi soukromou zprávou na fóru, že žádá o připsání odměny na jiný svět.

Pravidla aktualizována 16. 1. 2018 v 19:57 hodin.
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru