Slučování sousedství

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

trojan1673

Moderátor
Člen týmu
Jak probíhá sloučení sousedství a co o něm ještě nevíme?

Mnoho říší a království již bylo vybudováno a vzkvétají. Ať už díky sousedské výpomoci, nebo naopak zásluhou vzájemného plenění. Někdy se sousedství příliš zmenšila, a proto byla spojena do větších, robustnějších celků, aby se udržela rivalita. Jenže leckdy se stávalo, že sloučením nevznikla zcela vyvážená sousedství.

Na popud Vás, hráčů, byl systém slučování sousedství předělán a vylepšen.

Dříve slučování probíhalo prostým sjednocením dvou menších sousedství do jednoho, což vedlo k nerovnoměrné velikosti jednotlivých sousedství. Bylo to z toho důvodu, že mnoho z nich muselo dlouhou dobu čekat, aby se stala dostatečně malá a mohla být spojena do většího. Od 4. 8. 2013 byla sousedství při slučování vždy rozdělena na části podle bodových rozdílů a ty pak se skupinami z ostatních sousedství utvořily sousedství nová, s podobně technologicky vyspělými hráči. Stále však jsou dostatečně rozmanitá na to, aby poskytovala prostor pro soupeření a soutěživost. Jsou tak více vyvážená a již se neděje, aby hráč zůstal „uvězněn“ v malinkatém sousedství.

Slučování sousedství také už neprobíhá tak často, jen jednou za dva týdny. V praxi však probíhá více změn mezi sousedstvími než dříve.

Pokud Vás zajímá, na základě čeho probíhá dělení sousedství, podívejte se níže.


Rozdělení sousedství

Při slučování jsou sousedství rozdělena do menších částí nebo skupin. Tyto části nejsou stejně veliké, jejich podoba se odvíjí od současného složení daného sousedství. Např. pokud bude v rámci sousedství několik hráčů v čele s velkým náskokem oproti ostatním, budou tito hráči tvořit jednu ze skupin. Pokud by však skupina byla příliš velká, může být rozdělena i při menších bodových rozdílech.

Dělení provádíme tam, kde je to nezbytné – mohou tak tedy vzniknout i malé skupiny. Pokud je složení sousedství vyvážené, nebude rozděleno vůbec. Sousedství mohou být na počátku rozdělena až do 5 skupin. Přesto se občas může stát, že dojde k násilnému přesunu jediného hráče do vhodnějšího sousedství. Toto se stane cca 5 % hráčů.

Jednotlivé skupiny budou pak slučovány tak, aby utvořily nová sousedství, v nichž budou hráči s podobným technologickým postupem.

Sloučení sousedství probíhá co 14 dní v pondělí.

Pokud byste chtěli diskutovali o změnách, naleznete je v diskusním vláknu zde.


Zde najdete odpovědi na některé z často kladených otázek.

Jaká je největší možná velikost skupiny při dělení sousedství? Je zde nějaký pevně stanovený limit? Např. 30 hráčů?
Jaká je nejmenší velikost skupiny při dělení sousedství? Např. 5 hráčů?


Dělení provádíme tam, kde je to nezbytné – mohou tak tedy vzniknout i malé skupiny. Pokud je složení sousedství vyvážené, nebude rozděleno vůbec. Sousedství mohou být na počátku rozdělena až do 5 skupin. Přesto se občas může stát, že dojde k násilnému přesunu jediného hráče do vhodnějšího sousedství. Toto se stane cca 5 % hráčů.

Bude slučování sousedství probíhat ve stejný čas jako doposud (noc z neděle na pondělí)?

Ano.

A co neaktivní účty, které se v sousedství nezobrazují? Budou mít svou vlastní „neaktivní“ skupinu?

Ne. Technicky zůstávají neviditelné jako součást nějakého celku. Když se znovu stanou aktivní, pak budou přesunuty do odpovídajícího sousedství.

Do kolika skupin může být sousedství rozděleno?

Do pěti. Ale může se stát, že někteří hráči budou dál individuálně přesunuti.

Bude možnost manuálně přesunout hráče do jiného sousedství?

Prozatím to není v plánu.

Bude se sousedství dělit každé dva týdny nebo jenom někdy?

Viz výše.

Když už teď bude slučování sousedství probíhat co dva týdny, budou turnaje i nadále trvat týden? Nebo teď už budou trvat 2 týdny?

Turnaje budou stále trvat jeden týden.

Autoři: trojan1673, carameels
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.