Změny v týmu - archiv

Skrty

Znalec
Vážení hráči,
v nedávné době nastalo několik změn v týmu.

S týmem se rozloučili:
Puella
Jonik

Do týmu přišli:
MarihOOd

Puelle i Jonikovi děkujeme za jejich práci v týmu! Marihoodovi přejeme v novém pověření co nejvíce úspěchů.

Novým hlavním moderátorem se stává:
Lord Termoplína

Aktuální složení FoE týmu naleznete zde.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Lord Termoplína

Host
Vážení hráči,
v posledních dnech přibyly do FoE týmu nové posily:

Anez
bobbyc

Přejeme jim mnoho úspěchů a pevné nervy při vykonávání funkcí.

Aktuální složení FoE týmu naleznete zde.
 

Lord Termoplína

Host
Vážení hráči,
v posledních dnech se událo ve FoE týmu mnoho změn:

S týmem se rozloučil:
MarihOOd
Anez

Děkujeme MarihOOdovi a Anez za jejich práci pro hru Forge of Empires!

Do pozice pomocníka se přesunul:
apchu

Pomocníkem se stal:
Thomas Jir

Přibyli noví supportéři:
Valas
Zoyd

Přejeme novým posilám mnoho úspěchů a pevné nervy při vykonávání svých funkcí.

Aktuální složení FoE týmu naleznete zde.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

Lord Termoplína

Host
Vážení hráči,
v nedávné době došlo k hned několika změnám uvnitř FoE týmu:

Náš tým opustili:
rio777
Valkýra

Děkujeme riovi777 a Valkýrovi za jejich práci pro hru Forge of Empires a přejeme jim hodně štěstí a zdraví v osobním životě.

Noví členové týmu:
Forseti
harimau

Přejeme novým posilám mnoho úspěchů a také pevné nervy při vykonávání svých funkcí.

Aktuální složení FoE týmu naleznete zde.
 

Lord Termoplína

Host
Vážení hráči,
v nedávném období došlo k odchodu 2 členů:

Náš tým opustili:
harimau
apchu

Děkujeme tímto harimauovi a apchuovi za jejich obětovaný čas pro zdejší komunitu a přejeme jim hodně štěstí a zdraví v osobním životě.

Aktuální složení FoE týmu naleznete zde.
 

Lord Termoplína

Host
Vážení hráči,
v posledních dnech došlo hned k několika změnám ve FoE týmu:

Náš tým opustili:
bobbyc
.judaspriest.cz

Oběma děkujeme za jejich působení v týmu a především za množství vykonané práce, kterou pro českou verzi FoE vykonali. Tímto jim také přejeme hodně zdraví a nespočet úspěchů v jejich osobním životě.

Nové posily týmu:
lawnot66

Do pozice moderátora se přesunul:
Thomas Jir

Nově příchozím přejeme mnoho úspěchů a také pevné nervy při vykonávání svých funkcí.

Aktuální složení FoE týmu naleznete zde.