Nový žebříček

  • Zakladatel vlákna DeletedUser11317
  • Vytvořeno

DeletedUser11317

Host

Vážení hráči,

v poslední době registrujeme negativní vnímání žebříčku hráčů, který reálně nevyjadřuje vaše herní úspěchy a aktivitu (především se to týká velkolepých budov a jejich bodového ohodnocení). S tím, jak se hra za dobu své existence vyvíjí, tak se zde skutečně takové nesrovnalosti objevují.

Nad tímto problémem jsme se nějaký čas zamýšleli a rozhodli jsme se způsob hodnocení hráčů poměrně radikálně změnit.
Změny, které se chystáme provést, budou mít logicky za následek „zemětřesení“ v žebříčku. Někteří vysoce postavení hráči klesnou a naopak někteří níže umístění hráči můžou vystoupat na vyšší pozice.

Většina z těch, kteří svoji pozici ztratí, jsou hráči s velkolepými budovami na vysokých úrovních. Bodové hodnocení velkolepých budov bude totiž mnohem střízlivější. Abychom alespoň symbolicky vynahradili hráčům ztrátu jejich dominantního postavení ve starém žebříčku, uložíme zde na fóru seznamy top 25 hráčů ze dne předcházejícího novému žebříčku. K tomu navíc ti hráči, kteří do okamžiku změny dosáhnou alespoň 1000 bodů, získají na důkaz jejich úspěchu unikátní dekoraci:


Nejlepší 1 % z množství hráčů, kteří budou mít alespoň 1 000 bodů, získá Zlatou sochu meče.


Nejlepších 10 % z množství hráčů, kteří budou mít alespoň 1 000 bodů (kromě top 1 %), získá Stříbrnou sochu meče.


Nejlepších 50 % z množství hráčů, kteří budou mít alespoň 1 000 bodů (kromě top 1 % a top 10 %), získá Bronzovou sochu meče.


Zbytek hráčů s alespoň 1 000 body získá Kamennou sochu meče.
Dekorace bude možné získat jen při této příležitosti, nikdy jindy v budoucnu ne.

Jak přesně se hodnocení změní?

18. února 2016 se změní vzorec pro výpočet bodů jednotlivých hráčů, a bude tak přepočítán celý žebříček. Hodnocení hráče se od té doby bude skládat ze tří částí:


  • Body za bitvy. Zde zůstává vše při starém. Všechny body za vámi bojované bitvy se k hodnocení budou přičítat stejným způsobem a se stejnou hodnotou jako nyní. Zároveň všechny získané body za bitvy do momentu změny budou zachovány.
  • Vynaložené zboží. Kdykoli utratíte zboží ze svých skladů (výzkumy, velkolepé budovy, vyjednávání o sektor atp.), získáte za něj odpovídající bodový přísun. Jedinou výjimkou je obchodování – za to body nezískáte. Výše bodového ohodnocení zboží se odvíjí od doby, ke které dané zboží patří (čím pokročilejší doba, tím více bodů). Hráčům budou do nového hodnocení přičteny body za všechno dosud utracené zboží.
  • Body za budovy. Budovy budou hodnoceny na základě jejich rozlohy, příslušné doby a vzácnosti (unikátní a prémiové budovy poskytnou samozřejmě o něco víc bodů než běžné budovy).
Zatímco u budov z nižších dob se bodové změny příliš neprojeví, tak v pokročilejších dobách body za budovy budou přibývat mnohem více než nyní.
Výrazně se změní i hodnocení za velkolepé budovy. Stále zůstanou o mnoho cennější než klasické budovy ze stejné doby, ale už ne s takovým propastným rozdílem.
Samotné bodové ohodnocení velkolepé budovy se také skládá ze tří částí:

  • Standardní hodnota budovy – rovná se hodnotě budovy ze stejné doby o stejné velikosti.
  • Hodnota za zboží, které je potřebné k její stavbě.
  • Hodnota za všechny výzkumné body, které jsou do budovy vloženy.
Abyste měli představu o tom, jak se hodnocení VB změní: jistá budova na 70. úrovni nyní dává 403 625 386 158 bodů. Po změně to bude rozumných 1 104 660.
Toto přepočítání změní žebříček zásadním způsobem, omlouváme se proto za způsobené potíže a děkujeme za pochopení. Ostatně i proto vám oznamujeme tuto změnu víc než 2 měsíce dopředu.

Z velké části je důvodem k tomuto kroku vaše zpětná vazba, ve které jste o vyrovnání žebříčku často žádali. Doufáme, že žebříček bude konečně vyrovnaný. Od února bude probíhat přepočítávání bodů pravidelně, takže vyskytnou-li se nějaké nepřesnosti v počtu bodů (např. kvůli nějaké herní chybě), tak další přepočet by měl tyto chyby odstranit.

Děkujeme za pochopení a trpělivost a nezapomeňte nám sdělit váš názor!

S pozdravem,

tým Forge of Empires
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser3

Host
Drazí hráči,
den přepočtu žebříčku se blíží. Už jsme nový výpočet otestovali na Beta světě (zde je již v platnosti nová kalkulace žebříčku) a jsme si jistí, že je stabilní a kvalitní :). Nicméně stále je zde několik věcí, které Vám chceme říci před tím, než nasadíme nový výpočet i zde.
Zaprvé, rekalkulace žebříčku si vyžádá krátký výpadek (stejný jako u aktualizace hry). Během toho času bude proveden přepočet a budou přiděleny odměny (založené na předchozím žebříčku) v souladu s naším původním oznámením. Jakmile se znovu přihlásíte do hry, uvidíte, že se změnily body v žebříčku hráčů, ale zabere ještě chvilku, než se nové body objeví ve spodní nabídce (sousedství, přátelé...). Nejedná se o chybu.

Jak si jistě pamatujete, slíbili jsme, že nebudou nastávat žádné dlouhodobé výkyvy v žebříčku. To bude zajištěno tím, že se žebříček každý den přepočítá (kolem 4. hodiny ranní), což odstraní případné problémy, které by nastaly během dne.

Také bychom chtěli zmínit jeden mezní případ: pokud postavíte velkolepou budovu, dostanete body za zboží, které jste vložili do založení její výstavby. O tyto body přijdete, pokud budovu smažete. Chtěli jsme to zmínit i přes to, že hráči většinou velkolepé budovy nebourají.

Poslední věc, kterou bychom chtěli sdělit: mnoho z vás se nás ptalo na přesný způsob výpočtu bodů v novém žebříčku. Chápeme, že jej chcete vědět. Investovali jsme mnoho času do vývoje nového výpočtu, dlouze a důkladně jsme jej testovali, ale jak jistě víte, testovací prostředí se vždy trochu liší od toho reálného. Chceme tedy několik týdnů počkat, abychom měli jistotu, že vše funguje tak, jak jsme zamýšleli. Po několika týdnech zveřejníme způsoby výpočtu žebříčku a přesné hodnoty použité ve vzorci. Slibujeme.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme krásnou hru,
tým Forge of Empires