Vzorec bodování

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

carameels

Hlavní moderátor
Člen týmu
Vážení hráči,

jak jsme dříve slíbili, taky nyní činíme. Nadešel čas odhalit vzorce, ze kterých se skládá hodnocení jednotlivých hráčů. Dobře víme, že se vám podařilo některá čísla odhalit záhy po zavedení nového žebříčku, ale držíme slovo a zde jsou tedy všechny hodnoty:Žebříček


Jen pro připomenutí. Body do žebříčku hráčů se skládají ze tří částí:
  • Body za bitvy. Body ze všech bitev, které vedete, se přičítají k hodnocení.
  • Zboží. Za každý utracený kus zboží (ve výzkumu, velkolepé budovy*, vyjednávání o sektory atd.) získáváte body do žebříčku. Jedinou výjimkou jsou obchody – za vytvoření nabídky body nezískáte (nastaveno proti zneužívání). Za každý druh zboží získáte jiné množství bodů - podle doby, ze které dané zboží je (čím vyšší doba, tím více bodů).

    *Pro podrobnější informace o bodech za velkolepé budovy viz níže.
  • Budovy. Body za budovy jsou počítány podle vzorce, který zahrnuje velikost budovy, věk do kterého patří a typ (unikátní a prémiové budovy jsou o něco hodnotnější než ty běžné).

Podrobnosti


Níže blíže vysvětlíme každou bodovanou položku.
  • Body za vyhrané bitvy

Množství bodů získaných za vyhranou bitvu se počítá dle vzorce:

Code:
Počet bodů v bitvě / 50
Do hodnocení se počítají všechny vyhrané bitvy bez výjimky. Nepočítají se body za prohranou bitvu.

  • Utracené zboží

Z čím pokročilejší doby zboží je, tím víc bodů při jeho utracení získáte. Každé zboží má svoji základní hodnotu.

Rafinované zboží má pak základní hodnotu + hodnotu zboží potřebného k výrobě. Stejně tak dvakrát rafinované zboží.

Hodnoty jsou následující:

Doba bronzová – 2,5

Doba železná – 3

Raný středověk – 3,5

Vrcholný středověk – 4

Pozdní středověk – 4,5

Koloniální doba – 5

Průmyslový věk – 5,5

Doba pokroku – 6

Moderní doba – 11,5

Postmoderní doba – 12,5

Současnost – 13,5

Zítra – 19,5

Budoucnost – 21


Základní hodnota začíná na 2,5 za zboží z Doby bronzové a s každou další dobou se zvyšuje o 0,5. První rafinované zboží se vyskytuje v Moderní době, takže k tamnímu zboží se přičítá hodnota zboží z Koloniální doby (6,5 + 5 = 11,5). V době Zítra najdeme 2x rafinované zboží (potřebujeme k výrobě zboží z Moderní doby) a máme zde základní hodnotu 8, vzorec pro zboží z této doby je tedy 8 + 11,5 = 19,5.

  • Body za budovy

Body za budovy se do žebříčku přičtou v okamžiku umístění budovy. Při zbourání jsou body zase okamžitě odebrány.
Vzorec výpočtu bodů pro klasické budovy a velkolepé budovy se liší.


City buildings


Body pro každou budovu se počítají následovně:

Code:
Délka budovy * Šířka Budovy * Faktor typu budovy * Faktor věku budovy

Déla a šířka jsou jasné, ale ostatní položky není od věci vysvětlit:

Faktor typ budovy
Pro většinu budov se faktor rovná 1. Pro budovy za diamanty (prémiové) a budovy z událostí* je faktor 2 (budova nemůže být brána jako prémiová a z události zároveň). Radnice pak má nejvyšší faktor, a to 3.

Zjednodušeně řečeno, prémiové budovy a budovy z událostí jsou dvakrát hodnotnější než běžné budovy ze stejné doby.

*Klášter se považuje za budovy z události, jeho faktor je tedy 2.

Faktor věku

Doba kamenná – 2

Doba bronzová – 2,5

Doba železná – 4

Raný středověk – 10

Vrcholný středověk – 20

Pozdní středověk – 30

Koloniální doba – 50

Průmyslový věk – 100

Doba pokroku – 150

Moderní doba – 250

Postmoderní doba – 400

Současnost – 600

Zítra – 1000

Budoucnost – 1600

------------------

Žádný věk (jediná budova nepatřící do žádné doby je Observatoř) - 100
Různý věk (např. Útočiště šampióna) – přejímá hodnotu věku, ve kterém se zrovna budova nachází
Všechny věky (např. Věž vítězství nebo Studánka přání) - 20

Příklad:
Rezidence je budova z Doby železná, za kterou získáte 16 bodů. Zabírá totiž 2x2 pole, je to běžná budova a patří do Doby železné. Vzorec tedy vypadá takto:

Délka budovy x Šířka Budovy x Faktor typu budovy x Faktor věku budovy
2 x 2 x 1 x 4 = 16


Velkolepé budovy


Vzorec u velkolepých budov je odlišný a následující:

Code:
Standardní výpočet za postavenou budovu dané doby (viz výše) + Utracené zboží za jeji výstavbu + Vložené výzkumné body do dané budovy k dosažení aktuální úrovně

Příklad:
Při postavení lešení na Diovu sochu získáte 390 bodů, jelikož:

1. 2*3(velikost budovy)*1(typ budovy)*2,5(věk budovy, doba bronzová)*1 = 15
2. 150 (počet zboží) * 2,5 (hodnota daného zboží v bodech) = 375
3. Hodnota vložených výzkumných bodů je v tuto chvíli 0, jelikož žádné zatím vloženy nebyly.

Po dosažení úrovně 1 se hodnota Diovy sochy zvýší o 600, protože je zapotřebí vložit 40 výzkumných bodů a jeden výzkumný bod má hodnotu 15 bodů v hodnocení hráče.

Pamatujte, že při zbourání velkolepé budovy přijdete o všechny body v žebříčku, které poskytuje. Tzn. ztratíte body hodnocení za vložené výzkumné body i za zboží potřebné ke stavbě budovy.

„Nepřesné“ počty


Často stává, že počet vašich bodů není celé číslo. Např. máte 100 bodů a do pokladnic cechu přidáte 3 kusy pryže. Poté budete mít 116,5 bodů (hodnota pryže je 5,5). Hra zobrazuje, že máte rovných 116 bodů. Důvodem k tomu stavu je to, že jsme se rozhodli nezobrazovat u bodů desetinná místa. Takové řešení je technicky snazší než zaokrouhlovat hodnoty (nezatěžuje servery a neskrývá prostor k chybám). Samozřejmě skutečná hodnota vašich bodů je v databázi uložena správně a přesně, takže jakmile k vaší polovině bodu získáte druhou polovinu, tak se celý bod správně zobrazí.


Známý problém


Vězte, že jsme si vědomi toho, že díky CvC je možné získat přehnané množství bodů do žebříčku. Máme nějaké nápady, jak tento problém vyřešit a rádi bychom řešení vydali v nějaké z nejbližších aktualizací.

To je vše! Rádi bychom také využili této příležitosti a poděkovali vám všem za podporu a zpětnou vazbu, kterou jsme obdrželi nejdříve na Beta serveru a poté i na ostrých jazykových verzích. Znamená to pro nás hodně a díky tomu víme, že nynější žebříček vypovídá o hráčích mnohem lépe než předchozí.

Diskutovat o novém žebříčku můžete v tomto vláknu!

S pozdravem,
tým Forge of Empires
 
Naposledy upraveno:

carameels

Hlavní moderátor
Člen týmu
Vážení hráči,

ve vzorci bodování nastala změna! S příchodem Ledové budoucnosti jste měli získávat body do žebříčku také za medaile vložené do cechovní pokladnice. Na základě zpětné vazby z Beta serveru bylo však zjištěno, že započítávání těchto bodů by opět mohlo přinést rozporuplné situace, což nechceme. Proto jsme se rozhodli, že body za medaile vložené do cechovní pokladnice nebudou do hodnocení započítávány. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
tým Forge of Empires
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.