Cechovní bitvy

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

KaseO

Community Manager
Člen týmu
Community Manager

Vážení hráči,

s radostí vám oznamujeme příchod naší nové PvP funkce: Cechovní bitvy!

První sezóna cechovních bitev začne 14. listopadu v 8:00 středoevropského času.

Tato funkce je na Beta serveru spuštěna již padesát dní, kde jsme od naší komunity dostali spoustu zpětných vazeb a doporučení. Každý komentář byl vzat v úvahu a předán našim vývojářům, kteří neúnavně pracovali na cechovních bitvách, a poskytli vám tak novou funkci, která je snadno dostupná i konkurenceschopná. Proto doufáme, že si užijete cechovní bitvy stejně jako my!

Souhrnné představení funkce

Každých 14 dní se cechy setkají na bojišti, a jejich klání bude trvat po dobu 11 dní. Tyto cechu budou bojovat o provincie na mapě, tím budou získávat vítězné body a stávat se nejlepším cechem v bitvách. V závislosti na výkonu vašeho cechu, se bude cech posouvat v ligovém systému nahoru nebo dolů. Posun v lize nahoru také znamená, že cechovní bitvy budou ještě náročnější, protože váš cech bude v průběhu postupování čelit více konkurenčním soupeřům.

Provincie lze dobýt pomocí samostatných bitev nebo vyjednáváním. Pokrok dosažený v provincii je přičítán celému cechu, takže je zapotřebí týmové práce, aby se zamezil pokrok nepřátelských cechů, zatímco se snažíte získat provincii. Po skončení bitev získají členové cechu odměnu podle výkonu jejich cechu a aktuální ligy.


Jediným požadavkem pro účast v cechovních bitvách je vyzkoumání "Vojenské taktiky" ve stromu technologií a být členem cechu. Budovu Cechovních bitev naleznete severovýchodně od vašeho města.

Bojiště

Každé bojiště bude určeno mapou s 5 až 8 cechy, které budou bojovat proti sobě 11 po sobě jdoucích dnů. Mapa se skládá z fixního počtu provincií. Každý cech bude zpočátku umístěn na okrajích mapy v provincii, kde je umístěno jeho velitelství (rozdělení mapy by mělo poskytovat co nejrovnoměrnější vzdálenost mezi cechy). Tyto hlavní provincie ovšem nemohou dobývat jiné cechy.


Po dokončení každé bitvy dojde k třídenní přestávce, při které mohou cechy odpočívat, sbírat své odměny a připravovat se na další bitvu. Cechovní skóre bude poté aktualizováno a jeho členové uvidí, zda zvýšili nebo snížili svůj pokrok v ligovém žebříčku.

Ligový žebříček

Abychom zajistili, že mezi zúčastněnými cechy na každé mapě nebude žádný podstatný rozdíl, budeme mít ligový systém složený z pěti různých ligových kategorií: Měděná, Stříbrná, Zlatá, Platinová a Diamantová. Nově příchozí cechy budou vždy umístěny v měděné lize.Jakmile se však tato funkce spustí, bude každému existujícímu cechu přiděleno počáteční umístění v lize. Vypočítá se podle průměrné aktivity a počtu členů cechu. Účelem je spustit funkci s vhodnějšími složeními bojišť, zatímco váš skutečný výkon v této funkci bude odrážet vaše skutečné ligové pořadí po několika sezónách.

Vlajka dobývání

Cechy mohou útočit pouze na provincie, které sousedí s jednou z jejich vlastních provincií. Jakmile cech zaútočí na sousední provincii, zobrazí se v cílové provincii „vlajka dobývání“. Každá akce cechu s nejvyšším pokrokem zvýší sílu vlajky, dokud nenabude plné síly a provincie tak bude zabrána:


Následně bude dobytá provincie „uzamčena“ po dobu 4 hodin, což znamená, že žádný cech nemůže pokročit v jejím dobývání a dalším posilování vlajky v této provincii. Při dobývání bude v provincii zobrazena pouze vlajka cechu s největším pokrokem, ale další cechy postupující v této provincii budou označeny malými barevnými štíty vedle vlajky. Kliknutím na provincii také můžete kontrolovat podrobný seznam cechů a jejich postup.


Kterýkoli člen cechu může kliknout na tuto provincii, otevřít její okno a přispět k jejímu dobytí. Pro získání bodů budete mít k dispozici dvě možnosti: útok nebo vyjednávání. Složení nepřátelských jednotek u bitevní varianty a náklady na vyjednávání budou záviset na době útočícího hráče. Zároveň vyjednávání poskytne více pokroku než boj, protože jeho splnění vyžaduje více času a zdrojů.

Každý jednotlivý člen cechu bude získávat „oslabení“ za každou úspěšnou bitvu nebo vyjednávání. Pokaždé, když je některá z těchto akcí úspěšně dokončena, zvýší se o jednu úroveň. Čím vyšší bude oslabení, tím těžší budou boje, nebo vyjednávání.


Oslabení bude obnoveno každý den o půlnoci (čas serveru)

Budovy provincií

Budovy v provinciích jsou strategickým nástrojem dostupným na mapě cechovních bitev. Každá provincie může mít od 0 do 3 rozšíření, na kterých lze stavět budovy. Kdokoli z cechu může darovat zboží do cechovní pokladny, aby pomohl uhradit náklady, ale pouze členové se zvláštní rolí v cechu („budovatelé bojiště“) mohou stavět budovy v provinciích, které vlastní jejich cech. Tuto roli bude mít automaticky každý „zakladatel“ a „vůdce“ cechu.


Náklady na provinční budovy budou omezeny pouze dobami, které jsou zastoupeny v cechu (zboží v cechovní pokladně). Tyto provinční budovy mají svou dobu výstavby a je možné zrušit jejich výstavbu, nebo kdykoli budovu odstranit, aby se uvolnilo rozšíření pro jinou budovu. V takovém případě se ale vynaložené prostředky nevracejí do cechovní pokladny.

Když provincii dobude další cech, každá budova (včetně těch ve výstavbě) má 50% šanci na zničení, anebo propadne ve prospěch nového majitele. K dispozici je 9 různých strategických budov, takže se ujistěte, že jste vybrali moudře.

Žebříček cechovních bitev

Cechy vždy uvidí počet vítězných bodů (
) v horní části okna cechovních bitev. Kliknutím se zobrazí žebříček se všemi zúčastněnými cechy aktuální skupiny, jejich pořadí, jména cechů, počet provincií, které mají v držení, aktuální hodinový zisk vítězných bodů, součet vítězných bodů a náhled odměny pro danou pozici. Přepnutím na kartu „Aktivita členů“ můžete vidět členy vlastního cechu a jejich příspěvky do probíhajících bitev:


Vítězné body


Vítězné body se používají k měření a počítání bodů v aktuální bitvě, takže se resetují pokaždé, když se zapojíte do nového kola bitev. Jednou za hodinu poskytne každá provincie, kterou má cech v držení, vítězné body. Provincie nacházející se ve středu mapy poskytují nejvyšší počet vítězných bodů, proto je vhodné je získat co nejdříve, a udržet si je tak dlouho, abyste mohli maximalizovat počet svých vítězných bodů!

Odměny

Na bojišti můžete získat okamžité, dočasné a trvalé odměny. Po každém boji nebo vyjednávání je možné získat výzkumné body, jednotky, podporu útočníka, zboží, diamanty a části Sochy cti. Kvalita těchto odměn závisí na vaší lize! Váš cech by měl získat dočasné prestižní body podle své aktuální ligy, ale mějte na paměti, že je můžete také ztratit při propadu v lize. A konečně máme také trvalé odměny pro vás a váš cech: Cechy získají sílu cechu podle umístění v cechovních bitvách (částka se také mění v závislosti na lize), a také můžete získat části výběrové sady Sochy cti.

Socha cti - 3x4


Můžete získat okamžité (zboží, podporu útočníka, jednotky, výzkumné body a diamanty), dočasné (Prestiž) a trvalé odměny (Sílu cechu a části Sochy cti).

Pokud máte nějaké dotazy, podívejte se na naše FAQ níže, nebo nám napište. Těšíme se na váš názor!

S pozdravem
tým Forge of Empires
 

KaseO

Community Manager
Člen týmu
Community Manager

FAQ - Často pokládané otázky

 • Jak mohu odemknout Cechovní bitvy?
  • Je to jednoduché! Pro odemknutí této funkce existují pouze dva požadavky. Musíte být členem cechu a vyzkoumat "Vojenskou taktiku". Jakmile splníte oba tyto požadavky, budete mít přístup do budovy Cechovních bitev, která se nachází severovýchodně od vašeho města. Abyste se však mohli zúčastnit, musí být váš cech přihlášen do aktuální bitvy.
 • Proč byl můj cech umístěn v konkrétní lize a jak můžeme postupovat?
  • Počáteční výpočty jsou založeny na počtu členů, aktivitě a úspěchu mezi cechy a v CvC za poslední dva týdny. Tento výpočet je pouze dočasný, stejně by nikdy nemohl odrážet konečné hodnocení cechu. Abychom se mohli odrazit, potřebujeme několik kol bitev, kdy už si ligový systém sám vše přirozeně započte a cechy roztřídí. Každému cechu je přiřazena hodnota známá také jako "hodnocení utkání". Tato hodnota rozhoduje o přidělení ligy a vašeho cechovního bojiště, mohli byste se tak dostat do více soutěživé ligy, nebo do méně vyváženější, takže první kola bitev byste měli brát jako způsob „kalibrace“, kde by se měl váš cech nacházet.
 • Kolik účastníků může být na mapě bitev?
  • Cechovní bitvy mohou mít 5 až 8 účastníků. Čím více je účastníků, tím více bodů hodnocení utkání je v sázce (takže můžete získat více, ale také ztratit).
 • Které zboží z pokladny bude potřeba pro stavbu provinčních budov?
  • Pouze doby, které jsou zastoupeny v cechu, budou určovat náklady na provinční budovy. Pokud má spolek dva členy, jednoho v době železné a jednoho v koloniální době, bude vždy a pouze požadováno zboží z těchto dvou specifických dob. Nicméně rozdělení však bere v úvahu také váhu zastoupených dob, což znamená, že pokud má spolek převážně členy z éry Kolonizace Marsu, pak je pravděpodobné, že toto zboží uvidíte častěji mezi náklady.
 • Proč je stále těžší dobýt provincii?
  • Za každou úspěšnou akci (bitvu nebo vyjednávání) získáte také jednu úroveň oslabení. Čím vyšší je oslabení, tím tvrdší budou boje / vyjednávání. Oslabení bude obnoveno každý den o půlnoci (čas serveru).
 • Proč máme zlaté a platinové cechy na stejném bojišti?
  • Systém dosazování se snaží vybudovat platinové bojiště; proto bude potřeba tolik (vysokých) zlatých cechů, kolik bude nezbytné, aby mohlo vzniknout platinové bitevní pole.
 • Můj cech dokončil bitvu na prvním místě, ale nepřesunuli jsem se do další ligy! Proč?
  • Povýšení v lize závisí na aktuálních bodech "hodnocení utkání" vašeho cechu. Mohlo se stát, že počet těchto bodů, které byly požadovány pro povýšení, byl vyšší, než skutečné množství bodů, které váš spolek získal při bitvě.
 • Proč jsou některé provinční budovy tak drahé?
  • Některé z těchto provinčních budov jsou velmi silné, a proto by měly být při specifických scénářích používány strategicky, jako přelomový bod ve hře. Mezi nimi najdete i levnější budovy. Výstavba jakékoli budovy v provincii je strategickou akcí, abyste získali větší kontrolu nad mapou, takže je vybírejte moudře.
 • Proč získávají odměny i neaktivní cechy?
  • Nezískávají! Cech, který je příliš málo aktivní, nedostane vůbec žádné odměny. Aby mohl cech získat odměnu, musí provést určitý počet akcí.
 • Co se stane, když se cech rozpustí?
  • Pokud se cech rozpadne, ztratí všechny provincie a tyto provincie se stanou dobyvatelnými. Budovy provincie však zůstanou na mapě.
 • Proč je tak malý rozdíl v odměnách mezi prvním a posledním místem?
  • Protože nejhorší odměna dané ligy musí být lepší, než nejlepší odměna ligy níže. Hlavním důvodem, proč se pokusit vyhrát danou bitvu, je dostat se do vyšší ligy, protože liga sama o sobě má docela velký dopad na vaše odměny, nejen na odměny za umístění, ale také na výzkumné body, které příležitostně dostanete. Čím vyšší je liga, tím více výzkumných bodů a diamantů můžete získat (v Měděné lize 5 diamantů a +5 v každé další vyšší lize). Šance na získání 5 jednotek je v Měděné lize nízká, ale tato šance se zvyšuje až po Diamantovou ligu. Vyšší ligy mají nejlepší odměny. Chcete-li se pohybovat v ligách, musíte získat body "hodnocení utkání", což znamená, že pokud dokončíte bitvu na velmi dobrém místě, získáte více bodů, takže se rychleji přesunete do vyšších lig.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.